Kijk nu hier het webinar terug over het project 'de Competentieverkenner': een instrument om duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers te onderzoeken.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit presenteren in samenwerking met A&O fonds Gemeenten en de Bedrijfspoli deze online bijeenkomst van 10 juni 2021.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Instrument om te reflecteren

De competentieverkenner is een innovatief, digitaal instrument dat medewerkers uitdaagt om te reflecteren op hun eigen werk. Met dit instrument gaat de medewerker op een gestructureerde manier aan de slag om te ontdekken welke competenties belangrijk zijn in het werk. De antwoorden van de respondent helpen vervolgens om na te denken over het belang, de waardering en de (geboden steun in de) ontwikkeling van de eigen competenties binnen de organisatie.

Meerwaarde voor de medewerker en de gemeentelijke organisatie

Meerdere pilots hebben laten zien dat de verkenner van meerwaarde is in de gemeentelijke organisatie. Respondenten geven aan dat de verkenner hen veel inzicht biedt in hun eigen competenties en die van collega’s.

Doordat het instrument ook mogelijkheden biedt om de antwoorden van respondenten op organisatieniveau te vergelijken, kunnen inzichten worden verkregen in competenties van medewerkers met soortgelijke of juist andere functies; met dezelfde of juist andere achtergrondkenmerken; en met dezelfde of juist andere ambities. Dergelijke inzichten kunnen ondersteunen bij het vormgeven van duurzame loopbanen van gemeentemedewerkers, en het verder ontwikkelen van competenties binnen gemeentelijke organisaties.

Luister ook

Peter Kruyen (onderzoeker en universitair docent) en Marieke van Genugten (onderzoeker en universitair docent) van de Radboud Universiteit Nijmegen doen onderzoek naar de creatieve ambtenaar. Wat is creativiteit en wat is een creatieve ambtenaar?

Misschien vind je dit ook interessant