De stichting Werken in Gelderland (WiG) zet sinds 2008 het openbaar bestuur in de provincie als aantrekkelijke werkgever op de kaart en stimuleert onderlinge mobiliteit.

AO loopbaanontwikkeling Samen in beweging meer dan monsterboard

Met een website, uitwisselingsprojecten, meeloopstages en een jaarlijks symposium boekt WiG succes met als sterke punten de betrokkenheid van gemeentesecretarissen en hoofden P&O en de medewerkers die gebruikmaken van de mogelijkheden.

Ontwikkeling en mobiliteit in Gelderland

Op de website www.werkeningelderland.nl, waar communicatiemedewerker Laurien van der Feer nauw bij betrokken is, plaatsen deelnemende organisaties hun vacatures en opdrachten voor externen.

Nieuwe baan

Loopbaanontwikkeling, zoals loopbaanadvies, uitwisselingsprojecten en meeloopstages, helpen de medewerkers verder. En op het jaarlijks symposium vinden mensen zelfs een nieuwe baan.

Truus Rooding legde daar in 2011 contact en stapte over van de gemeente Wijchen naar de gemeente Lingewaard. WiG is ook kennismakelaar voor loopbaanprofessionals zoals Imka Broekhuijsen, kwartiermaker loopbaan en mobiliteit bij de gemeente Arnhem.

Loopbaanstappen

Werken in Gelderland ondersteunt medewerkers uit het openbaar bestuur in de provincie Gelderland bij het maken van loopbaanstappen. Mensen kunnen zich via de website www.werkeningelderland.nl oriënteren op een nieuwe baan. De website toont het aanbod van vacatures per regio en voor de gehele provincie Gelderland.

Truus Rooding was in voor iets nieuws en keek regelmatig op de vacaturesite. Ze vond niet direct iets van haar gading en schreef ze zich in voor een loopbaangesprek met een loopbaanadviseur. Dit vond plaats tijdens een symposium van WiG, waar deelnemende WiG-organisaties en geïnteresseerden konden netwerken. De loopbaanadviseur wees haar op een vacature bij de gemeente Lingewaard. Nog tijdens het symposium legde Rooding contact en het klikte. Een sollicitatieprocedure volgde en inmiddels werkt Truus met veel plezier op haar nieuwe stek als coördinator WMO.

In 2012 bezocht ze weer het symposium. Dit keer om interessante workshops over ontwikkeling te volgen. WiG biedt ook een digitale infrastructuur voor regionale interne arbeidsmarkten. Samenwerkende gemeenten plaatsen hun vacatures op werkeningelderland.nl. Na twee weken worden openstaande vacatures provinciebreed gepubliceerd.

Delen trainingen

Imka Broekhuijsen, kwartiermaker loopbaan en mobiliteit van gemeente Arnhem, werkt zo intensief samen met Apeldoorn, Nijmegen, Ede en de provincie. Deze gemeenten “delen” ook trainingen met elkaar. Zo werd onlangs een in de gemeente Arnhem ontwikkelde training over sociale media aan medewerkers van de gemeente Apeldoorn gegeven.

Dergelijke in-company trainingen wil WiG-coördinator Derk Koetsier ook ontwikkelen: “De kostprijs van leertrajecten kan zo dalen. Dat is vooral prettig voor kleinere gemeenten.” WiG vernieuwt de website “om ‘m nog toegankelijker en aansprekender te maken”, vertelt Laurien van der Feer. En er wordt gewerkt aan het stroomlijnen van diverse back-office processen, zoals screenen van sollicitatiebrieven en zzp-offertes en koppelen van vacatures aan een flexibel functiebouwwerk met algemene competenties. Dit laatste met subsidie van het A&O fonds Gemeenten. Koetsier is enthousiast.“We krijgen zo één werkwijze, spreken één taal, gebruiken één systeem. Dat maakt WiG nog effectiever.”

Wat levert het op in Gelderland?

De overstap van Truus Rooding is een mooi voorbeeld van een loopbaansucces dankzij WiG. Zo ook de interne arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen. Zeven gemeenten uit die regio sloten een juridisch onderbouwd mobiliteitsconvenant. Van april 2011 tot april 2012 deelden de deelnemende gemeenten 81 vacatures met elkaar. Veertig procent daarvan werd vervuld via doorstroom binnen de deelnemende gemeenten, 30 procent door mensen vanuit de provincie en 30 procent door kandidaten van buiten. Een derde van de gepubliceerde vacatures wordt ingevuld door medewerkers van deelnemende WiG-gemeenten, aldus Koetsier.

Ik doe inspiratie op door mijn contacten met ander loopbaanprofessionals binnen WiG

Imka Broekhuijsen, Loopbaanprofessional

Of WiG ook bijdraagt aan de inzetbaarheid van medewerkers? “Ja en nee. Uiteraard is beweging goed voor medewerkers, maar we merken soms dat goed functionerende medewerkers te hard nodig zijn binnen de eigen organisatie en daardoor niet (mogen) deelnemen aan onze uitwisselingsprogramma’s.” Opleidingen binnen WiG leiden vooral tot ontwikkeling van algemene vaardigheden,zoals een baan zoeken. Voor de loopbaanprofessional biedt WiG ook inhoudelijke kennis en een professioneel netwerk.

Imka Broekhuijsen:“Ik doe inspiratie op door mijn contacten met ander loopbaanprofessionals binnen WiG.” Haar vakmanschap wordt erdoor vergroot. Bevlogenheid ziet Koetsier terug bij bestuur en adviseurs van WiG en bij de hoofden P&O van de grote gemeenten. Sommigen bloeien zichtbaar op in een nieuwe baan: ook een teken van verbeterde bevlogenheid. Ongewenst verloop vindt Koetsier “geen issue” en over de link tussen WiG en verzuim zijn geen cijfers bekend.

Waarom is Gelderland met O&M aan de slag?

De hoofden P&O wilden samenwerken op het terrein van goed werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken. Dat is de aanleiding voor WiG. De strategie van WiG richt zich op het bieden van een publicatieplatform voor vacatures en projecten. En WiG ondersteunt medewerkers in hun loopbaanontwikkeling.

Derk Koetsier wil “mobiliteit in de genen van het openbaar bestuur verankeren.” Dit vraagt om een andere houding van medewerkers en leidinggevenden en om een actieve en positieve benadering van ontwikkeling en mobiliteit. De onderlinge verschillen leiden tot verschillende lokale en regionale O&M-praktijken. Zo is Nijmegen een jonge forenzenstad en kampt Winterswijk juist met vergrijzing. Diverse gemeenten zitten midden in bezuinigingsrondes.

Engelen en beren

De betrokken bestuursleden en adviseurs van WiG zijn engelen volgens Koetsier. “Zij willen WiG iets anders laten zijn dan Monsterboard en die motivatie werkt aanstekelijk.” Een tweede engel is betrokkenheid van gemeentesecretarissen en hoofden P&O en medewerkers die enthousiast gebruikmaken van alle mogelijkheden.

De huidige rechtspositie van ambtenaren maakt dat mensen laat in beweging komen, “vaak pas als de ontslagbrief op de mat ligt.” Dat is een belangrijke beer voor ontwikkeling en mobiliteit, aldus Koetsier. Truus Rooding roept collega’s op lef te tonen en stappen te zetten als je dat wil. Het zetje dat zij van de WiG-loopbaanadviseur kreeg (ook een engel) trok haar over de streep. Ze is blij met haar hervonden werkplezier. “Hier ga ik niet meer weg.” “We willen mobiliteit in de genen van het openbaar bestuur verankeren”.

Reflectie van de onderzoeker

Werken in Gelderland kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Het levert ‘economies of scale’ en biedt ruimte voor lokale invulling en regionale initiatieven. De ambitie om diverse back-office processen te stroomlijnen en te uniformeren, biedt een goede infrastructuur voor succes. Maar Koetsiers wens om mobiliteit te verankeren “in de genen” van het openbaar bestuur, vraagt ook om een mentaliteitsverandering. Een lange adem en nog meer steun van bovenaf en van onderop, lijkt nodig.

Misschien vind je dit ook interessant