De wereld verandert, werk verandert en mensen veranderen ook. Het is van belang dat je als gemeentemedewerker gezond, vitaal en prettig blijft (samen)werken. Daarom heeft het A&O fonds Gemeenten de vitaliteitscampagne BRUIS ontwikkeld. Deze campagne kan je inzetten in jouw gemeente.

BRUIS heeft als doel iedereen die bij een gemeente werkt te stimuleren na te denken over hoe je zelf en met elkaar vitaal kan blijven werken.

BRUIS Header nieuwsbrief 1600

Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen

Met BRUIS zet je vitaliteit op de kaart in jouw gemeente. BRUIS staat voor Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen. Of het nu gaat om plezier op het werk of een relaxt en fit toekomstbeeld; bruisen doe je met elkaar. De campagne bevat alle ingrediënten om goed en prettig te kunnen en blijven (samen)werken. BRUIS geeft handvatten om vak trots, vakmanschap, balans, samenwerking en ontwikkeling te versterken.

BRUIStoolkit

BRUIS heeft een eigen website waar de onder andere de BRUIStoolkit te downloaden is. Met de BRUIShandleiding en tools kan je direct aan de slag in je gemeente. De toolkit bestaat uit top 5 kaarten, posters en video's die je kunt gebruiken om het thema vitaliteit bij jouw gemeente op de kaart te zetten. De materialen zijn gebruiksklaar; je kunt direct aan de slag.

Thuiswerken

Nu de veranderingen, zeker ook voor de gemeente, in een stroomversnelling zijn geraakt door corona, is het nog belangrijker geworden om prettig te blijven samenwerken, in een gezonde omgeving met vitale medewerkers. Omdat er nu veel op afstand wordt gewerkt, heeft A&O een paar specifieke tools ontwikkeld, zoals de BRUIS top 5 kaart en het interactief BRUISgesprek die speciaal op deze nieuwe werksituatie van toepassing zijn.

BRUIS top 5

Wat heb je nodig om je BRUISend te voelen? Met de top 5 kaart wordt medewerkers gevraagd om een rangorde te maken in wat voor hem of haar belangrijk is. Omdat er veel op afstand wordt gewerkt, bieden we de BRUIS top 5 kaart nu ook in een beschrijfbare pdf aan, zodat ze op de thuiswerkplek kunnen worden ingevuld.

BRUISgesprek

Wil je graag dat medewerkers met plezier en productief aan het werk kunnen na het vele thuiswerken? Dan is het goed om je te beseffen dat de crisis op iedereen een andere impact heeft gehad.

Sommigen hebben het heel zwaar gehad, anderen bijna niet en alles daartussenin. Ongeacht de impact die het heeft gehad, het is belangrijk om iedere werknemer de ruimte te geven om hierover te praten. Daarbij zijn 3 dingen belangrijk:

 • Reflecteren: hoe kijkt iemand terug op de crisis?
 • Hier en nu: hoe voelt iemand zich op dit moment?
 • Vooruitkijken: heeft iemand behoefte om dingen te veranderen?

Start een gesprek goed met het BRUISgesprek; hieronder te downloaden.

BRUI Sgesprek 1000

BRUIScommunity

Samen bereik je meer dan alleen. Op de BRUIS community kun je collega’s van andere gemeenten ontmoeten. Je kunt de dialoog aangaan of ervaringen uitwisselen. Hier vindt je ook meerdere concrete voorbeelden van gemeenten die al met BRUIS werken.

Daarnaast zou community 'Gezond en Veilig werken' ook interessant voor je kunnen zijn. Geef in je email aan waar je interesses liggen en wij zorgen voor de rest.

Meedoen? Stuur een email naar gezondwerk@aeno.nl en meld je aan.

BRUIS bij andere gemeenten

Zien hoe BRUIS ervaren wordt door andere gemeenten zeker nu tijdens de coronacrisis? Lees hieronder de verhalen en de bijbehorende tips en tricks.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Wil je aan de slag met BRUIS of het thema vitaliteit voor jouw organisatie? Via de BRUISscan, check je hoe je organisatie er nu voor staat. Met deze scan kom je erachter of jouw organisatie klaar is om te BRUISen. Wie weet zijn jullie al goed op weg. Benieuwd? Vul de scan in. Dit is ook een mooie nulmeting.

De scan bestaat uit 23 stellingen, ingedeeld op basis van 6 thema’s en neemt zo’n 15 à 20 minuten in beslag. Na het invullen van de scan weet je welke thema’s nog extra aandacht vragen en krijg je praktische tools aangeboden om mee aan de slag te gaan.

BRUI Svisie 1000

Om inzicht te krijgen in de vitaliteit van je eigen gemeente heeft A&O fonds Gemeenten de BRUISmeter ontwikkeld. Met een wekelijkse, anonieme en leuke 15-seconden-enquête meet je op individueel, team- en organisatieniveau hoe de ‘vitaliteitsvlag’ erbij hangt. Het inzicht dat je met de BRUISmeter krijgt is de eerste stap naar verbetering.

