Gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen in een gemeenschappelijk Centrum voor Talentontwikkeling en Mobiliteit: Talent MVS. Het begeleidt medewerkers bij het beantwoorden van loopbaanvragen en het maken van loopbaanstappen. Dit doen ze in goede samenwerking met de P&O-afdelingen en in een voor de medewerkers veilige en professionele omgeving.

Het samenwerkingsverband richt zich op de mobiliteit van vrijwillige en verplichte loopbaankandidaten. Via onder meer assessments, groepstrainingen, oriëntatietrajecten en coaching krijgen zij zicht op wie ze zijn, wat ze kunnen en willen en wat hen stimuleert of belemmert om in beweging te komen.

Talent MVS laat kandidaten ook zien wat er allemaal mogelijk is via een interne vacaturebank en deelname aan diverse netwerken. Leidinggevende Daphne Kunst werkt in Talent MVS onder andere samen met loopbaanadviseur Guus van den Berg, officemanager Maroesja Jansen en assessmentpsycholoog Inge van Griensven.

Flexibel

Naast het vaste team werkt Talent MVS met een flexibele schil van interne en externe coaches. In 2010 begeleidde Talent MVS 64 vrijwillige en niet-vrijwillige loopbaankandidaten naar een andere functie binnen of buiten de gemeenten, in 2011 156 loopbaankandidaten en in 2012 167 loopbaankandidaten.

Bewust kiezen voor eigen baan

Anderen kozen bewust ‘weer’ voor hun eigen baan. Bert van Ravenhorst, hoofd Algemene Zaken bij gemeente Maassluis, vindt dat Talent MVS het gesprek over loopbaanontwikkeling laagdrempeliger heeft gemaakt. Talent MVS werkt sinds kort met het systeem ‘Job Feed’. Kandidaten maken een profiel aan en matchen aan de hand van zoeksleutels hun wensen en talenten met beschikbare vacatures. Loopbaanadviseurs zien via een cliëntvolgsysteem hoe kandidaten het systeem gebruiken. Dit biedt aanknopingspunten voor een loopbaanadviesgesprek.

Talent MVS biedt ook trainingen aan zoals de workshop ‘netwerken met LinkedIn’. Mensen leren hoe ze dit sociale medium kunnen gebruiken om zich te profileren, te netwerken en te solliciteren.

Talent MVS ondersteunt mensen bij het zoeken van een nieuwe baan en bij het maken van loopbaanstappen. Zo’n stap kan zijn het bewust ‘opnieuw kiezen’ voor de huidige baan, een nieuwe functie elders aanvaarden, een tijdelijke klus verrichten of een meeloopstage of een project doen.

Wat levert het op in de drie gemeenten?

Maassluis is blij met de laatstgenoemde voorbeelden van mobiliteit. Door personele bezuinigingen in 2011 zit de gemeente wat “krap in de jas”, aldus Bert van Ravenhorst. Via Talent MVS wil hij herplaatsingskandidaten uit Schiedam en Vlaardingen inzetten op tijdelijke projecten en klussen.

Lokale opleidingsbudgetten

Leren en ontwikkelen gebeurt voornamelijk via de lokale opleidingsbudgetten van de drie gemeenten. Daphne Kunst noemt de focus op het in beweging krijgen van mensen en hen daarin begeleiden als voordeel. Dit onder het motto: ‘bied mij de tools en inzichten om zelf een baan te vinden die bij mijn talent past, zodat ik nooit meer hoeft te “werken”, aldus de leidinggevende.

In beweging

Het is een loopbaansucces als mensen in beweging komen, aldus Kunst. Daarbij gaat het niet alleen om de zichtbare mobiliteit. Ook het aantal mensen dat met hernieuwd werkplezier de huidige baan blijft doen, is een succes. Het komt hun bevlogenheid ten goede. Door assessments te doen en trainingen en coaching te volgen, krijgen kandidaten meer zicht op zichzelf. Dit vergroot hun inzetbaarheid en soms ook hun vakmanschap.

