Gemeenten moeten meebewegen met nieuwe maatschappelijke en gemeentelijke ontwikkelingen. Een top-down organisatiecultuur maakt dat lastig. Leidinggevenden staan voor een uitdaging: hoe benut je ieders talent? En hoe kun je loslaten en toch grip houden? Met het pilotproject Grip op Loslaten gaan we bij gemeenten aan de slag met een andere denk- en werkwijze: Wij-Werken.

Met het pilotproject Grip op loslaten wil A&O fonds gemeenten ondersteunen om een flexibele omgeving te creëren, waarbij medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijkheid delen. In 2019 en 2020 gaan we daartoe met 10 pilotgemeenten aan de slag met Wij Werken. Daarbij werkten we nauw samen met 7Senses en Publiek. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Bekijk in de video van minder dan 2 minuten wat Grip op Loslaten en de denkwijze Wij Werken precies is.

AO Wij werken2 828x1080

Nieuwe denkwijze: Wij-werken

Wij-Werken is werken met elkaar en niet voor elkaar. Met de denkwijze Wij-Werken werk je daarom gelijkwaardig met collega's, inwoners, ondernemers en ketenpartners. Samen pak je actuele vraagstukken op. In deze aanpak gaat het niet om debat, maar om dialoog. Ook is het niet alleen meedenken, maar ook meedoen.

Wie doen er mee?

Tot april 2021 gaan honderdvijftig deelnemers van tien pilotorganisaties in groepen deelnemen aan het project.

 • Groep 1: Vaals/Kerkrade, Eindhoven, Sittard/Geleen, Brielle en Westvoorne heeft een looptijd van september 2019 tot september 2020
 • Groep 2: Hellevoetsluis, Regio Gooi- en Vechtstreek, Veiligheidsregio Kennemerland.

Hoe gaan we te werk?

Per groep bevat de pilot drie onderdelen:

1.Trainingen en begeleidingssessies

Aan het begin van de pilot krijgen 15 deelnemers per organisatie training in wij-werken. Daarbij maken we gebruik van Participartief Actie Onderzoek (PAO) als methode. We identificeren een vraagstuk (Look), brengen stakeholders in kaart (Think) en en werken samen met de (in- en/of externe) stakeholders aan een oplossing (Act). De trainingen zijn een combinatie van presentatie en uitleg, casussen, interactieve vormen en veel zelf oefenen.

 • Door deze aanpak wordt eigenaarschap gecreëerd, waardoor medewerkers meer betrokken zijn bij de organisatie.
 • Daarnaast krijgen leidinggevenden inzicht in de talenten van medewerkers.
 • Buiten de eigen organisatie zorgt het voor medezeggenschap van bewoners en andere stakeholders, waardoor veranderingen in de samenleving sneller worden opgemerkt.

2.Toepassing op eigen organisatie

Na de trainingen gaan de deelnemers de wij-werken aanpak toepassen in de eigen organisatie. Ze gaan daarbij aan de slag met een intern en een extern vraagstuk.

 • In drie maanden doorlopen de deelnemers de geleerde look-think-act stappen.
 • Aansluitend gaan stakeholders, bewoners en medewerkers aan de slag met de plannen die ze zelf hebben gemaakt. De Grip op Loslaten-deelnemers monitoren de uitvoering. Als de uitvoering niet soepel verloopt bedenken de deelnemers “mini-interventies” waarmee de stakeholders, bewoners en medewerkers zelf ontdekken hoe ze het op hun eigen manier beter kunnen doen.

Deze aanpak resulteert in meer ruimte voor medewerkers om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen, bewoners worden actief betrokken en stakeholders kunnen actief bijdragen aan maatschappelijke oplossingen.

3.Evaluaties en verspreiding

Na afloop van de eerste vijf pilotorganisaties wordt er een tussenevaluatie gedaan. De resultaten hiervan worden gebruikt om verantwoording af te leggen aan het ESF en om verbeteringen aan te brengen voor de volgende vijf pilotgemeenten.

Na afloop van de tweede vijf pilotorganisaties wordt er een eindevaluatie gedaan. Ter verantwoording aan het ESF. Gedurende het project zullen de resultaten in verschillende fases worden gedeeld met de rest van de sector.

Meer weten over Grip op Loslaten? Neem contact op met projectleider Anneke van Londen via 070-7630030 of Anneke.vanLonden@aeno.nl

AO Grip op Loslaten schema denktank

Denktank en kruisbestuiving

In de aanloop naar het project hebben we verschillende bijeenkomsten gehouden met een kleine groep bevlogen vertegenwoordigers van gemeenten: de Grip op Loslaten denktank. Zij gaven input in het proces zodat we maximaal aansluiten bij de gemeentelijke praktijk.

