De meldingen rondom agressie en geweld lopen op. Dat betekent dat meer medewerkers een incident ook daadwerkelijk melden. De gemeente Den Haag registreert sinds begin 2014 meldingen rondom agressie en geweld. Vanaf volgend jaar pakt Den Haag door met een Expertisecentrum Agressie en Geweld.

Projectleider Siddiq van Goens: “De aanpak van agressie en geweld vormt nu een belangrijke pijler van ons arbobeleid.” Daarvoor moet het GIR (Gemeentelijke Incidenten – en Registratiesysteem) zo toegankelijk mogelijk zijn voor medewerkers en daarnaast moeten medewerkers goed weten waarom het voor hen en voor de organisatie belangrijk is dat ze incidenten melden.

Den Haag organiseert daarom korte intensieve dilemmasessies op teamniveau, waarbij samen met adviseur Monique van Limpt (namens A&O fonds Gemeenten) het team in gesprek gaat over wat de organisatienorm (zero tolerance) concreet voor de diverse teams betekent. De organisatienorm wordt vertaald naar een concrete teamnorm.

Om het beleid rondom agressie en geweld verder uit te bouwen en te versterken, heeft de gemeente Den Haag besloten om per 1 januari 2015 een centraal Expertisecentrum Agressie en Geweld op te zetten, wat onderdeel wordt van het Arbocentrum.

Het expertisecentrum moet ervoor zorgen dat het preventieve, repressieve en curatieve beleid rondom agressie en geweld zo adequaat mogelijk wordt uitgevoerd en doorontwikkeld.

Misschien vind je dit ook interessant