Ongewenst verloop kan niet altijd worden voorkomen, volgens Kunst. Wel kan Talent MVS tegengaan dat mensen om verkeerde redenen weg willen. Ook kan Talent MVS psychisch verzuim door een arbeidsconflict of bezuinigingenvoorkomen.

Officemanager Maroesja Jansen stuurt kandidaten die een loopbaanstap maken een felicitatiekaart en hoort enthousiaste reacties van hen terug over “flow” en “opbloeien in de nieuwe rol”.

Waarom zijn de drie gemeenten aan de slag met O&M?

Aanleiding voor Talent MVS was voor Schiedam en Vlaardingen de gemeenschappelijke wens om vrijwillige mobiliteit mogelijk te maken. Later sloot Maassluis zich aan. Medewerkers werken vaak al lang bij de gemeente en de gemiddelde leeftijd is relatief hoog (demografie). Door bezuinigingen is de focus van Talent MVS verschoven van vrijwillige naar verplichte mobiliteit. Het is echter een bewuste strategie om aandacht voor beide typen loopbaankandidaten te behouden. ‘Mobiliteit van de vrijwillige loopbaankandidaten maakt immers plekken vrij voor mensen die verplicht mobiel moeten worden’, aldus Kunst.

Helder productaanbod

Sinds 2011 werkt Talent MVS met een helder gedefinieerd productenaanbod. Vrijwillige kandidaten volgen groepstrainingen. Deze aanpak werkt goed. Mensen delen hun ervaringen met medekandidaten en vergroten hun interne netwerk. Werken aan persoonlijk inzicht en effectiviteit is de rode draad. ‘Het gaat om het bouwen van een goed CV én om het ombouwen van belemmerende overtuigingen’, aldus Kunst. Doel: het creëren van een open houding van waaruit mensen in beweging durven te komen.

Het gaat om het bouwen van een goed CV én om het ombouwen van belemmerende overtuigingen

Engelen en beren

De goede samenwerking tussen Talent MVS en de P&O-afdelingen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bestempelt Daphne Kunst als engel.

Daarnaast creëert Talent MVS haar eigen ‘engel’ door afspraken na te komen, een veilige omgeving te bieden en professioneel, betrouwbaar en deskundig te zijn. Assessmentpsycholoog Inge van Griensven ziet dat dit werkt. “Mensen zitten onbevangen in een traject ondanks de soms voor hen negatieve ontwikkelingen op de werkvloer.”

Bert van Ravenhort zag bij Maassluis dat een open en respectvolle dialoog met medewerkers over organisatie- en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke ‘engel’ is om mensen in beweging te laten komen.

Bezuinigingen zijn engel en beer. Het imago van Talent MVS als centrum waar je naar toe gaat ‘als er iets aan de hand is’, verdween door de crisis (engel); maar het gevaar dreigt dat organisaties en mensen zich in deze tijden te zeer naar binnen keren (beer).

Kunst pleit voor een permanente blik naar buiten – “die is broodnodig in het kader van de mobiliteit” – in combinatie met verbinding met de doelgroep. Zo worden beren engelen.

Mobiliteit van de vrijwillige loopbaankandidaten maakt plekken vrij voor mensen die verplicht mobiel moeten worden

Daphne Kunst, Personeel en Organisatie

Reflectie van de onderzoekers

Talent MVS is een goed voorbeeld van een professioneel geleid en goed aangeschreven mobiliteitsbureau. Het team is een mooie mix van mensen met kennis van de organisaties én met de blik naar buiten. De focus op vrijwillige en verplichte mobiliteit en op het aanpakken van belemmerende overtuigingen getuigt van een strategische visie op O&M.

Goede resultaten

Goede sociale plannen en werkgelegenheidsgaranties zwakken soms de noodzaak bij kandidaten af op korte termijn loopbaanstappen te zetten. Dit remt mobiliteit, maar laat onverlet dat Talent MVS goede resultaten boekt.

Misschien vind je dit ook interessant