Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het dashboard van de Personeelsmonitor. Je kunt nu ook HR-data vergelijken met gemeenten die in dezelfde arbeidsmarktregio liggen. Met de nieuwe functionaliteit kunnen gemeenten op regionaal niveau betere vergelijkingen maken. Het was al mogelijk om te vergelijken met gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse, nationaal en op provinciaal niveau.

Arbeidsmarktregio

In Nederland zijn 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken UWV en gemeenten samen aan dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers. Veelal vanuit een Werkgeversservicepunt.

Patricia Honcoop Dvd A23

Door het toevoegen van de arbeidsmarktregio’s aan het dashboard, kunnen gemeenten zich beter vergelijken met gemeenten die qua ligging meer nabij zijn.

Patricia Honcoop, Projectleider Arbeidsmarkt en Onderzoek

Beschikbaarheid cijfers

De vergelijkingscijfers voor de provincies zijn beschikbaar vanaf 2021 en voor arbeidsmarktregio's vanaf 2022. Wanneer er binnen een kleine arbeidsmarktregio te weinig gemeenten zijn, worden de vergelijkingsresultaten in verband met herleidbaarheid helaas niet getoond.

Dashboard Personeelsmonitor

Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Weet je niet wie dat is? Vul dan het online formulier in.

Regionale mobiliteitsnetwerken

Er zijn in Nederland diverse regionale mobiliteitsnetwerken. Zij vervullen een belangrijke rol op het gebied van arbeidsmobiliteit in de regio. De nieuwe functionaliteit van het dashboard kan de regionale netwerken ondersteunen bij het in kaart brengen van de HR-kengetallen op bijvoorbeeld mobiliteit.

Meest gestelde vragen

Doen alle gemeenten mee aan de Personeelsmonitor? Hoe betrouwbaar zijn de cijfers en waarop zijn ze precies gebaseerd? Hoe kan je gegevens downloaden en is het mogelijk om grafieken aan te passen? We hebben de meest gestelde vragen beantwoord. Je treft ze aan op het dashboard onder Q&A.

Heb je een vraag die er niet bij staat of een suggestie? Neem contact met ons op via personeelsmonitor@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant