Voor de
 verschilmakers.

Voorwaarden activiteiten

De activiteiten van het A&O fonds Gemeenten, zoals trainingen of bijeenkomsten, zijn alleen bestemd voor mensen die vallen onder de cao Gemeenten en cao SGO. Voor deze medewerkers geldt dat er geen extra kosten zijn verbonden aan deelname aan de activiteiten van het A&O fonds. Er worden wel kosten in rekening gebracht wanneer je je niet tijdig afmeldt voor de fysieke evenementen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij de online evenementen zijn er geen annuleringskosten van toepassing.

Heb je jezelf aangemeld voor een fysiek evenement en ben je verhinderd? Meld je dan uiterlijk vijf werkdagen van tevoren af in je account. Zo is er ruimte voor iemand anders om deel te nemen. Meld je je niet tijdig af, dan brengen wij € 75,- per dagdeel (dus € 150,- per dag) in rekening. Je kunt ook een vervanger sturen waarvoor dezelfde annuleringsvoorwaarden gelden.

Heb je je aangemeld voor een leernetwerk of een training die uit meerdere dagen bestaat? Dan kun je je tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst kosteloos afmelden in je account of mailen naar evenementen@aeno.nl. Meld je je niet tijdig af, dan worden alle dagen in rekening gebracht. Heb je al deelgenomen aan de eerste bijeenkomst, dan is kosteloos afmelden voor de overige bijeenkomsten niet mogelijk. Je ontvangt dan een factuur voor de bijeenkomsten waar je niet aanwezig bent geweest. Dit geldt voor het voortijdig beëindigen van de deelname, maar ook voor ziekte, verandering van functie, andere prioriteiten e.d. Het is in dit geval niet mogelijk om een vervanger te sturen omdat de opgedane kennis van de eerste dag relevant is.

Waarom brengen wij kosten in rekening?

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. A&O fonds Gemeenten maakt namelijk hoge kosten voor de training of bijeenkomst waaraan je kunt deelnemen. Dit betekent dat we niet vrijblijvend met aanwezigheid kunnen omgaan.

Het niet-aanwezig zijn kan ook het leerproces in een training of leernetwerk verstoren. Bovendien zijn er vaak meer geïnteresseerden dan beschikbare plaatsen. Er zijn dus mensen op een wachtlijst die wel graag hadden willen deelnemen, het is dan jammer als we lege plekken niet kunnen benutten.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten