Dat zegt Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering en ICT bij CJIB en voorzitter van het dagelijks bestuur Samenwerking Rijk Noord (SRN). Hij doelt op de aanleiding om de samenwerking te zoeken bij 28 rijksdiensten in noord Nederland als het gaat om arbeidsmarktbenadering.

Dit verhaal verscheen eerder op de website van het A&O fondsen Festival 2022. Dit festival van alle A&O fondsen wordt om de 2 jaar gehouden. Zien wat we vorig jaar gedaan hebben? Kijk nu alle webinars hier terug.

Door samen te werken sta je sterk, presenteer je de overheid als aantrekkelijke werkgever én ben je een interessante gesprekspartner voor de opleidingen in de regio, van universiteit tot mbo. SRN-managers Marjo Lubach en Meike Barnhard schuiven aan om duidelijk te maken waarin de kracht van SRN als aanjager en verbinder ligt.

Fondsen festival 2022 derks We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver 1600

Initiatief warm ontvangen

“Ik zag advertenties van een andere rijksdienst voor de werving van personeel met salarisschalen die een beetje afweken van die bij ons bij het CJIB”, meldt Henkjan. “Ik besefte toen dat we als rijksdiensten in onze regio allemaal in dezelfde vijver aan het vissen waren. Zouden we dat niet veel beter gezamenlijk kunnen doen?”

Vanuit dat besef namen Henkjan en zijn collega Wim Westerbeek, hoofddirecteur bedrijfsvoering bij DUO in 2017 het initiatief voor een bijeenkomst waar dit vraagstuk rondom werving en arbeidsmobiliteit centraal stond. “Dat initiatief werd warm ontvangen en vervolgens zijn we er vorm en inhoud aan gaan geven met een vijftal partijen: DUO, DICTU, Rijkswaterstaat, Doc-Direkt en CJIB. Inmiddels zijn er 28 rijkspartijen die participeren in wat Samenwerking Rijk Noord is gaan heten”, aldus Henkjan.

Fondsen festival 2022 bernard We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver portret

Er is veel winst te behalen door nog duidelijker te maken dat we als Rijksoverheid één werkgever zijn.

Meike Barnhard, Manager SRN

Meike gaat in op het belang van de samenwerking: “Ooit zijn de rijksdiensten hier gekomen om werkgelegenheid te bieden in de noordelijke provincies. Nu is het van belang dat we er met elkaar voor blijven zorgen dat de arbeidsmarkt in deze regio gezond blijft, dat hier interessant werk is voor mensen, dat het leuk is om hier te studeren en om je vakopleiding te volgen.

Dat gaat zeker niet alleen over universitair en hbo- opgeleiden, maar ook over mbo-opgeleiden. Dat zie je ook terug in ons jaarplan 2022 Samen sterk, slim sterk en aanstekelijk. Door samen te werken heb je als rijksdiensten ook meer impact op wat we willen bereiken in samenwerking met onderwijsinstellingen."

Onderwijsveld binden en boeien

Meike: "We vinden het belangrijk een rol te spelen in het curriculum van de opleidingen. Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten. Het is belangrijk talent binnen te krijgen bij de overheid dat aansluit op het werk dat we bieden. Het helpt dan als we als overheid goed zichtbaar zijn bij dat talent, want wat het werken bij grote rijksorganisaties inhoudt en welke kansen dat biedt is vaak onbekend. Daarnaast is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt als rijksoverheid om te investeren in onderwijs en in deze regio.”

Fondsen festival 2022 derks We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver portret

De samenwerkende organisaties in SRN maken een overstap binnen de Rijksoverheid aantrekkelijk

Henkjan Derks, Voorzitter dagelijks bestuur SRN

Henkjan beaamt dit en geeft een aansprekend voorbeeld. “In plaats dat 28 rijkspartijen allemaal afzonderlijk naar de universiteit in Groningen gaan en een verhaal houden, doen we dat nu anders. Vanuit SRN is ons verhaal en aanbod naar de RUG veel breder. Zo maakt men graag gebruik van de bij rijkspartijen aanwezige kennis en dat vertaalt zich in gastdocentschappen op allerlei thema's. Denk ook aan afstudeerprojecten voor studenten en aansluiting op werk binnen die rijksorganisaties. Over en weer ontstaat zo een win-winsituatie. De samenwerking tussen de rijksdiensten moet zorgen voor behoud van deze werknemer. Neem IT’ers, die kijken echt verder dan een leaseauto, die willen gewoon interessant werk. En, dat biedt de rijksoverheid volop in het IT-domein.”

Fondsen festival 2022 luchach bernard derks We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver 1000

Meters maken

Ook Meike ziet kansen: “Er is veel winst te behalen door nog duidelijker te maken dat we als rijksoverheid één werkgever zijn met een breed aanbod. Kijk bijvoorbeeld naar het juridisch domein, dat is veel breder dan de togaberoepen. Er is werk bij de rechtbank en het OM, maar ook bij Agentschap Telecom of het CJIB en bij de IND. Denk ook aan de Raad voor de Kinderbescherming of het Instituut Mijnbouwschade. Ben je jurist dan wacht je dus een hele interessante loopbaan in de eigen (noordelijke) regio.”

Henkjan vult aan door te melden dat het erom gaat goede mensen voor de rijksdiensten in noord Nederland te behouden. “Voor de werknemer is dat ook een prima idee, want tot je pensioen ergens blijven werken is niet meer. De samenwerkende organisaties in SRN maken een overstap binnen de rijksoverheid aantrekkelijk.”

Fondsen festival 2022 lubach We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver portret

Door samen te werken kun je sneller, meer meters maken.

Marjo Lubach, Manager SRN

Marjo ziet overeenkomsten bij uitdagingen en onderwerpen bij alle rijksdiensten. “Is bijvoorbeeld iemand bij DICTU met een bepaalde problematiek aan de slag, dan kunnen anderen daarvan leren. Door samen te werken kun je sneller, meer meters maken. We laten dat ook zien door events te organiseren samen met de Rijksdiensten en allerlei partijen in ons netwerk. Zo is in mei ieder jaar de ‘Week van de uitwisseling’. Dit event doen we samen met Noorderlink en met Werken in Friesland. We werken allemaal in dezelfde arbeidsmarkt en het is logischer om bepaalde dingen te bundelen dan afzonderlijk aan te bieden. In september staat er een techevent voor ICT’ers gepland, waarin inhoudelijke uitwisseling van vakkennis centraal staat. Ook staat een juridisch kennisevent op de rol dat vooral is bedoeld een netwerk te bieden voor de in- en externe arbeidsmarkt. En dan is er ‘De week van de loopbaan’ in de provincies waarin we samenwerken met diverse netwerken in de regio, maar ook zeker met landelijke samenwerkingspartners. Deelnemers kunnen daar onder meer workshops volgen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Later dit jaar is er ook nog een bijeenkomst over diversiteit en inclusie. Het is echt een volle kalender."

A+O fonds Rijk

Dit is ook waar A+O fonds Rijk volgens Marjo een rol heeft: De medewerkers van het Rijk stimuleren om samen te blijven leren en vernieuwen. A+O fonds Rijk biedt instrumenten en mogelijkheden om daarbij te helpen. “Zo is een van onze lopende projecten De proeftuin ’Klaar voor de toekomst’ mede mogelijk gemaakt door een subsidie van A+O fonds Rijk. Hierbij leer je als team op een nieuwe manier te werken en te ontwikkelen. Nog zo’n mooi voorbeeld dus.”

Volgende fase

Henkjan is trots op wat inmiddels is bereikt met SRN. “Er is draagvlak in bestuurlijke zin om dit samen te doen en er in te investeren. Toch zijn we langzamerhand toe aan de volgende fase van SRN die vorig jaar is vastgesteld. Het scala aan activiteiten was wellicht wat te divers en soms wat te toevallig.

We gaan ons voortaan op twee vraagstukken richten. In 2022 en 2023 is dat het rijk als aantrekkelijke werkgever en het andere vraagstuk is de samenwerking tussen het rijk en het onderwijsveld. Onze initiatieven plotten we op die twee zaken en onze rol is daarbij aanjagen en verbeteren. De rol van het 'oliemannetje' dus af en toe. Het mooie is dat we dit als SRN doen zonder formele structuren.

We hebben geen ingewikkelde overeenkomsten, convenanten of structuren. We doen dit vanuit een intrinsieke motivatie om te willen samenwerken als rijksdiensten in de regio. Daarbij proberen we zo veel als mogelijk weg te blijven van allerlei administratieve rompslomp. Dat vereist wel enige volhardendheid, maar ook dat maakt onze samenwerking wel uniek, denk ik.”

Fondsen festival 2022 luchach barnard derks We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver2 1000

Misschien vind je dit ook interessant