Zorg dat jouw gemeente niet ontbreekt in dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Je kan nu hier de cijfers van jouw gemeente hier invoeren.

Door uitgebreid onderzoek te doen bij zoveel mogelijk gemeenten verzamelt A&O fonds Gemeenten informatie over de belangrijkste kengetallen. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

De Personeelsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling en komt elk jaar uit. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Misschien vind je dit ook interessant