AO Debby Sulkers Portret

BRUIS bracht het gesprek over vitaliteit op gang en zorgde er zelfs voor dat we onze werkwijze en overlegstructuur hebben aangepast.

Debby Sulkers, P&O adviseur Gemeente Moerdijk
BRUISmeter

De wekelijks terugkerende enquête is anoniem en werkt heel simpel, via e-mail of mobiele app. Het onderzoek is géén momentopname zoals in een jaarlijks langdradig medewerkersonderzoek. Door wekelijks te meten kun je altijd actuele feedback terugkoppelen, doelgericht actie ondernemen en het effect daarvan meten.

BRUISmeter checklist

Hoe werkt het?

De BRUISmeter zal voor de deelnemers bestaan uit 3x een vitaliteitsmeting (begin, midden en eind), over de BRUISthema’s: Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen.

Daarnaast krijg je wekelijks een vraag over je stemming op het werk. Op teamniveau wordt anonieme feedback verzamelt over werkenergie en werkplezier. De resultaten krijg je aangeboden in realtime dashboards (op persoonlijk-, team- en organisatieniveau) en automatische wekelijkse rapportages.

De BRUISmeter heeft ons inzicht gegeven in het welzijn van de organisatie. Het heeft medewerkers laten nadenken over hun gevoel. Het stilstaan bij de uitkomsten maakt dat er mooie gesprekken onderling op gang komen. In combinatie met de juiste vragen kom je dan dichter bij het echte welzijn van iedere medewerker en het team.

Colinda Veldkamp, Medewerker Bedrijfsvoering, HR – adviseur, Gemeente Olst-Wijhe

Succesfactoren Bruismeter

Lees hier de tips en ervaringen van gemeenten die al met de BRUISmeter werken. Succes gegarandeerd.

Een goede basis: de verwerkersovereenkomst

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is nodig voor het veilig verwerken van gegevens (AVG-proof). Dat kost tijd. Om dit proces te bespoedigen, let vooral dan op het volgende:

 • Leg de verwerkersovereenkomst die jullie organisatie gebruikt (VNG-model of eigen exemplaar) voor aan 2DAYSMOOD
 • Betrek de privacy-officer bij de voorbereiding en afstemming over de overeenkomst
 • Laat de privacy-officer bij inhoudelijke vragen rechtstreeks contact opnemen met Jan Pronk van 2DAYSMOOD. Jan@2daysmood.nl / 06-20100599

Medewerker én organisatie aan zet

Het succes van de BRUISmeter hangt samen met de inzet van alle deelnemers (leidinggevenden én medewerkers). Met elkaar werk je immers aan meer vitaliteit binnen jullie organisatie. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun vitaliteit en werkgeluk.

Zij mogen ook wat terug verwachten; de organisatie ondersteunt, faciliteert en motiveert hen daarbij. Streef ernaar om gezamenlijk verbeteringen door te voeren en initiatieven te starten voor een vitale cultuur. Maak deze verwachting en gedeelde verantwoordelijkheid helder. Deel vooral ook de mooie voorbeelden die ontstaan.

Klein beginnen en leren van fouten

Het kan prettig werken om met de BRUISmeter in 1 team te starten voor een relatief korte periode, voordat de rest van een organisatie volgt. Zo kun je de ervaringen monitoren, bijsturen en leren van eventuele fouten. Daarna introduceer je de meter organisatie breed.

Opvolging geven essentieel

Gesprekken over vitaliteit komen niet altijd vanzelf op gang. De BRUISmeter levert de inzichten over vitaliteit op, vervolgens is het de uitdaging om deze bespreekbaar te maken in bijvoorbeeld het team.

Leidinggevenden hebben daarbij een belangrijke rol. Zij moeten de inzet van de BRUISmeter dan ook actief steunen en zich verantwoordelijk voelen om de meter binnen hun team te introduceren en te laten slagen (eigenaarschap).

Toch zijn leidinggevenden daarin niet de enige; ambassadeurs of aanjagers kunnen met hun enthousiasme het draagvlak voor de meter versterken en zij kunnen bovendien ondersteunen bij de bespreking van de resultaten. Zij denken bijvoorbeeld inhoudelijk mee hoe een teamsessie wordt opgezet of faciliteren de bijeenkomst zelf.

Uitleg dashboard

Het is belangrijk om diegene die toegang tot het dashboard krijgen een uitleg van het dashboard te geven. Zo weet iedereen vanaf de start hoe de resultaten gelezen moeten worden. Vanuit 2DAYSMOOD krijg je als kartrekker een 30 minuten training hoe het dashboard werkt en hoe je de resultaten kunt interpreteren. Plan een dergelijke training ook zelf in met de leidinggevenden of ambassadeurs. 2DAYSMOOD en A&O fonds Gemeenten adviseren en ondersteunen hier graag bij.

