Een betere timing hadden we ons niet kunnen wensen. Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt en daarmee ook de uitdagingen om je personeelsbestand up-to-date te houden komt het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? als geroepen.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

De VNG en A&O fonds Gemeenten hebben gezamenlijk met de vakbonden FNV, CNV, CMHF onder leiding van De Argumentenfabriek dit praktische werkboek samengesteld.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wij vinden het leuk en leerzaam als je jouw praktijkervaringen met het werkboek met ons deelt. Stuur hiervoor een e-mail naar Eveline van Leeuwen via eveline.vanleeuwen@aeno.nl.

Stuur een email
Buitendienst Woudenberg 1000
Fotografie: Kees Winkelman

Heldere arbeidsmarktvisie

Het lastige aan de arbeidsmarkt is dat deze steeds in beweging is. Gemeenten en gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen, zoals technologisering, een wat ouder personeelsbestand, een erg hoog aantal vacatures en daarbinnen ook een aantal zeer moeilijk te vervullen vacatures. Hoe zorg je er als werkgever voor dat het personeelsbestand gezond is voor nu en in de toekomst?

Werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op!

Het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? is een praktisch werkboek dat je hierbij helpt. Een handreiking voor alle gemeenten, van klein tot groot. Aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Hoe werkt het boek?

In 9 stappen nemen we je mee in het denken over arbeidsmarktvraagstukken. We gebruiken hiervoor kaarten, waarin informatie gevisualiseerd is. Soms bieden we kennis, zoals in de trendskaarten, andere keren inspiratie, zoals in de optiekaarten. Je gaat als gemeente zelf aan de slag. Om ruimte te bieden aan de verschillen tussen gemeenten werken we met invulkaarten. De vragen zijn voor iedere gemeente gelijk, de antwoorden verschillen. Met deze ingrediënten - kaarten en denkstappen - maak je als gemeente je eigen arbeidsmarktbeleid op maat.

Dit werkboek gaat ons helpen om de arbeidsmarktvisie vanuit een brede scope op te stellen en hierover het goede gesprek te voeren met het management.

Melanie Swanenberg, Beleidsmedewerker HR gemeente Bernheze (pilotgemeente werkboek)

Invulkaarten

Aan de hand van de invulkaarten in het werkboek maak je je eigen arbeidsmarktbeleid.
Met vragen als:

  • Waar staat mijn gemeente op de arbeidsmarkt?
  • Wat zijn mijn arbeidsmarktvraagstukken?
  • Welke keuzes maken we?
  • Waar willen we naar toe
  • Welke uitdagingen komen we onderweg tegen?

Het werkboek is een super fijne leidraad om aan de slag te gaan. Je hoeft het wiel niet meer zelf uit te vinden. Je weet ook dat je niets vergeet op deze manier.

Betty Helsloot, HR-adviseur gemeente Deurne (pilotgemeente werkboek)

Community Arbeidsmarktstrategie

In de Community Arbeidsmarktstrategie van A&O fonds Gemeenten staan diverse publicaties rondom arbeidsmarktstrategie, gaan medewerkers van gemeenten met elkaar in gesprek en delen informatie over arbeidsmarktvraagstukken.

Word ook lid van de Community Arbeidsmarktstrategie

De gemeentelijke arbeidsmarkt verandert snel. Veel gemeenten vinden het lastig om in die steeds veranderende arbeidsmarkt een visie te formuleren, die helpt om concreet arbeidsmarktbeleid te maken. De Denktank Arbeidsmarktvisie heeft zich over dit vraagstuk gebogen met als resultaat het praktische werkboek: Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?

Deelnemers

In de Denktank Arbeidsmarktvisie zaten vertegenwoordigers vanuit de VNG, VGS, A&O fonds Gemeenten, vakbonden en gemeenten. Onder leiding van de Argumentenfabriek bogen zij zich over vragen die werkgevers helpt bij het opstellen van een toepasbaar actueel arbeidsmarktbeleid. In het hele traject werd ook rekening gehouden met de verschillen tussen gemeenten, met als resultaat dat het werkboek bruikbaar is voor elke gemeente.

Bb aeno kees winkelman woudenberg 0774 1000

Werkwijze

De Denktank Arbeidsmarktvisie heeft een traject van vier stappen doorlopen: analyseren, identificeren strategische keuzes, visie formuleren en het maken van het werkboek.

1. Analyseren

In kaart brengen wat de belangrijkste trends en factoren zijn voor de gemeentelijke arbeidsmarkt.

2. Identificeren strategische keuzes

Inzichtelijk maken wat op basis van de analyse de belangrijkste strategische keuzes zijn waar gemeenten voor staan bij het bepalen van hun arbeidsmarktvisie.

3. Visie formuleren

Op basis van de strategische keuzes een arbeidsmarktvisie formuleren die kan dienen als voorbeeld voor gemeenten. Gemeenten kunnen de visie overnemen of gebruiken ter inspiratie.

4. Werkboek maken

Het opstellen van het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?

Naast de sessies van de Denktank zijn er nog twee extra sessies georganiseerd. Eén met gemeentemedewerkers met expertise op het gebied van arbeidsmarkt en een sessie met gemeentesecretarissen. Deze twee bijeenkomsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd.

Met als resultaat een overzicht van relevante arbeidsmarktvraagstukken en keuzes die gemeenten binnen die vraagstukken kunnen maken. Voorbeelden van deze arbeidsmarktvraagstukken zijn instroom, behoud doorstroom (interne factoren) en technologie, wet- en regelgeving en HR-innovatie (externe factoren).

Misschien vind je dit ook interessant