Als gevolg van vacaturestops en inkrimping van de formatie door bezuinigingen, stromen er al geruime tijd minder jongeren de sector in. Het generatiepact is één van de afspraken tussen werkgevers en werknemers om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, en kan de gemeente besparen op de loonkosten.

De gemeente compenseert een deel van de uren die deze mensen inleveren. Het andere deel is voor hun eigen rekening. De mogelijkheden van het ABP Keuzepensioen maken het financiële plaatje compleet. Veel mensen zijn verrast te merken welke kansen het generatiepact hen biedt.

Toekomstbestendig en vitaal

Het geld dat de gemeente met het generatiepact bespaart, is bedoeld om nieuwe, jonge medewerkers een baan aan te bieden. Dat is niet alleen belangrijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de vitaliteit en toekomstbestendigheid van gemeentelijke organisaties.

Gemeenten zijn vrij om zelf een generatiepact op te stellen dat past bij de organisatie, het personeelsbestand en de budgettaire ruimte. De minimale leeftijd van deelnemers, het aantal jaren dat kan worden deelgenomen, het aantal in te leveren uren en het te compenseren deel van het salaris: het kan allemaal door de werkgever in samenspraak met het GO worden vastgesteld. Zo is er voor bijna elke gemeente wel een passend generatiepact samen te stellen.

Toolkit Generatiepact helpt u op weg

Zelf aan de slag met een Generatiepact? Maak dan gebruik van de Toolkit Generatiepact.

De invulregeling en het stappenplan vormen de ruggengraat van deze toolkit. Het stappenplan geeft aan welke stappen wanneer gezet moeten worden, welke keuzes gemaakt moeten worden en wie daarbij betrokken zijn. Per stap zijn er een aantal keuzehulpen (tools) gemaakt die alle informatie bieden om de gevraagde keuze te maken. De invulregeling is een handreiking voor de uiteindelijke regeling waarin de gemaakte keuzes worden ingevuld. Zijn alle stippellijntjes ingevuld, dan is je regeling compleet. Naast het stappenplan en de invulregeling vind je in de toolkit factsheets, checklists en dialoogroutes.

Rapport Generatiepact Gemeenten

Aanbevolen voor u