De werkgelegenheid in de decentrale overheidssectoren groeit al enkele jaren fors, het aantal jongeren neemt toe en het ziekteverzuim is tussen 2020 en 2022 flink gestegen, vooral bij gemeenten. Dit blijkt onder andere uit de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren die nu hier te downloaden is.

Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke monitor uit: de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Deze monitor geeft inzicht in het personeelsbestand van de provincies, waterschappen en gemeenten.

De monitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim. In deze nieuwe publicatie staan alle belangrijke HR-kengetallen van iedere decentrale overheidssector voor 2022 op een rij. De monitor laat zien dat we op diverse thema’s verschillen, maar vaker ook overeenkomsten bestaan in trends tussen de drie sectoren.

Wat valt op?

  • De werkgelegenheid van de decentrale overheidssectoren toont al enkele jaren een forse groei.
  • Zowel bij provincies, waterschappen als gemeenten vielen in 2022 de meeste medewerkers in de leeftijdsklasse 45 tot 54 jaar.
  • In 2022 zette in alle drie de sectoren de licht stijgende lijn van voorgaande jaren in het aandeel jongeren tot 35 jaar door. De gemiddelde leeftijd van medewerkers daalde ook.
  • Alle drie decentrale overheidssectoren kenden in 2022 historisch hoge instroom- en uitstroompercentages.
  • Het ziekteverzuim is tussen 2020 en 2022 fors toegenomen, met name bij gemeenten.
Karin sleeking 800

Met deze gezamenlijke monitor willen we leren van elkaar en inspiratie opdoen om onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de praktijk van de decentrale overheidssectoren.

Karin Sleeking, Directeur A&O fonds Gemeenten

Arbeidsmarktkrapte

Wat is de relevantie van HR-data voor gemeenten? We vroegen het projectleider Arbeidsmarkt Patricia Honcoop. “In de huidige krappe arbeidsmarkt, is het nog belangrijker geworden goed inzicht te hebben in je personeelsbestand. We merken dat steeds meer gemeenten aan de slag gaan met HR-kengetallen. Het online dashboard van de personeelsmonitor maakt het mogelijk deze data snel in kaart te brengen en bovendien te vergelijken. Hiermee kunnen gemeenten niet alleen hun eigen situatie in kaart brengen, maar het ook gebruiken als uitgangspunt voor hun strategisch personeelsbeleid”, aldus Honcoop.

Dashboard Personeelsmonitor Gemeenten 2022

Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Lukt dat niet? Vul dan het contactformulier. Heb je een andere vraag? Laat het ons weten via personeelsmonitor@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant