De ambtenarenpopulatie vergrijst, er is groeiend langdurig ziekteverzuim, de vraag naar personeel neemt toe, gemeenten krijgen complexe taken erbij en door technologisering verandert het werk voor ambtenaren. Voor de gemeente wordt het duurzaam inzetbaar houden van personeel de komende jaren dan ook een absolute must. Dit blijkt uit een sectoranalyse naar duurzame inzetbaarheid die Regioplan, in opdracht van A&O fonds Gemeenten, heeft uitgevoerd. Download hier het rapport.

Vastleggen en bewust worden

Het rapport concludeert dat de complexe opdrachten vragen om meer bewustwording en verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid binnen gemeenten. Samenwerking tussen afdelingen en vastleggen van initiatieven die genomen worden voor inzetbaarheid zijn belangrijk.

De urgentie van duurzame inzetbaarheid moet op alle niveaus doordringen: medewerker, leidinggevende en hoger management. Een open gesprek over bijvoorbeeld werk-priv├ębalans, werksituatie, opleiding en gezondheid, is een goed begin.

A&O fonds gemeenten heeft in overleg met de sociale partners een activiteitenplan opgesteld waarvoor subsidie is aangevraagd binnen de Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder uittreden van het ministerie van SZW. We zijn in afwachting van de reactie van SZW op de aanvraag.

Misschien vind je dit ook interessant