Gemeente Groningen, Súdwest-Fryslân en Meierijstad staan op de lijst van in totaal 16 kandidaten die dingen naar de titel 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur.

Gemeente Tilburg werd in 2019 de Beste Overheidsorganisatie. Uit het juryrapport: "De gemeente Tilburg is een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft doorontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkmodel [...]. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente het grootste burgerinitiatief van Nederland, het Spoorpark, heeft gefaciliteerd. [...] De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij, en kiest hierbij steeds haar eigen rol als overheid. Mede hierdoor is de lokale dienstverlening de afgelopen jaren gestegen naar een 8,4."

Laatste 10

Voor de Gemeente Groningen, Súdwest-Fryslân en Meierijstad komt er nog een spannende verkiezingsronde aan want in de eerste week van september worden de laatste 10 genomineerden bekend gemaakt. Zij dingen mee naar een van de drie finaleplekken. De winnaars worden bekend gemaakt op de avond van de Overheidsawards op donderdag 5 november.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Naar Overheidsawards.nl
Beste overheidsorganisatie vanhetjaar logo 1400

De Nieuwe Wereld

De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert. De toekomst heeft organisaties nodig die wendbaar en taakgericht zijn en waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Maar hoe doe je dat als organisatie? Met het A&O project 'De Nieuwe Wereld' willen we inspireren en de gemeente handvatten geven dit vraagstuk aan te pakken.

Grip op Loslaten

A&O fonds ondersteunt gemeenten om wendbaar en taakgericht te zijn. A&O organiseert onder andere workshops, cursussen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast ontwikkelen wij praktische instrumenten voor gemeenten om medewerkers te bewegen naar andere vormen van samenwerken.

Een top-down organisatiecultuur maakt dat lastig voor gemeenten om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Leidinggevenden staan voor een uitdaging: hoe benut je ieders talent? En hoe kun je loslaten en toch grip houden? Met het pilotproject Grip op Loslaten gaan we bij gemeenten aan de slag met een andere denk- en werkwijze: Wij-Werken.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant