De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW voor de onderwerpen beeldschermwerk, fysieke belasting, agressie en geweld en werkdruk. De inspectie heeft deze onderdelen geaccepteerd. Dat betekent dat de SZW ze zal gebruiken als referentiekader bij inspecties in de branche.

De arbocatalogus beschrijft technieken, methoden en normen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. Ook biedt de catalogus praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Met deze positieve toetsing geven we invulling aan de doelvoorschriften vernoemd in artikel 3 lid 2 en 8 van de Arbowet, diversen artikelen uit het Arbobesluit: hoofdstuk 2: artikel 2.15 lid 1 en 2, hoofdstuk 5: artikel 5.4, 5.5, 5.10, 5.12 en hoofdstuk 6: artikel 6.3. Ook gaat het om artikel 5.1 van de Arboregeling.

Misschien vind je dit ook interessant