Dankzij de grote vraag naar personeel gaan er steeds meer jongeren aan de slag bij de overheid. Het aantal ambtenaren onder de 35 jaar nam tussen 2016 en 2023 met 90 procent toe. En het aantal vacatures blijft toenemen. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van Cijfers in ‘Overheid in Beeld’ van UWV.

Lees via de link hieronder het uitgebreide artikel bij Binnenlands Bestuur, of scroll verder voor de samenvatting.

Samenvatting

Voor 2024 en 2025 wordt verwacht dat het aantal vacatures bij gemeenten blijft stijgen, tot ruim 85.000 in 2025. In 2023 was bijna de helft van alle overheidsvacatures bij gemeenten. Provincies hadden relatief gezien de sterkste stijging in vacatures. Deze stijging komt ook doordat in deze groep veel medewerkers met pensioen gaan.

Toename van 100.000 banen

Tussen 2016 en 2023 kwamen er bijna 100.000 banen bij de overheid bij. De grootste toename was bij de rijksoverheid (+26%) en gemeenten (+21%). De groei was het sterkst in 2022 en 2023, met 23.000 nieuwe banen.

Ruimere budgetten en nieuwe taken

De groei in banen is te verklaren door ruimere budgetten sinds 2016 en nieuwe maatschappelijke opgaven. De coronacrisis droeg bij aan de toename van banen vanaf 2020. De extra taken, complexe regelgeving en de hoge leeftijd van ambtenaren zorgen voor een blijvende stijging van vacatures.

Grote vraag binnen het ruimtelijk domein

Binnen het ruimtelijk domein nam het aantal banen sterk toe door de invoering van de Omgevingswet, de bouwopgave en de energietransitie. Er is veel vraag naar mensen voor bestemmingsplannen, vergunningen, toezicht, en data-expertise. Daarnaast neemt de vraag naar ict-specialisten toe en groeit defensie door extra investeringen.

Personeelsmonitor | 42 procent van de instromers jonger dan 35 jaar

Door het vergrijsde personeelsbestand wordt niet alleen de instroom maar ook het behoud van jonge medewerkers steeds belangrijker. In 2023 bestond 42 procent van de instroom bij gemeenten uit jongeren (onder de 35 jaar), net als eerdere jaren. De instroom van jongeren blijft daarmee stabiel. Het merendeel van de gemeenten ervaart dan ook geen belemmeringen bij het aannemen van jongeren.

Het aandeel is zelfs gestegen ten opzichte van 2022, namelijk van 76 naar 83 procent. Toch ervaarde in 2023 nog 17 procent van de gemeenten wel belemmeringen bij het aannemen van jong personeel. De belangrijkste belemmering was volgens deze gemeenten dat er binnen de organisatie geen mogelijkheid is om ingewerkt te worden. Er wordt meteen productiviteit verwacht. Ook de concurrentie met het bedrijfsleven wordt als een belangrijke belemmering gezien om jongeren aan te nemen

Onderzoek Jong@Gemeenten

Wat kunnen gemeenten doen om jonge ambtenaren aan zich te binden? We vroegen het jonge ambtenaren zelf.

Misschien vind je dit ook interessant