468 jeukwoorden van ruim 120 gemeentemedewerkers hebben we binnengekregen. Hartelijk dank voor het insturen! De top 25 van woorden en uitdrukkingen die vaker dan 1 keer zijn genoemd staat hieronder en daar kan je nu op stemmen. Welke woord is volgens jou het ergste gemeente jeukwoord?

We kregen niet alleen jeukwoorden opgestuurd, maar ook andere ergernissen in gemeentetaal zoals:

 • het gebruik van afkortingen
 • alles met 2.0, 3.0, enz
 • verkleinwoorden zoals bila-tje of laptopje
 • Engelse termen

Zwaluwstaarten

Van alle inzendingen wil de redactie nog één woord eruit lichten. Deze heeft niet de stemlijst gehaald, maar verdient volgens ons wel een 'eervolle' vermelding. Dat is het werkwoord: zwaluwstaarten. Het wordt volgens de inzender gebruikt om uit te leggen dat 'zaken met elkaar in verband gebracht worden'. Met zwaluwstaart wordt gedoeld op de houtverbinding.

Omdat veel inzenders de smaak te pakken hadden, kregen we ook hele zinnen opgestuurd. Zoals deze bijvoorbeeld waar de ergernis zit in het gebruik van 'veel overbodige hulpwerkwoorden': "We zullen ons gaan oriënteren op het verkennen van mogelijke onderzoeksrichtingen die bijdragen aan het oplossen van mogelijke problemen die als problematisch worden ervaren.".

Meer jeukzinnen zien?

“Daar proberen wij elkaar met signalen te vinden.”

"De corporate tribe schetst 5 totemmodellen met de daarbij behorende cultuurtransities."

"Het type cultuurtransitie waar we voor staan is de culturele heroriëntatie; terug naar de bedoeling."

Stem

Zie je de woordenlijst hieronder niet, dan heb je al gestemd!

Wat is volgens jou het ergste jeukwoord bij de gemeente?

Je kunt stemmen tot 30-04-2021 00:00:00

Verloten boek Japke-d Bouma

Onder alle ruim 120 inzenders verloten we drie boeken van Japke-d Bouma. Zij is voor ons de aanleiding om gemeentelijke jeukwoorden te verzamelen. Bouma gaf namelijk tijdens onze Winterschool van vorige maand een presentatie over haar jeukwoorden top 10. De winnaars krijgen deze week haar nieuwste boek opgestuurd.

Winterschool Japke Bouma

Bouma, eindredacteur en columnist bij NRC schrijft regelmatig over jeukwoorden. Ze legt uit dat men soms lege termen gebruikt om te maskeren dat de spreker ook niet precies weet wat er moet gebeuren.

Ze geeft de volgende vier redenen waarom mensen met jeukwoorden praten:

 • Als mensen zich gewichtig willen maken
 • Om mee te liegen
 • Als mensen niet precies weten hoe het zit
 • Mensen praten moeilijk omdat dat makkelijk is

Volg ons op deze socials

In mei wordt het webinar van Bouma over taal nog een keer uitgezonden via onze kanalen. Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

We hebben de volgende nieuwsbrieven in de aanbieding. Je kan je uiteraard voor allemaal of voor een inschrijven.

 • Nieuwsbrief A&O fonds Gemeenten
 • Nieuwsbrief Fysiek Domein
 • Nieuwsbrief Gezond en veilig werken
 • Nieuwsbrief Vitaliteit
 • Nieuwsbrief Loopbaanadviseur
 • Nieuwsbrief M­­eester in je Werk Week

Misschien vind je dit ook interessant