Een wezenlijke verandering in een manier van werken heet functiemetamorfose. Nieuwe, digitale technologieën bieden kansen en creëren nieuwe functies. A&O fonds Gemeenten deed een eigen onderzoek en sprak met 60 professionals uit de sectoren gemeenten, provincies en waterschappen over de verschillende kanten van functiemetamorfoses.

Ronde tafelgesprekken

De drie A&O fondsen – A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen – zijn 2 jaar geleden gestart met het project Functiemetamorfose over de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van mensen en organisaties. Wat mag je in de toekomst verwachten van de organisatie, leidinggevenden, HR-adviseurs, medewerkers en A&O fondsen?

Snel aan de slag, ook zonder sterke visie

Uit de gesprekken werd snel duidelijk dat wie de kansen van technologische innovatie wil benutten en medewerkers daarin optimaal wil ondersteunen, het best zo snel mogelijk aan de slag gaat. Ook als je plan nog niet tot in detail af is. Een sterke visie is daarbij erg belangrijk. ‘Gewoon beginnen’ blijkt te leiden tot meer duidelijkheid.

De conclusies van de rondetafelgesprekken zijn opgenomen in een apart verslag. Voor de andere ontdekkingen rondom functiemetamorfoses bezoek daartoe een speciale website.

Misschien vind je dit ook interessant