Het ultieme doel van menig vitaliteitsaanjager is dat medewerkers uit zichzelf bewust bezig gaan met hun vitaliteit en gezondheid. Als werkgever ondersteun en motiveer je dit. Maar hoe krijg je je medewerkers nou echt zover? Marcella Kerkman, aanjager van vitaliteit binnen HLTsamen, gaat deze uitdaging met plezier aan.

Zeker in het thuiswerktijdperk lijkt soepele communicatie steeds uitdagender. Hoe bereik je ze, wat organiseer je en welke toon sla je aan? Marcella Kerkman, van oorsprong communicatieadviseur, weet goed de juiste snaar te raken. “Een vitaliteitsprogramma is niks zonder goede communicatie. Met de juiste mix van inhoud, inspiratie en plezier, kun je mensen over de streep krijgen.”

Een vitaliteitsprogramma is niks zonder goede communicatie. Met de juiste mix van inhoud, inspiratie en plezier, kun je mensen over de streep krijgen.

Marcella Kerkman, Aanjager vitaliteit
Marcella Kerkman vitaliteits aanjager fit brochure 500

Van vitaliteitsweek tot lachkwartier

Vanaf het moment dat Marcella het onderwerp vitaliteit in haar portefeuille kreeg, heeft ze continu evenementen en activiteiten georganiseerd. Zo vindt er maandelijks een ‘Fit op je werkplek’ workshop plaats, worden er regelmatig interessante artikelen en tips gedeeld, is er fruit beschikbaar, kunnen medewerkers zelf activiteiten organiseren met behulp van een vitaliteitsbudget en sporten met korting bijvoorbeeld.

Om een extra boost te geven aan het onderwerp organiseert ze ook jaarlijks de Samen Gezond weken. Zo ook in de zomer van 2019: “Toen de nationale vitaliteitsweek er weer aankwam wisten we: daar moeten we wat mee. Omdat onze medewerkers het al best druk hebben, hebben we die vitaliteitsweek uitgesmeerd over drie weken. Daarin organiseerden we uiteenlopende activiteiten, zodat er op elk vlak, mentaal en fysiek, wel iets te beleven viel.”

Zo hebben medewerkers deel kunnen nemen aan lunchwandelingen met historische verhalen, een bootcamp, lunchworkshops salades maken, een mindfulness training of zelfs een workshop over blije hormonen. “Je moet rekening houden met een grote diversiteit aan mensen. Zorg ervoor dat je niet te selectief bent in de activiteiten die je organiseert en dat je zowel inspeelt op plezier, verbinding, kennis en bewegen. Als het op enige wijze te maken heeft met vitaliteit dan is dat goed.”

Marcella Kerkman vitaliteits aanjager portret

Zorg ervoor dat je niet te selectief bent in de activiteiten die je organiseert en dat je zowel inspeelt op plezier, verbinding, kennis en bewegen. Als het op enige wijze te maken heeft met vitaliteit dan is dat goed.

Marcella Kerkman, Aanjager vitaliteit

Online lachkwartier

Zo organiseerde HLTsamen recentelijk nog een online lachkwartier voor haar medewerkers. “In eerste instantie kun je je afvragen: heeft een lachkwartier wel met vitaliteit te maken? Zo nauw moet je het niet nemen. Op dit moment is de grootste uitdaging om naast energienemers, ook voldoende energiegevers te vinden in het thuiswerken. En dan zie je dat zo’n lachkwartier een hele positieve invloed heeft op ontspanning en plezier.”

Tips voor effectieve aanpak

Er schuilt veel tactisch denkwerk achter de aanpak van Marcella. In dit interview deelt ze een aantal tips voor een effectieve en communicatieve aanpak:

  • Werken vanuit een bedoeling
  • Wendbaar zijn en je aanpassen op je doelgroep
  • Een beetje eigenwijs zijn mag wel!
  • Je hoeft het niet alleen te doen
  • Krachtige communicatie en strakke teksten

Werken vanuit een bedoeling

“Ik vind het belangrijk om wendbaar te zijn in mijn aanpak, terwijl ik tegelijkertijd een duidelijk vertrekpunt heb. Daarom ben ik begonnen met het noteren van een basisidee: een samenvatting van waar je vitaliteitsaanpak nou precies om draait. Dit kun je vormgeven samen met een werkgroep en toetsen bij interne stakeholders als de P&O-adviseurs en de preventiemedewerker. Zo werk je aan draagvlak. Het basisidee hebben we gevormd op basis van de algemene organisatievisie en wat een realistische rolverdeling is.

