Met de Personeelmonitor vergelijk je ontwikkelingen in de bezetting en trends op de arbeidsmarkt met gemeenten in Nederland. Maar hoe zijn deze gemeentelijke ontwikkelingen per provincie? We hebben vanuit de Personeelmonitor 2022 de HR-kengetallen van alle gemeenten per provincie geanalyseerd.

  • De jongste medewerkers vind je in de provincie Utrecht (46,5 jaar), de oudste in de provincie Groningen (48,2 jaar).
  • Het ziekteverzuim ligt het hoogst in Utrecht en Noord-Holland (in beide provincies 7,3%) en het laagst in de provincie Overijssel (5,8%).
  • Bij Utrechtse gemeenten lag het instroompercentage het hoogst (19,7%) en in Noord-Holland het laagst (13,6%).
  • Het doorstroompercentage was het hoogst in Noord-Holland (15,3%) en het laagst bij gemeenten in Groningen (3,2%).

Vier belangrijke highlights per provincie staan voor jou op een rij: gemiddelde leeftijd, ziekteverzuim, in- en doorstroom.

Bekijk het Gegevenswoordenboek voor de precieze definities en manier van meten.

Groningen Fryslân
Leeftijd 48,2 jaar Leeftijd 47,8 jaar
Ziekteverzuim 6,6% Ziekteverzuim 6,4%
Instroom 14,7% Instroom 15,1%
Doorstroom 3,2% Doorstroom 9,4%
Drenthe Overijssel
Leeftijd 47,9 jaar Leeftijd 47,3 jaar
Ziekteverzuim 6,9% Ziekteverzuim 5,8%
Instroom 17,9% Instroom 17,4%
Doorstroom 5,1% Doorstroom 6,2%
Flevoland Gelderland
Leeftijd 47,3 jaar Leeftijd 47,6 jaar
Ziekteverzuim 6,3% Ziekteverzuim 6,7%
Instroom 17,2% Instroom 16,2%
Doorstroom 6,5% Doorstroom 5,0%
Utrecht Noord-Holland
Ziekteverzuim 7,3% Ziekteverzuim 7,3%
Instroom 19,7% Instroom 13,6%
Doorstroom 9,7% Doorstroom 15,3%
Zuid-Holland Zeeland
Leeftijd 46,9 jaar Leeftijd 46,9 jaar
Ziekteverzuim 6,8% Ziekteverzuim 6,0%
Instroom 15,4% Instroom 15,6%
Doorstroom 8,5% Doorstroom 4,6%
Noord-Brabant Limburg
Leeftijd 47,4 jaar Leeftijd 48,1 jaar
Ziekteverzuim 6,1% Ziekteverzuim 6,6%
Instroom 16,7% Instroom 16,3%
Doorstroom 9,7% Doorstroom 6,6%

Het gemiddelde in Nederland

  • Leeftijd 47,2 jaar
  • Ziekteverzuim 6,7%
  • Instroom 15,9%
  • Doorstroom 8,4%

HR-kengetallen van jouw organisatie

De cijfers van de Personeelsmonitor specifiek voor jouw gemeente zijn in te zien middels een login via het dashboard van de Personeelsmonitor. Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Lukt dat niet? Stuur dan een e-mail naar personeelsmonitor@aeno.nl.

Dashboard Personeelsmonitor

Over de Personeelsmonitor

De Personeelsmonitor wordt elk jaar door A&O fonds Gemeenten uitgebracht. Het is dé benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten. Door uitgebreid onderzoek bij zoveel mogelijk gemeenten hebben we informatie over de belangrijkste kengetallen verzameld. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Misschien vind je dit ook interessant