Het verzuim in de gemeentelijke sector ligt al jaren boven het landelijk gemiddelde. Het probleem van ziekteverzuim is nu extra goed voelbaar door de krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzend personeelsbestand en toenemende zorgkosten. Het is belangrijk om verzuim hoog op de gemeentelijke agenda te houden. VNG, WSGO, College van Arbeidszaken en A&O fonds Gemeenten deden daarom onderzoek. De uitkomsten hiervan leest je hier in het rapport Samen Beter - Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

Het rapport bevat ingrediënten voor het op de agenda plaatsen en houden van vermindering van het ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties. Voor het onderzoek is een enquête gehouden waaraan ruim 200 HR-medewerkers hebben meegewerkt en er is casusonderzoek uitgevoerd bij 15 gemeentelijke organisaties. De bevindingen uit de enquête en de interviews laten zien dat 4 elementen cruciaal zijn bij de aanpak van ziekteverzuim:

  • Hoe vervult de leidinggevende zijn/haar rol in contact met medewerkers?
  • Krijgen leidinggevenden gevraagd en ongevraagd feedback van experts op verzuimcaseniveau?
  • Is een kwalitatief goede bedrijfsarts aangehaakt waarmee de samenwerking goed en duurzaam is?
  • Is aandacht voor preventie en verzuim een continu proces?

Het rapport geeft ook aanbeveling op sectorniveau. De WSGO, het College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en het A&O fonds Gemeenten gaan daar de komende maanden aandacht aan besteden.

Gezondheidswinstindex

De onderzoekers presenteren in het rapport een model met indicatoren voor een gezondheidswinstindex. Dit model maakt overzichtelijk wat op individueel, organisatie- en sectorniveau aanknopingspunten zijn om direct actie te ondernemen tegen ziekteverzuim te verminderen. Het rapport bevat daarmee alle ingrediënten voor een vliegende start bij het op de agenda plaatsen en houden van ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties.

Verzuim

Alles rondom verzuim bij gemeenten vind je hier, zoals de actuele cijfers en de berekenaar verzuimtargets. Ook kan je lezen met welke vragen collega's zitten rondom het thema verzuim.

Misschien vind je dit ook interessant