Het gebruik van datatoepassingen geeft jouw gemeente veel nieuwe mogelijkheden om je doelstellingen te bereiken. Maar is jouw gemeente daar ook klaar voor? Om daar inzicht in te krijgen, ontwikkelden A&O fonds Gemeenten, VNG Realisatie en adviesbureau Berenschot het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente.

Met data de slimste afvalroute bepalen

Het gebruik van data vergroot de effectiviteit en efficiency van gemeenten. Maar het helpt ook bij het innoveren van de dienstverlening of om draagvlak voor beleid te versterken. Data kan bovendien op alle beleidsterreinen een rol spelen, of het nu gaat om openbare orde en veiligheid, het sociaal domein of opgaven in het fysieke domein. Met behulp van data kan een gemeente bijvoorbeeld voorspellen hoeveel inwoners de komende jaren een beroep doen op een bepaalde gemeentelijke voorziening. Of de optimale route van een vuilniswagen door een wijk vaststellen.

Datagestuurd werken is van iedereen

Daarmee is data niet alleen van informatieprofessionals. Ook wethouders, beleidsadviseurs en uitvoerders hebben een groot belang bij de datavolwassenheid van hun gemeente. De optimale inzet van data vraagt dus om een multidisciplinaire aanpak. In het ontwikkelmodel staan vier hoofdthema’s centraal.

Met de vragenlijsten uit het model kun je nagaan hoe ver jouw gemeente is op deze vier hoofddimensies:

  • De publieke waarde van datatoepassingen: wat is de meerwaarde van de inzet van data?
  • De inhoudelijke kennis van data-analyse: techniek, veiligheid, privacy en ethiek.
  • Mens en organisatie: hoe is het gesteld met vaardigheden, cultuur en besluitvorming rond de inzet van data?
  • Leren en veranderen: werkt jouw gemeente structureel aan leren en veranderen rond de inzet van data?

Handig: handelingsperspectief

Deze vier hoofddimensies zijn onderverdeeld in 17 subdimensies. Die variëren van de kwaliteit van bestaande datasets tot de inhoud van opleidingsprogramma’s. Door in- en uit te zoomen ontstaat een beeld van de datavolwassenheid van jouw gemeente. Bovendien krijg je een handelingsperspectief: welke aspecten zijn binnen jouw gemeente op orde en welke aspecten vragen extra aandacht?

Wil je een fysiek exemplaar bestellen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@aeno.nl. Voor medewerkers uit de gemeentelijke sector is het boek gratis te bestellen. Voor belangstellenden buiten de sector zijn de kosten €16,50 inclusief verzending en btw.

Stuur een email

Meer weten?

Heb je vragen over het model of over het gebruik ervan? Neem dan contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant