Inzicht nodig in de overstapmogelijkheden voor administratief medewerkers bij de gemeente? TNO deed, in opdracht van A&O fonds Gemeenten, onderzoek naar medewerkers met routinematig werk (MBO 2/3). De uitkomsten laten acht beroepen zien met de meeste overstapkansen. Download hier het hele rapport.

Door digitalisering verandert administratief werk, nu en in de komende jaren, ingrijpend. Robots en Artificial Intelligence (AI) zullen repeterende werkzaamheden overnemen. Andere en nieuwe taken worden belangrijker voor medewerkers, zoals communiceren, samenwerken, kritisch denken en creativiteit.

Acht overstapberoepen

TNO vindt acht beroepen die een hoge overeenkomst hebben met de vaardigheden van een administratief medewerker. De match in vaardigheden met deze beroepen is minimaal 80%. Zo is er bijvoorbeeld bij de telefonist een overlap met vaardigheden van de administratief medewerker als spreekvaardigheid, actief luisteren en klantvriendelijkheid.

De meeste overstapkansen voor administratief medewerkers met routinematig werk ziet TNO bij de volgende acht beroepen:

 1. Receptionist
 2. Telefonist
 3. Ordermedewerker
 4. Koerier
 5. Vrachtafhandelaar
 6. Helpende Zorg en Welzijn
 7. Ambulancechauffeur
 8. Bakker

Een overstap is alleen haalbaar als de medewerker het andere beroep graag wil uitvoeren én bereid en in staat is om de nodige nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Hiervoor is misschien een opleiding nodig.

Dame Computer Lelystad 1200
Fotografie: Kees Winkelman

Gebruik onderzoek

Ziet jouw gemeente ook dat het werk ingrijpend verandert? Ga daarover in gesprek met management en medewerkers. Maak duidelijk in welke richting het werk zich ontwikkelt. Geef ook ruimte aan medewerkers om te verkennen hoe zij toe kunnen groeien naar dat nieuwe werk óf eventueel richting ander werk. Bied tenslotte ruggensteun als zij moeite hebben met deze veranderingen en wat extra steun nodig hebben.

Gebruik dit rapport om:

 • Met medewerkers de vaardigheden te bespreken die ze gebruiken in hun huidige werk.
 • Aan te geven welke vaardigheden in de toekomst belangrijker worden.
 • Te bespreken dat hun vaardigheden in meer beroepen belangrijk zijn, en ze - als ze dat zouden willen - ook ánder werk zouden kunnen gaan doen. De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratie. Het nadenken over waarom ze een bepaald beroep wel of juist niet aantrekkelijk vinden, maakt ook duidelijk welk soort werk ze graag willen doen.

Misschien vind je dit ook interessant