Zorgen voor een gezonde werkomgeving

Als werkgever spannen we ons in voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle HLT’ers. Denk hierbij aan allerlei zaken op het gebied van arbo en preventie (BHV, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, werkbelevingsonderzoek, consult met de preventiemedewerker). Dit zijn zaken die je als werkgever gewoon op orde moet en wil hebben.

Fitte en vitale medewerkers

Maar er is meer, we willen Samen Gezond zijn. Daar hebben onze medewerkers een rol in. Zij dragen zelf verantwoordelijkheid voor een vitale leefstijl. Als werkgever willen we hen hierin ondersteunen en inspireren. Dit doen we door een breed aanbod aan activiteiten/regelingen te bieden onder het motto Samen Gezond.”

Marcella Kerkman vitaliteits aanjager brochure 1000

Wendbaar zijn en je aanpassen op je doelgroep

“Als jouw beleid of basisidee omvat dat je wilt aansluiten op je doelgroep, dan ben je het meest wendbaar. Het gaat er vervolgens om dat je je verdiept in de mensen voor wie je het doet. Ik heb weleens een online quiz georganiseerd, waar uiteindelijk twee mensen op afkwamen. Dan kun je beter een andere weg inslaan dan aan een dood paard proberen te trekken.

De belangrijkste rol van een vitaliteitsaanjager is dat je goed luistert en in gesprek bent met je mensen. Veel vragen, ophalen en signaleren. Zo zijn we net begonnen met het inzetten van de BRUISmeter.

De belangrijkste rol van een vitaliteitsaanjager is dat je goed luistert en in gesprek bent met je mensen. Veel vragen, ophalen en signaleren. Zo zijn we net begonnen met het inzetten van de BRUISmeter.

Marcella Kerkman, Aanjager vitaliteit

Maar ook daarvoor al zette ik enquêtes uit, stelde ik vragen op het intranet, ging ik in gesprek met P&O-adviseurs, enzovoort. Op dit moment geven mensen aan dat ze vanwege het thuiswerken heel erg op wandelen gericht zijn. Daarom zijn we begonnen met de app Ommetje voor bedrijven. Thuiswerkende ouders geven aan dat ze krap in hun tijd zitten. Een op het oog zinvol lijkend idee, zoals een online intervisie gaat nu niet werken. Stel dat ze bij wijze van spreken liever een online poppenkastvoorstelling willen voor de kinderen. Waarom zou je dit dan niet een keertje regelen? Dat klinkt misschien vergezocht, maar als het bijdraagt aan een klimaat waarin je oog hebt voor elkaar en vitaliteit continu onderwerp van gesprek is, dan ben ik vóór.”

Ook de BRUISmeter een keer inzetten? Lees hieronder meer over onze BRUISinstrumenten.

Eigenwijs zijn en durven

“Omdat onze organisatie voor een groot deel bestaat uit vrouwen van boven de 40, heb ik weleens een workshop georganiseerd over de overgang. Daar doen mensen in eerste instantie wat lacherig over. Net als het lachkwartier. Het is echt even wat anders dan wat mensen gewend zijn. Ik geloof erin dat je nieuwe dingen moet durven proberen. Als je je te veel bezighoudt met wat anderen ervan gaan vinden en met iedereen rekening probeert te houden, dan blijft er enkel kleurloze materie over. De kracht zit hem in gewoon durven en doen! Onderweg leer je vanzelf wat wel en wat niet werkt. Zo ben ik ook met onze vitaliteitsweken aan de slag gegaan, zonder op voorhand te veel ruimte te bieden voor allerlei weerstand.”

