Gemeente Dongen zoekt gemeenten die mee willen doen aan hun onderzoek naar de bevlogenheid van collega's. De gemeente wil de problemen van nu als werkdruk, verzuim en de vele vacatures tegengaan door te investeren in mensen. Bevlogen mensen zijn innovatief, optimistisch en productiever en bovendien minder vaak ziek en blijven langer bij een werkgever werken.

Meer weten? Stuur een mail naar gezondwerk@aeno.nl.

Stuur een email

We gaan een onderzoek doen naar de bevlogenheid van onze collega’s, welke specifieke hulpbronnen en taakeisen daarvoor bij een gemeenteambtenaar van belang zijn én welke rol sociale netwerken daarbij spelen

Donald Meulensteen, Gemeente Dongen
Arnold bakker

Wil jouw gemeenten meedoen?

We zijn op zoek naar gemeenten die ook deel willen nemen aan dit pilot onderzoek. Dat kost je een relatief kleine investering qua tijd en geld. Je krijgt er een schat aan informatie en aanknopingspunten voor terug om werken bij jouw gemeente nóg leuker en interessanter mee te maken. En passant behoor je ook nog eens tot de koplopers als het gaat om het datagedreven en science-based vormgeven van de bevlogen gemeentelijke organisatie van de toekomst.

Het onderzoek wordt in samenwerking gedaan met professor Arnold Bakker, Klaas-Jan Reincke van Vivic, The Work Design Lab en Loes de Boer van DL Network Analytics.

Gezond Werken Dag

Meer weten over Prof. dr. Arnold Bakker, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie? Hij zal op de gezond werken dag meer vertellen over samen werken aan het verminderen van werkdruk, stress en verzuim. Meld je hier nu aan.

Aanleiding en doel van het project

Het goede nieuws is: mensen kunnen zelf invloed uitoefenen op hun bevlogenheid. Met behulp van het wetenschappelijke Job Demands-Resources (JD-R) model van professor Arnold Bakker gaan we in kaart brengen welke hulpbronnen (resources) en taakeisen (demands) er in onze organisatie zijn en hoe die de bevlogenheid van onze collega’s beïnvloeden. Maar nog belangrijker, we gaan ook inzichtelijk maken welk gedrag collega’s vertonen en welk effect dat heeft op hun bevlogenheid. Want met de juiste interventie kun je collega’s helpen om dat gedrag waar nodig aan te passen.

Wat ging eraan vooraf, bekijk het webinar

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Hoe ziet de pilot eruit?

Met de wetenschappelijk gevalideerde JD-R vragenlijst kunnen hulpbronnen, taakeisen, bevlogenheid, uitputting, prestatie en gedrag in een organisatie gemeten worden. Deze vragenlijst is toegespitst op de publieke sector. Zaken als de politieke context, het feit dat je als gemeente de belangen van alle inwoners (voor én tegen) vertegenwoordigd en het maatschappelijke doel van de organisatie worden meegenomen.

Aan dit onderzoek wordt een netwerkanalyse toegevoegd. Hiermee heeft gemeente Dongen ervaringen opgedaan door op een datagedreven manier hybride werken vorm te geven. Heeft de positie van een collega in het netwerk van de organisatie invloed op de toegang tot belangrijke hulpbronnen? Komen bepaalde taakeisen meer voor in bepaalde delen van de organisatie? En zou je daar iets aan kunnen doen?

Na de pilot

Na het uitvoeren van een pilot bij een aantal gemeenten worden bij deze organisaties interviews afgenomen om te onderzoeken of de (aangepaste) vragenlijst voldoende meet wat we willen meten. Als dat het geval is kan het onderzoek daarna breder uitgezet worden.

Ontwerpen interventie

We doen niet een éénmalige meting. Zoals eerder benoemd is het mogelijk om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een interventie te ontwerpen. Wat die interventie is kan afhangen van de specifieke resultaten per gemeente. Het kan bijvoorbeeld een interventie zijn die insteekt op een gedragsverandering. Maar ook een structuurverandering zou kunnen helpen om de bevlogenheid van de mensen in een organisatie te beïnvloeden. Door een herhaalmeting kan het effect van een interventie in kaart gebracht worden.

Misschien vind je dit ook interessant