IT&Care heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van de RI&E-manager. De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Zowel A&O fonds Gemeenten als Waterschappen en Provincies moeten op zoek naar een vervanger voor deze tool.   

We streven naar een optimale overgang naar een nieuw online-branche RI&E tool waarmee professionals op het gebied van gezond en veilig werken zelf de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren.

Maakt jouw gemeente gebruik van de RI&E-manager laat het ons weten via gezondwerk@aeno.nl, dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen bij de overgang naar de nieuwe RI&E tool.

Wil je op de hoogte blijven van de planning, laat dat ons dan ook weten via bovenstaand emailadres.

Stuur een email

Keuze uit drie geschikte RI&E tools

april

Afgelopen week hebben drie mogelijk leveranciers een demo gegeven van hun RI&E tool. Circa 30 organisaties namen deel aan de demo’s en gaven hun voorkeur. Alle drie de tools voldoen aan het programma van eisen. Met de voorkeuren en offertes zullen we uiteindelijk een definitieve keuze maken.

De leveranciers die een demo hebben gegeven zijn:
- KMO Solutions
- AMS/ Kader
- GO2Sure/ Chepp

We willen 1 sept de nieuwe tool kunnen aanbieden.

Uitvraag leveranciers RI&E tool

februari

Samen met een gebruikersgroep van in totaal circa 20 organisaties (gemeenten, waterschappen en provincies) is er een programma van eisen opgesteld. Van de mogelijke leveranciers is een shortlist gemaakt (op basis van een aantal must-have eisen). Deze leveranciers vragen we aan te geven hoe en of ze voldoen aan het programma van eisen middels een offerte.

Bekijk hieronder de uitvraag en het programma van eisen.

Aanpak naar een nieuwe RI&E tool

We doorlopen daarvoor de volgende stappen qua aanpak en planning.

Aanpak en planning
Gereed Actie
A&O fonds Gemeenten houdt de huidige en mogelijke toekomstige gebruikers goed op de hoogte via deze website en de gezond werken nieuwsbrief.
6 februari A&O fonds Gemeenten maakt een overzicht van mogelijke nieuwe leveranciers. Dit zijn er circa 13.
24 februari Samen met een gebruikersgroep van in totaal circa 20 organisaties (gemeenten, waterschappen en provincies) maken we een programma van eisen.
24 februari Van de mogelijke leveranciers maakt A&O fonds een shortlist (op basis van een aantal must-have eisen). We vragen de leveranciers aan te geven hoe en of ze voldoen aan het programma van eisen middels een offerte.
24 maart Keuze uit leveranciers die we vragen voor een demo.
11 april Samen met de gebruikersgroep bekijken en beoordelen demo’s (aan de hand van een beoordelingskader).
19 april-15mei offerte uitvragen 3 leveranciers
19 mei A&O fonds Gemeenten maakt keuze voor de nieuwe tool.
26 mei - 22 juni Inrichten nieuwe tool (sector vragenlijsten en gebruikers) 
eind juni Testen (test scenario's) met gebruikersgroep
juli Maatwerk inrichting  en onvoorziene acties
1 september 'live' naar nieuwe tool
na 1 september Trainingen (in gebruik name nieuwe tool)

Veelgestelde vraag

Worden de bestaande RI&E in de nieuwe RI&E tool overgezet (geïmporteerd)?

IT&Care voorziet alleen in de huidige rapportage format. Dit betekent dat op het moment van overgang er twee opties zijn:

1) Je maakt een rapportage (conform huidige rapportage opties in excel of word) en houd je plan van aanpak vanaf dan in het excel en word bij. Bij het (opnieuw) uitvoeren van een RI&E start je in het nieuwe systeem. NB Veel organisaties gebruiken de RI&E manager nu ook niet voor het monitoren van het plan van aanpak.

2) Je maakt een rapportage (conform huidige rapportage opties in excel of word) en je voert de data opnieuw in het nieuwe systeem. Eén de punten in het programma van eisen is een import functie in het nieuwe systeem. Dit zou het makkelijker maken, maar daar kunnen we niet zeker van zijn.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Aanmelden RI&E Gemeenten

Wil je aan de slag met de RI&E? Vraag een account aan via aanmelden. Een account wordt alleen verstrekt aan organisaties die aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAO Gemeenten, of de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties (CAO SGO) moeten toepassen.
 • Organisaties die lid zijn van de WSGO.
Aanmelden

Inloggen RI&E gemeenten

Voor direct inloggen, gebruik de onderstaande knop.

Inloggen

Voordelen van de RI&E Gemeenten:

 • Toegespitst op risico’s bij gemeenten
 • Overzichtelijke rapporten
 • Per afdeling uit te voeren
 • Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke
 • Zelf aanpassen van vragenlijsten

Doe-het-zelf

De RI&E Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RI&E hiermee zelf coördineren en uitvoeren en als het nodig is deskundige ondersteuning vragen.

Participatie

Daarnaast ondersteunt de RI&E om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheden, taken en rollen worden verdeeld en dat stimuleert participatie en zelfregie.

Toetsing

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E en plan van aanpak te hebben. Ook moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Erkenning

De RI&E gemeenten is geen erkend instrument, maar voldoet wel aan de wet en met de RI&E gemeenten kan een kwalitatief goede RI&E worden uitgevoerd.

Erkenning van het instrument is namelijk alleen zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers, omdat deze bedrijven vrijstelling krijgen van de RI&E -toetsing als zij het erkende RI&E -instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RI&E Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Handleiding

Voor werken met RI&E kan je gebruikmaken van de handleiding.

Vragen

Voor inhoudelijk advies:

 • Judith Brouwer - Advies en Training
  E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
  Telefoon: 06 224 035 95

Voor technische vragen:

 • IT&Care
  Telefoon: 030-2996222
  E-mail: servicedesk@itandcare.nl

Opmerkingen

Heb je vragen over het inrichten van RI&E en de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, neem dan contact op met het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten.

Telefoonnummer: 070 763 00 30
E-mail: gezondwerk@aeno.nl

Misschien vind je dit ook interessant