Je hoeft het niet alleen te doen

“Ondanks dat je niet al je initiatieven door alle lagen van de organisatie hoeft te laten keuren, hoef je ook niet alles alleen te doen en te bedenken. Jij bent niet zelf van vitaliteit, we zijn allemaal van vitaliteit. Aan de ene kant heb je een denktank nodig: meerdere oren en ogen die in de gaten houden wat er speelt in de organisatie en waarmee je samen tot goede initiatieven komt. Zo helpt de BRUISmeter, maar ook een werkgroep of een P&O adviseur, die weten vaak goed wat er speelt per team. Aan de andere kant zit de motor die mensen in beweging gaat brengen. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor managers. Idealiter laten zij niet alleen in woord, maar vooral in gedrag, zien dat het oké is om tijd en aandacht te besteden aan vitaliteit. Wanneer je een beroep doet op managers om hier samen voor te gaan staan - en je benadert hen op de juiste manier en met de juiste woorden - dragen zij jouw boodschap weer over naar hun medewerkers.

Ook tools kunnen je helpen je doelen te bereiken. Zo zetten we de BRUISmeter niet alleen in om informatie op te halen, maar voornamelijk ook om te stimuleren dat het goede gesprek over vitaliteit gevoerd wordt. Dat het belangrijk is om hierover in gesprek te zijn, daar is iedereen binnen HLTsamen het wel over eens. Het is heel fijn dat er tools zijn, zoals de BRUISmeter, die eraan bijdragen dat dit ook echt structureel en op een effectieve manier gebeurt. Zo’n verandering krijg je niet in je eentje teweeg.”

Ondanks dat je niet al je initiatieven door alle lagen van de organisatie hoeft te laten keuren, hoef je ook niet alles alleen te doen en te bedenken. Jij bent niet zelf van vitaliteit, we zijn allemaal van vitaliteit.

Marcella Kerkman, Annjager vitaliteit

Strakke teksten en communicatie

“Wie je ook altijd kunt aanhaken, als je er zelf niet zo sterk in bent, is een communicatiespecialist of goede tekstschrijver. Een goede mail schrijven, waarin je managers wilt overtuigen, is namelijk best een kunst.

Een krachtige mail moet logisch, makkelijk en enthousiasmerend overkomen. Tegelijkertijd is zo’n tekst heel doordacht opgesteld. Met je kernboodschap als grondlegger, aangevuld met een duidelijke onderbouwing: wat doen we, waarom is het belangrijk en wat wordt er nu precies verwacht? Ook moet je continu in je achterhoofd houden dat de kans bestaat dat een manager zo’n mail doorstuurt naar zijn team. Impliciet vormen die medewerkers dus ook een beetje de doelgroep van je bericht.”

Een handig uitgangspunt bij het opstellen van zo’n bericht is het beantwoorden van drie vragen* voor de lezer:

  1. Wat is er precies aan de hand?
  2. Wat betekent dat voor mij?
  3. Wat kan ik nu het beste gaan doen?

*Volgens veranderkundige en communicatieadviseur Erik Reijnders, uit ‘Waar interne communicatie en veranderkunde elkaar ontmoeten: Gedragsverandering als betekenisgeving’, 30 november 2010.

Inventief, krachtig en verbindend

De aanpak van Marcella kenmerkt zich als inventief, krachtig en verbindend. Meerdere initiatieven, waaronder de Samen Gezond weken en het lachkwartier, lieten dan ook hoge deelname- en/of evaluatiecijfers zien. Ondertussen doet Marcella dat met heel veel plezier: “Het gros van mijn werk is en blijft communicatie, daarom vind ik het nog steeds zo leuk. Voorheen deed ik dat als communicatieadviseur. Nu breng ik zelf in de praktijk wat ik anderen altijd geadviseerd heb. En dat omtrent het onderwerp vitaliteit, wat ik zelf zo belangrijk vind!”

Zelf aan de slag met BRUIS?

Met BRUIS zet je vitaliteit op de kaart in jouw gemeente. BRUIS staat voor Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen. Of het nu gaat om plezier op het werk of een relaxt en fit toekomstbeeld; bruisen doe je met elkaar. De campagne bevat alle ingrediënten om goed en prettig te kunnen en blijven (samen)werken. BRUIS geeft handvatten om vak trots, vakmanschap, balans, samenwerking en ontwikkeling te versterken.

Misschien vind je dit ook interessant