De nieuwe richtlijn werk-privé is nu beschikbaar. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsvereniging van bedrijfsartsen. De resultaten uit recente literatuur zijn verwerkt en er zijn nieuwe onderdelen opgenomen in de richtlijn. Download deze, op de NVAB site hier.

Ontwikkelingen in stroomversnelling

Verstoring van de werk-privé balans kan er voor zorgen dat mensen minder efficiënt en productief zijn, of meer irritaties en ruzies hebben. De richtlijn is herzien omdat er de afgelopen jaren ontwikkelingen in een stroomversnelling raakten door thuiswerken, mantelzorg en de krapte op de arbeidsmarkt die nu heerst.

In de herziening zijn aanbevelingen voor het handelen van de vier kerndeskundigen: bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist.

De herzieningen behelzen:

  • welke onderwerpen ten aanzien van werk-privébalans in de RI&E thuis horen,
  • hoe je werk-privébalans opneemt in het PAGO/PMO,
  • welke preventieve organisatorische maatregelen geadviseerd kunnen worden,
  • welke adviezen er zijn voor individuele werkenden,
  • hoe je kunt adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

Gezond Werken Dag

Samen werken aan het verminderen van werkdruk en verzuim

We vinden gezond en veilig werken allemaal belangrijk maar dat doe je niet alleen in je organisatie. Op de Gezond Werken Dag van 11 mei, leer je alles over werkdruk en verzuim, ieders rol in de aanpak en hoe je een cultuur creëert waar aandacht voor gezond werken integraal op de agenda staat. Meld je nu aan.

Misschien vind je dit ook interessant