Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft A&O fonds Gemeenten een nieuwe RI&E tool als opvolger van de RI&E manager gekozen: de tool Regis't van KMO Solutions.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Inloggen coördinatoraccount RI&E Gemeenten

(mogelijk vanaf 7-09-2023)

Heb jij een inlog aangevraagd en hier inmiddels een mail over ontvangen (check ook je spam)? Dan kun jij inloggen in het systeem (Regis't) met je inloggegevens.

Inloggen coördinatoraccount RI&E

Aanvragen coördinatoraccount RI&E Gemeenten

Wil je aan de slag met de RI&E? Vraag een account aan via aanvragen. Een account wordt alleen verstrekt aan organisaties die aan één van de volgende criteria voldoen:

 • Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAO Gemeenten, of de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties (CAO SGO) moeten toepassen.
 • Voor organisaties die lid zijn van de WSGO.
Account aanvragen

Training: Maak een vliegende start

Wil jij een vliegende start maken, meld je dan meteen aan. Volg als eerste de basistraining “Vliegende start”. Wil je daarna nog meer weten dan kun je je ook opgeven voor de verdiepende training “Vragenlijsten, sjablonen en rapportages maken”.

Community voor vragen

Deze community is voor deelnemers die gaan werken met deze nieuwe tool. Heb jij vragen over het werken met deze tool, stel ze dan in deze community.

Community

Vragen?

Heb je technische vragen over deze tool van Regis’t van KMO Solutions? Neem dan contact op met:

Klantenservice | KMO Solutions
We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur

klantenservice@kmosolutions.nl | 055 - 538 34 00

In deze video’s krijg jij uitleg over de nieuwe RI&E Gemeenten tool. De video’s gaan over de belangrijkste functionaliteiten van de tool en worden komende tijd aangevuld. Om goed van start te gaan raden we wel aan om in ieder geval de Vliegende Start training te volgen. Bekijk de data in onze Agenda.

Naar Agenda

1 | Nut en Noodzaak

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

2 | Aan de Slag

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

3 | Onderwerpen en vragen selecteren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

4 | Risico's inventariseren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

5 | Risico's Berekenen

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

6 | Plan van Aanpak Samenstellen

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

7 | Beoordeling en Vrijgave

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

8 | Actiepunten uitvoeren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

9 | Plan van Aanpak Beheren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

10 | Bestaande RI&E Importeren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

11 | Verschillende Rollen en Taken

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

12 | Rapportage maken

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

13 | Sjablonen maken

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

14 | Vragenlijst Structuur

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

15 | Ondernemingsraad Informeren

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

16 | Wachtwoord Aanpassen

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

17 | Vragenlijst en Standaard Oplossingen Aanpassen

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

IT&Care heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van de RI&E-manager. De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Meer over de nieuwe tool lees je in de andere tab, op deze pagina.

Overgang van RI&E manager naar nieuwe tool

Per 7 september kun je met een account inloggen in de nieuwe RI&E tool. Tot en met 31 december 2023 blijft de oude RI&E manager van IT&Care beschikbaar.

Je bestaande RI&E kan niet in zijn geheel geïmporteerd worden in de nieuwe tool. Bij overgang heb je twee opties:

 1. Je maakt een rapportage (conform huidige rapportage opties in Excel of Word) en houd je plan van aanpak vanaf dan in het Excel of Word document bij. Bij het (opnieuw) uitvoeren van een RI&E start je in het nieuwe systeem.
  NB: Veel organisaties gebruiken de RI&E manager nu ook niet voor het monitoren van het plan van aanpak.
 2. Je maakt een rapportage van het plan van aanpak (conform huidige rapportage opties in Excel of Word). Daarna zet je de openstaande maatregelen van het plan van aanpak in het nieuwe systeem.

Inloggen RI&E Manager (t/m 31 december 2023)

Voor direct inloggen, gebruik de onderstaande knop.

Inloggen

Handleiding

Voor werken met RI&E kan je gebruikmaken van de handleiding.

Vragen

Voor inhoudelijk advies:

 • JudiProth Brouwer - Advies en Training
  E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
  Telefoon: 06 224 035 95

Voor technische vragen:

 • IT&Care
  Telefoon: 030-2996222
  E-mail: servicedesk@itandcare.nl

IT&Care heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van de RI&E-manager. De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Zowel A&O fonds Gemeenten als Waterschappen en Provincies moeten op zoek naar een vervanger voor deze tool.   

We streven naar een optimale overgang naar een nieuw online-branche RI&E tool waarmee professionals op het gebied van gezond en veilig werken zelf de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren.

06-07-2023

Nieuwe RI&E tool

Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft A&O fonds Gemeenten een nieuwe RI&E tool als opvolger van de RI&E manager gekozen: de tool Regis't van KMO Solutions.

