Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om te hoge arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het hebben van een reëel takenpakket helpt om hoge werkdruk tegen te gaan. Cao-partijen roepen gemeenten op werkdruk op alle niveaus bespreekbaar te houden dan wel te maken. Wij hebben hier instrumenten verzameld om HR en de organisatie hierbij te ondersteunen.

<< Terug naar CAO | Organisatie en HR

In een gemeentelijke organisatie is er altijd veel werk, inwoners die hun wensen en vragen hebben, wet- en regelgeving die toegepast moet worden, maatschappelijke opgaven waar antwoorden op worden verwacht. Voor de gehele arbeidsmarkt in Nederland is de komende jaren krapte voorspeld. Prioriteiten stellen als organisatie, als team, als medewerker is nodig.

Projectleider Arbeidsmarkt, A&O fonds Gemeenten
<< Terug naar CAO | Organisatie en HR

Misschien vind je dit ook interessant