Alle leden van de WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) hebben 6 juni via email een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de WSGO-Personeelsmonitor. De vragenlijst gaat over verschillende HR-kengetallen. Bijvoorbeeld, bezetting, ziekteverzuim en externe inhuur. Is je organisatie ook lid van de WSGO? Vul dan nu deze vragenlijst in!

Een eigen Personeelsmonitor

Veel WSGO-leden hadden de wens om een eigen Personeelsmonitor te hebben om een beeld te krijgen bij de HR-kengetallen. Dit bleek uit de ledenenquête van 2023. In samenwerking met ABF Research is daarom vorige week de eerste WSGO-Personeelsmonitor van start gegaan. In de toekomst wordt deze verder uitgebreid. Veel thema’s uit de Personeelsmonitor Gemeenten van het A&O fonds komen terug in de WSGO-Monitor.

De WSGO-Personeelsmonitor heeft raakvlakken met veel thema’s van A&O. Zo bevat ze ook vragen over dienstjaren, en personeelsopbouw uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. De WSGO Personeelsmonitor is een mooie eerste stap om de HR-kengetallen van deze diverse groep organisaties in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen zij (verder) aan de slag om hun arbeidsmarktstrategie aan te scherpen. Dit blijkt ook uit het Werkboek ‘arbeidsmarktstrategie’ dat A&O en de VNG eerder publiceerden.

Volledig ambtelijk gefuseerde organisaties

Volledig ambtelijk gefuseerde organisaties hebben al deelgenomen aan de Personeelsmonitor Gemeenten. Je kunt ook deelnemen aan de WSGO-Personeelsmonitor. Hoe meer leden van de WSGO meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten! Laat deze kans dus niet liggen.

Doe nu mee!

Is je organisatie lid van de WSGO en wil je de HR-kengetallen scherper in kaart brengen? Vul dan de vragenlijst in! Deze staat open tot 28 juni.

Misschien vind je dit ook interessant