Meld je aan voor dit leernetwerk waarin je aan de slag gaat met de aanpak van werkdruk in jouw gemeente. De trainers en de leergroep in het netwerk geven je nieuwe inzichten en aanvullende, vernieuwende inhoud. Zo breng je jouw werkdrukaanpak op een hoger niveau.

Dit project is met subsidie MDIEU van SZW tot stand gekomen.

Wat kun je verwachten?

In een periode van zo'n zes maanden komt het leernetwerk 5x bij elkaar: 3x online en 2x fysiek. De sessies bestaan altijd uit een korte inhoudelijke inleiding, waarna de inhoud van de sessie wordt afgestemd op de behoeften van de groep. Het kan bijvoorbeeld gaan over programmamanagement, medewerkersparticipatie, innovatieve werkvormen, organisatiesystemen. Maar er kan ook worden verdiept op werkdruk zelf, op ziekteverzuim, op gedrag en dergelijke.

Vervolgens gaan we aan de slag met een methode genaamd STRIBE (Strategy into Behavior). Deze methode is door gedragswetenschappers ontwikkeld en zorgt ervoor dat er in een groepssetting kan worden gewerkt aan strategische actieplannen waarbij de inhoud kan verschillen, maar waarbij de gedragscomponent altijd een rol speelt. Je krijgt dus ook de nodige gedragsinzichten en verandertechnieken mee in deze leergang!

Opbouw van de leergang

 • Kickoff – online een eerste kennismaking met elkaar, als groep, en met het programma dat we met elkaar gaan meemaken. De verschillende casussen komen hierin al kort langs om te zien bij welke deelnemers er vergelijkbare zaken spelen. Ook het werken met STRIBE en het werkdrukaanpak-actieplan worden hier kort toegelicht.
 • Eerste sessie – nadruk ligt in deze eerste sessie op het (per deelnemer) maken van een werkdrukaanpak-actieplan voor de eigen organisatie. We werken met een eenvoudig actieplanformat (deelnemers mogen ook een eigen format meenemen waarmee ze al aan het werk zijn). Een kort inhoudelijk college wordt ingevoegd op basis van de behoeften van de groep. Wellicht is er bij deze eerste sessie behoefte aan een kleine herhaling of verdere verdieping van gedragsinzichten.
 • Tweede, derde, vierde sessie – ongeveer dezelfde opzet als bovenstaand, waarbij de werkwijze inmiddels al wat bekender zal zijn, en we snel aan de slag kunnen met: reflectie op de voortgang en de geboekte successen in de casussen, met de aanvullende inhoud van deze keer.
 • Optioneel – deelnemers kunnen gedurende de leergangperiode maximaal 2 keer (per deelnemer) gebruikmaken van extra helpdesk-anderhalfuurtjes voor tussentijdse vragen, ontwikkelingen in de casussen, onderlinge sparring. Zo kan maximaal worden ingezet op de voortgang van de actieplannen en het boeken van resultaat in de casussen. Er zullen 4 van deze momenten worden ingepland waarop deelnemers tussentijds kunnen intekenen.

Toelichting op STRIBE (Strategy into Behavior)

Deze gedragsgerichte methode is zo opgezet dat deelnemers in een groep met hun eigen casuïstiek aan de slag gaan. Ze worden gezamenlijk aan het denken en aan het werk gezet. Met steeds weer volgende, prikkelende opdrachten die ze kunnen invullen voor hun eigen organisatievraagstukken. Daaruit rollen actievoornemens die een plek krijgen in hun actieplannen.

Onderdeel van de aanpak is om deze voornemens reëel en uitvoerbaar te maken (deelnemers worden daarbij geholpen door trainer(s) en collega-deelnemers) zodat de kans op succesvolle ervaringen en geborgde verandering wordt vergroot. In de periode na een STRIBE-sessie gaan de deelnemers in de praktijk aan de slag met de voorgenomen acties; de volgende sessie start altijd met een reflectie op (het succes van) de acties.

Wat vragen wij van jou:

 • Een grote drive om de werkdruk aanpak naar een hoger niveau te willen brengen
 • Minimaal een halfjaar (werk)ervaring met dit onderwerp
 • Je krijgt van je gemeenten ontwikkeluren om met dit onderwerp aan de slag te gaan
 • Toewijding aan de leergang, zowel tijdens als buiten de sessies
 • Het delen van je opgedane kennis met je collega’s in de sector door bijvoorbeeld een webinar, vlog of linkedin berichten.

Hoe werkt je aanmelding?

Na jouw aanmelding ontvang je een e-mail. Daarin vragen we je motivatie toe te lichten, wat je wilt bereiken met de werkdrukaanpak binnen jouw organisatie en of jouw deelname door je organisatie wordt gesteund. Er volgt een intake om je motivatie en ons aanbod te bespreken. De intakegesprekken vinden plaats op 16 of 17 maart. Na 17 maart krijg je bericht of je deel kunt nemen aan het leernetwerk.

Data leernetwerk
Intake 16/17 maart online of telefonisch
29 maart - online 9.30 - 11.00 uur
19 april - Utrecht 10.00 -14.00 uur
24 mei - online 9.30 - 12.30 uur
28 juni - online 9.30 - 12.30 uur
13 september - Utrecht 10.00 -14.00 uur

Good-to-knows: 

 • De groep bestaat uit werkdruk aanpakkers uit verschillende gemeenten.
 • De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
 • Het is eventueel mogelijk om met twee mensen uit één organisatie mee te doen.
 • De leergang is kosteloos, in ruil daarvoor vragen we om jouw volledige commitment (tevens commitment van je gemeente) aan deze leergang en dat je je kennis actief deelt met collega’s in je gemeente, in de regio en/of in de sector gemeenten met anderen.
Melissa Schouman

Trainer: Melissa Schouman

Werkdrukproblematiek is hét terrein waarop Melissa al vele jaren actief is. Voorheen als HR-manager bij de Gemeente Amsterdam. Vervolgens als programmamanager leren en ontwikkelen op het thema vitaliteit. En de afgelopen jaren als gespecialiseerde stress- en burnoutcoach; met een aanpak voor individuen, voor groepen en voor werkdruk-advisering gericht op (overheids)werkgevers. Daarnaast is zij maker van de 2-wekelijkse podcast (werk)drukdrukdruk en columnist voor Binnenlands Bestuur online.

Voor vragen over dit leernetwerk kun je contact opnemen met Fieke Horsten van A&O fonds Gemeenten via 06 40894114 of via fieke.horsten@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant