Nog geen tien procent van de medewerkers van gemeente Deventer is jonger dan 35. Veel te weinig, was de conclusie, vandaar dat zij zich ook meteen enthousiast aanmeldden voor de 3-2-1-Co! van dit jaar met als thema de positie van jongeren bij gemeenten. En met succes, want binnenkort gaat er een nieuwe groep jongeren bij deze gemeente aan de slag.

Wil jij komen stralen 1000

“Dat het aantal jongeren mondjesmaat toeneemt, is natuurlijk fijn, want dat draagt bij aan wat we willen bereiken: een evenwichtige opbouw van onze organisatie”, meent Irma Vermeulen, strategisch adviseur bij gemeente Deventer. “Maar wij wilden juist kijken hoe we in één keer een grote groep jongeren in konden laten stromen. Dat werd dan ook onze businesscase van dit project.”

Rollen omdraaien

Meerdere ideeën passeerden tijdens de drie bijeenkomsten van 3-2-1-Co! de revue en uiteindelijk kwam ‘The Choice of Deventer’ als winnaar uit de bus. “We wilden de traditionele sollicitatierollen eens volledig omdraaien”, vertelt Femke Boeijen, HR procesregisseur bij gemeente Deventer. “Oftewel, we wilden dat de jongeren ons konden kiezen en dat de teammanagers zichzelf aan de sollicitanten presenteerden in plaats van andersom, zoals gebruikelijk is.”

Hoge Nood2 1000

Op het randje

Een vooruitstreven project dat ook na de drie bijeenkomsten van 3-2-1-Co! vol enthousiasme werd opgepakt. “De naam van het project sneuvelde echter al vrij snel in het proces”, vertelt Gideon Burgers, communicatieadviseur bij gemeente Deventer. “Het grootste obstakel voor het aantrekken van jongeren is het imagoprobleem van gemeentes. Daarom dachten wij dat een wat meer pakkende slogan meer de aandacht zou trekken.” In samenwerking met ontwerpbureau Bestwerk kwam het projectteam op de slogan ‘Zin in gezeik’. “Volgens sommigen op het randje, maar we trokken er in ieder geval de aandacht mee. Zelfs Powned en diverse andere landelijke media besteedden er aandacht aan. Een betere reclame konden we onszelf niet wensen.”

Prikkelen

“Een slogan en een bijbehorende campagne die vooral de aandacht trokken van jongeren, zonder dat we het zelf over leeftijden hebben gehad”, gaat Irma verder. “Want dat mag immers niet. Overigens hebben we ook heel bewust op onze posters en andere campagne-uitingen nergens vermeld dat het om een baan bij de gemeente ging. We wilden mensen eerst prikkelen om naar de website te gaan en vervolgens hier de echt geïnteresseerden uitfilteren.”

Event Deventer 1000

Missie geslaagd

En dat bleek te werken. Femke: “Als vervolg op deze ‘wervingscampagne’ hebben we 21 september een selectiedag georganiseerd waar uiteindelijk zo’n 112 sollicitanten op afkwamen, hoofdzakelijk jongeren.” Samen ‘streden’ zij om één van de dertien vacatures die het projectteam in samenwerking met de teammanagers intern bij elkaar had weten te sprokkelen. “Of eigenlijk streden zij niet, maar juist de teammanagers. Die moesten immers hun vacatures pitchen in de hoop zo kandidaten te overtuigen aan het eind van de dag hun cv bij hen in te leveren.” Dit laatste deed het merendeel ook inderdaad.

Gideon: “Tijdens de bijeenkomsten van 3-2-1-Co! was het nog ons plan om twee selectiedagen te organiseren. De eerste voor de pitches van de managers, de tweede voor een soort van battle waarin de kandidaten tegen elkaar zouden strijden voor de baan. Dit laatste bleek in een later stadium echter niet realistisch, vandaar dat we dit ietwat hebben aangepast. In plaats van die tweede selectiedag kregen de kandidaten nu opdrachten mee op basis waarvan zij uiteindelijk uitgenodigd konden worden voor een gesprek.”

Ten tijde van dit interview waren de resultaten van ‘Zin in gezeik’ nog niet bekend. Irma: “Maar we gaan ervan uit dat er hier binnenkort in één keer een grote groep nieuwe jongeren aan de slag gaat. Missie geslaagd! En wie weet doen we dit dan volgend jaar nog een keer…”

Heb je een goed plan, begin er dan gewoon mee en sta van tevoren niet te lang stil bij alle mogelijke valkuilen. Die overwin je vanzelf gedurende het traject door er vol enthousiasme tegenaan te gaan.

Irma Vermeulen, Strategisch adviseur

Gewoon beginnen

Terugkijkend is het drietal dus meer dan tevreden over hetgeen is voortgekomen uit hun deelname aan 3-2-1-Co!. Irma: “Heb je een goed plan, begin er dan gewoon mee en sta van tevoren niet te lang stil bij alle mogelijke valkuilen. Die overwin je vanzelf gedurende het traject door er vol enthousiasme tegenaan te gaan. Als wij ons van tevoren hadden gerealiseerd hoeveel tijd erin zou gaan zitten, had dat wellicht een drempel gevormd, maar daar hebben wij nu simpelweg niet bij stilgestaan. We zijn gewoon aan de slag gegaan en hebben zo inderdaad gaandeweg elk obstakel overwonnen. En heb je een krap budget? Wees creatief en doe heel veel zelf. En kom je er dan nog niet uit, dan kun je ons natuurlijk altijd inhuren”, besluit ze lachend.

3-2-1-Co! is hét innovatielab

3-2-1-Co! is het innovatie laboratorium van A&O fonds Gemeenten. We werken met gemeenten aan de projecten van morgen. Hoe? Door gemeenten te helpen om hun ideeën te vertalen naar de praktijk. Want de maatschappij is voortdurend in beweging en gemeentelijke organisaties moeten blijven innoveren om mee te bewegen.

Meer weten over 3-2-1-Co? Klik hieronder verder.

Subsidie en expertise

Om je taken als gemeente goed te kunnen uitoefenen is een wendbare organisatie met wendbare medewerkers nodig. Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project om de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten? Klik dan op de knop 'Dat wil ik ook' en A&O fonds Gemeenten helpt je verder met subsidie en expertise.

Dat wil ik ook

Project voorbeelden

A&O deelt ook projecten die subsidie hebben ontvangen. Zo kunnen ook andere gemeenten profiteren van de praktijkkennis die ze hebben opgeleverd.

Project voorbeelden

Contact

De mogelijkheden voor subsidie en expertise eerst bespreken? Neem contact op met subsidies@aeno.nl om jouw wensen en ons maatwerk op elkaar af te stemmen.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant