Een vernieuwende kijk op gemeentelijke verandering en ontwikkeling

Hoe veranderen gemeenten eigenlijk? Dat was de onderzoeksvraag waarmee prof. dr. Thijs Homan in 2018 in opdracht van het A&O fonds Gemeenten aan de slag ging. Doel van het traject was inzicht te krijgen in de processen, patronen en dynamieken die aan de orde zijn bij gemeentelijke verandering en ontwikkeling. Het is nadrukkelijk geen normatief onderzoek en gaat dus niet over hoe het moet, maar over hoe het gaat.

De Veranderende Gemeente (DVG) is opgezet als een leer- en onderzoekstraject. Er zijn honderden deelnemers van bijna even zovele gemeenten bij betrokken. Het onderzoek levert verrassende nieuwe inzichten op door de gemeentelijke dynamiek vanuit vernieuwende invalshoeken te bestuderen. Wie had er bijvoorbeeld al eerder gehoord over de rol die ‘veranderfonteintjes’ en ‘taalgenootschappen met privé-aanlegsteigers’ spelen bij de gemeentelijke ontwikkeling?

Onderzoekstraject

Prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit begeleidde het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs is hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Zie ook: http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan/ . Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit en zelfstandig adviseur; zie verder: linkedin.com/in/mariokieft.

Bekijk de video waarbij prof. dr. Thijs Homan het traject ‘De Veranderende Gemeente’ introduceert!