In de laatste fase van de selectieprocedure hebben we een keuze gemaakt uit Regis’t van KMO Solutions, AMS van Kader en Chepp van Go2Sure. Alle drie deze tools voldoen aan het programma van eisen die met de gebruikersgroep is opgesteld. Ook werden de demo’s van deze drie tools door de gebruikersgroep positief ontvangen. Alle drie de partijen hebben daarna offerte uitgebracht.

De keuze op de tool van KMO Solutions gevallen omdat:

 • Het een gebruiksvriendelijke tool is met frisse look and feel
 • De prijs-kwaliteit verhouding het beste is
 • Co-creatie bij de verdere productontwikkeling centraal staat
 • De helpdesk goed ingericht is
 • KMO een aantrekkelijk trainingsaanbod voor gebruikers heeft
 • KMO zich opstelt als transparante, betrouwbare en prettige partner

Ook A&O fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies hebben besloten om te gaan werken met Regis’t van KMO Solutions. Bekijk hier de website.

Aanpak naar een nieuwe RI&E tool

We doorlopen daarvoor de volgende stappen qua aanpak en planning.

Aanpak en planning
Gereed Actie
A&O fonds Gemeenten houdt de huidige en mogelijke toekomstige gebruikers goed op de hoogte via deze website en de gezond werken nieuwsbrief.
6 februari A&O fonds Gemeenten maakt een overzicht van mogelijke nieuwe leveranciers. Dit zijn er circa 13.
24 februari Samen met een gebruikersgroep van in totaal circa 20 organisaties (gemeenten, waterschappen en provincies) maken we een programma van eisen.
24 februari Van de mogelijke leveranciers maakt A&O fonds een shortlist (op basis van een aantal must-have eisen). We vragen de leveranciers aan te geven hoe en of ze voldoen aan het programma van eisen middels een offerte.
24 maart Keuze uit leveranciers die we vragen voor een demo.
11 april Samen met de gebruikersgroep bekijken en beoordelen demo’s (aan de hand van een beoordelingskader).
19 april-15mei offerte uitvragen 3 leveranciers
eind juni A&O fonds Gemeenten maakt keuze voor de nieuwe tool.
juli - aug Inrichten nieuwe tool (sector vragenlijsten en gebruikers) 
6 september Kick-off webinar
na 7 september Trainingen (in gebruik name nieuwe tool)

Keuze uit drie geschikte RI&E tools

April

Afgelopen week hebben drie mogelijk leveranciers een demo gegeven van hun RI&E tool. Circa 30 organisaties namen deel aan de demo’s en gaven hun voorkeur. Alle drie de tools voldoen aan het programma van eisen. Met de voorkeuren en offertes zullen we uiteindelijk een definitieve keuze maken.

De leveranciers die een demo hebben gegeven zijn:
- KMO Solutions
- AMS/ Kader
- GO2Sure/ Chepp

We willen 1 sept de nieuwe tool kunnen aanbieden.

Uitvraag leveranciers RI&E tool

Februari

Samen met een gebruikersgroep van in totaal circa 20 organisaties (gemeenten, waterschappen en provincies) is er een programma van eisen opgesteld. Van de mogelijke leveranciers is een shortlist gemaakt (op basis van een aantal must-have eisen). Deze leveranciers vragen we aan te geven hoe en of ze voldoen aan het programma van eisen middels een offerte.

Bekijk hieronder de uitvraag en het programma van eisen.

RI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument dat inzicht geeft in arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Voordelen van de RI&E Gemeenten:

 • Toegespitst op risico’s bij gemeenten
 • Overzichtelijke rapporten
 • Per afdeling uit te voeren
 • Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke
 • Zelf aanpassen van vragenlijsten

Doe-het-zelf

De RI&E Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RI&E hiermee zelf coördineren en uitvoeren en als het nodig is deskundige ondersteuning vragen.

Participatie

Daarnaast ondersteunt de RI&E om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheden, taken en rollen worden verdeeld en dat stimuleert participatie en zelfregie.

Toetsing

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E en plan van aanpak te hebben. Ook moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Erkenning

De RI&E gemeenten is geen erkend instrument, maar voldoet wel aan de wet en met de RI&E gemeenten kan een kwalitatief goede RI&E worden uitgevoerd.

Erkenning van het instrument is namelijk alleen zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers, omdat deze bedrijven vrijstelling krijgen van de RI&E -toetsing als zij het erkende RI&E -instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RI&E Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Vragen

Heb je vragen over het inrichten van RI&E en de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, neem dan contact op met het projectteam gezond werk van A&O fonds Gemeenten.

Telefoonnummer: 070 763 00 30
E-mail: gezondwerk@aeno.nl

Misschien vind je dit ook interessant