Dankzij een doelgroepgerichte aanpak is het frequent en kortdurend verzuim bij de gemeente Oss meer dan gehalveerd. Gemeente Oss heeft drie tips voor andere gemeenten.

De gemeente Oss hanteert een driedeling in de aanpak van verzuim in de vorm van een gerichte aanpak per doelgroep. Die benadering sluit aan bij de fase van het verzuim:

  • @work
  • @risk
  • @home

Uitgangspunt bij de benadering van medewerkers vormen de principes van het goede gesprek.

@work

De doelgroep van @work komt doorgaans vrolijk naar het werk en zit goed in zijn of haar vel. In deze fase is het belangrijk om zich optimaal te kunnen blijven ontwikkelen in een plezierige werkomgeving. Deze doelgroep heeft blijvend aandacht en waardering nodig, vooral gericht op uitvalpreventie.

@risk

In de fase @risk lopen medewerkers een behoorlijk risico om uit te vallen. Het gaat om medewerkers die problemen hebben in de thuissituatie, omdat ze bijvoorbeeld in scheiding liggen. Of collega’s die als mantelzorger actief zijn en dat in combinatie met het werk als een te grote belasting ervaren. Een andere risicogroep, nog enigszins in de taboesfeer, wordt gevormd door vrouwen in de overgang. Daarnaast kunnen er nog veel meer situaties zijn die maken dat iemand een risico vormt om uit te vallen, denk ook aan de medewerkers die aan het re-integreren zijn. Voor al deze doelgroepen is (of komt) een gericht pakket maatregelen beschikbaar, waarvan een deel preventief.

@home

De medewerkers in de groep @home zitten ziek thuis. Met elkaar in gesprek blijven over een positief verloop van het re-integratieproces, passende mogelijkheden bieden en het goed begeleiden van de medewerker zijn hierbij succesfactoren.

Voor elk van de drie doelgroepen is een handige actiekaart beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen leidinggevenden en de organisatie bepalen welk actiepunt in welke fase van belang is voor het ontwikkelen, behouden en herstellen van inzetbaarheid.

Al met al blijkt deze aanpak in de praktijk zeer succesvol. De gemeente Oss slaagde er in een tijdsbestek van drie jaar in om het frequent verzuim van rond het cijfer 2, wat betekent dat de gemiddeld medewerker zich twee keer per jaar ziekmeldt, terug te brengen naar minder dan 1. Dat is nagenoeg gelijk aan het landelijke verzuimcijfer bij gemeentelijke organisaties, dat op 0,9 ligt. Ook is het kort en middellang verzuim behoorlijk gedaald. Zet dit zich door, dan zal ook het langdurige verzuim gaan dalen. Het allerbelangrijkste is echter nog steeds, zo zeggen HR-functionarissen bij de gemeente Oss, dat de medewerkers zich prettig voelen, werkplezier ervaren en zichzelf kunnen zijn.

Aanpak verzuim gemeente Oss actiekaart

Drie tips van verzuimaanpak Oss

  1. Voor de organisatie: Creëer een veilige cultuur waarin medewerkers zich kwetsbaar durven op te stellen.
  2. Voor leidinggevenden: Zorg voor een open dialoog met medewerkers, ook onderling op de werkvloer.
  3. Voor medewerkers: Trek op tijd aan de bel! Nee heb je, ja kun je krijgen.
Aanpak verzuim Gemeente Oss

Lees ook het interview met HR-beleidsadviseur Renske van Dijk die de strijd met het ziekteverzuim bij de gemeente Oss is aangegaan. “Alles staat of valt met het goede gesprek.”

Misschien vind je dit ook interessant