Nu de eerste pilotgroep gestart is blijven we gemeenten samenbrengen die willen meedenken en meedoen! Om te faciliteren dat de deelnemers van de pilotgemeenten onderling van elkaar kunnen leren, gaan we in 2020 vier kruisbestuivingsbijeenkomsten organiseren. Naast de pilotorganisaties zijn ook anderen gemeenten welkom die zijn geïnteresseerd in de methodiek van Grip op Loslaten.

Heb je interesse om één van deze bijeenkomsten bij te wonen? Stuur dan een mailtje naar anneke.vanlonden@aeno.nl.

De bijeenkomsten zijn in de omgeving van Utrecht:

 • 20 maart 2020
 • 19 juni 2020
 • 25 september 2020
 • 11 december 2020

Door heel Nederland doen nu al circa tien gemeentelijke organisaties mee aan pilots van Wij-werken. Wil je meer weten over Wij-werken of hoe jij ermee aan de slag kunt? Hier vind je de contactpersonen per gemeente.

AO Wij werken1 814x1080

Contactpersonen 1e pilot gemeenten

Strategisch bestuursadviseur Brielle
Anne-Marie Kraak-Brouwer
Jm.brouwer@brielle.nl

Projectleider Duurzame inzetbaarheid Talenten Eindhoven
Arie Heesterbeek
a.heesterbeek@eindhoven.nl

Projectmanager HRM Sittard-Geleen
Corine Buijtendijk
corine.buijtendijk@sittard-geleen.nl

Afdelingshoofd Personeel, Organisatie, Informatiebeleid Bestuursdienst Kerkrade
John Seetsen
john.seetsen@kerkrade.nl

Hoofd Bestuur, Communicatie & Organisatie Westvoorne
Miranda van Roon
m.vanpelt@westvoorne.nl

Sectorhoofd Maatschappij Vaals
Trudy Janssen
t.janssen@vaals.nl

Contactpersonen 2e pilot gemeenten

Strategisch HR adviseur van Hellevoetsluis
Andrea Meggelen
a.meggelen@hellevoetsluis.nl

HR projectleider
Martine van Calcar
m.vancalcar@regiogv.nl

Adviseur veranderproces FB, trainer en (team)coach Veiligheidsregio Kennemerland
Resi Mangunkusumo
E-Mail : rmangunkusumo@vrk.nl

Interviews met de pilotgemeenten

Hieronder de interviews met gemeenten die meewerken aan de pilot Grip op Loslaten.

In het project Grip op Loslaten werkt A&O fonds Gemeenten nauw samen met 7Senses en Publiek. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De aanpak van is geïnspireerd door het artikel: ‘Niet alleen meedénken, maar ook meedóén’, van Johan Varkevisser en Evert Jan van Hasselt in VNG Magazine van februari 2018.

Hierin wordt betoogd dat voor duurzame inzetbaarheid een gevoel van eigenaarschap belangrijk is. Dit gevoel ontstaat vooral als medewerkers zelf plannen kunnen maken. Leidinggevenden zouden dit moeten faciliteren in plaats van zelf plannen maken en medewerkers die laten uitvoeren.

Gebruik de materialen uit de toolkit om aan de slag te gaan met 'Grip op Loslaten'.

Wat zit er in de toolkit?

De Wij-Werken toolkit bestaat uit de volgende producten:

 • Tafelkaartje
 • Plafondhanger large (100 cm breed)
 • Plafondhanger medium (50 cm breed)
 • Poster A1 formaat
 • Poster A3 formaat
 • Online banners

Personaliseer de materialen uit de toolkit

Bij alle producten van de toolkit is er een mogelijkheid om deze te personaliseren door het toevoegen van een eigen logo. Sommige sets, zoals de online banners en posters, worden aangeboden in drie verschillende kleurstijlen, rood, groen en blauw. Deze kunnen alle drie gebruikt worden voor extra variatie in de uitingen. In de handleiding lees je hoe je de online banners kunt aanpassen in Photoshop.

Vanwege de grootte van de Photoshop-bestanden is het niet mogelijk om deze via onze website te downloaden. Neem contact met ons op en we zorgen dat deze bestanden via een downloadlink naar je verstuurd wordt.

Download de Photoshop-handleiding

Misschien vind je dit ook interessant