Hoe maken werknemers van gemeentelijke organisaties gebruik van het IKB (Individueel Keuzebudget)? En welk effect heeft de invoering van de payrolltoeslag gehad? A&O fonds gemeenten voert twee onderzoeken uit voor het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden).

Individueel keuze budget

Het IKB is ingevoerd om medewerkers meer keuzevrijheid te geven als het gaat om de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het doel van deze evaluatie is om te achterhalen of het IKB daadwerkelijk aan de verwachtingen voldoet. Zorgt het inderdaad voor meer eigen regie van de medewerker, meer grip op de loopbaanontwikkeling en betere afstemming van werk/privé?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen hebben we een vragenlijst opgesteld voor medewerkers bij gemeentelijke organisaties. Het onderzoek is inmiddels gesloten. Informatie over de resultaten volgt binnenkort.

Evaluatie payrolltoeslag

Gemeenten hebben behoefte aan een flexibele schil. Voorheen zetten zij vaak medewerkers in op basis van payroll. De reden hiervoor was dat het goedkoper was dan een uitzendconstructie, detachering of ZZP. In de praktijk kwam het erop neer dat werknemers die op basis van payroll werkten minder betaald kregen en minder rechten hadden dan vaste medewerkers, terwijl ze dezelfde functie en verantwoordelijkheden hadden.

In de CAO Gemeenten van 2017 hebben de werkgevers en bonden daarom afgesproken dat medewerkers die op basis van payroll werkzaam zijn een beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is met de beloning van een ambtenaar. De toeslag die werkgevers hiervoor moeten betalen heet de payrolltoeslag.

Nu de CAO-onderhandelingen er weer aankomen, is er bij de werkgevers en de bonden behoefte aan een evaluatie van de payrolltoeslag. Welk effect heeft de payrolltoeslag gehad? Wordt er nu meer of minder gebruik gemaakt van payroll en als er minder gebruik van wordt gemaakt: hoe komt dat? Zijn er verschuivingen te zien naar vaste dienst, tijdelijke aanstellingen, detachering, ZZP of uitzendkrachten?

Misschien vind je dit ook interessant