Op managementniveau is het van belang om de BRUISmeter regelmatig te agenderen en de voortgang, ervaringen en resultaten te monitoren en te bespreken. Op dit niveau worden ook procesafspraken gemaakt over de wijze waarop de resultaten in de verschillende teams worden besproken (frequentie, tijd en capaciteit). Zo weten medewerkers waar zij aan toe zijn. Maatwerk binnen de besprekingen is zeker mogelijk.

BRUISmeter onderdeel van een brede vitaliteitsaanpak

Om de BRUISmeter succesvol binnen jouw organisatie in te zetten, helpt het om vooraf doelen te stellen. Door doelen te formuleren breng je immers focus aan, het stimuleert de motivatie en het versterkt de samenwerking. Stel dus vooraf vragen, zoals; wat willen jullie bereiken met de BRUISmeter? Waaraan gaat de meter bijdragen? Wat wil je zien in het gedrag van de medewerkers? Wanneer zijn jullie tevreden? Op welke manier komt bewustwording en het gesprek voeren over vitaliteit tot uiting?

Je kunt het zelfs nog wat specifieker formuleren. Welke gemiddelde cijfer op de 5 BRUIS thema’s per team wil je graag zien? En waarom is dat belangrijk? Waar ligt de onder- en bovengrens? En als je nog een stap verder wilt gaan, formuleer dan KPI’s. Zo geef je nog meer sturing aan vitaliteit.

Bijvoorbeeld:

 • “ik besteed aandacht aan het behoud van mijn vitaliteit”; stijging na inzet meter en formuleren verbeteracties van 0.5
 • “R van relax (tijdig opladen)”; stijging na inzet meter en formuleren verbeteracties van 0.5.

Plan van aanpak

Een plan van aanpak helpt om alle (proces)stappen en acties op een rij te zetten. In dat plan komt ook te staan hoe de BRUISmeter zich verhoudt tot andere activiteiten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Op die manier ervaren medewerkers de BRUISmeter niet als een losstaande tool maar begrijpen zij de context en condities beter en zullen zij zich eerder committeren aan de meter.

In het plan ligt ook de periode vast waarin de BRUISmeter wordt ingezet (max 6 mnd.) Geef het project een duidelijke kop en staart! Bepaal ook op welke manier (vooraf en tussentijds) over de doelen, ervaringen en resultaten van de BRUISmeter wordt gecommuniceerd. Denk aan berichten op intranet, via de mail, in het personeelsblad, tijdens de weekstart van een team of bijvoorbeeld via posters op centrale plekken in het gebouw.

Ook de ambassadeurs hebben een belangrijke taak om regelmatig de meter onder de aandacht te brengen. Het delen van ervaringsverhalen (individueel en op teamniveau) werkt ook aanstekelijk. Denk aan een team dat de werkdruk als hoog ervaarde en met elkaar in alle openheid heeft bekeken hoe zij meer vanuit energiebronnen kunnen werken om zo meer grip op stress en spanning te krijgen.

In het begin zul je veel praktische (en mogelijk kritische) vragen ontvangen, zoals: moet ik de BRUISmeter op de dag invullen van ontvangen? Wat als ik niet kan kiezen tussen verschillende emoties, welke kies ik dan? Wat als privé omstandigheden een rol spelen in hoe ik mij voel, mag ik dit meenemen? Is het niet erg een moment opname als ik mijn stemming van één dag invul? Zorg ervoor dat je hier op voorbereid bent en een duidelijk standpunt inneemt. 2DAYSMOOD en A&O fonds Gemeenten helpen je hier graag bij.

De BRUISmeter is een mooie en laagdrempelige manier om het ‘goede gesprek’ aan te gaan. Waarbij je medewerkers in hun kracht zet. De vragen gaan namelijk uit van eigen regie en persoonlijk leiderschap. Het beantwoorden van de vragen zet al aan tot denken.

Martine van Calcar, HR-projectleider, Regio Gooi en Vechtstreek

Zet BRUIS een halfjaar in

Via A&O fonds Gemeenten kun je de BRUISmeter een half jaar inzetten voor je hele organisatie of enkele teams. Na het half jaar evalueert A&O fonds Gemeenten de aanpakken besluit over de wijze van voortzetting met deze meetmethode.

Als gemeente dien je zelf te zorgen voor een goede implementatie van de meting én de opvolging aan de hand van je resultaten. Dit laatste is zeer belangrijk. Zorg dus dat je van tevoren draagvlak hebt bij de juiste mensen om direct met feedback aan de slag te kunnen gaan.

Interesse?

Meld je dan aan door te mailen naar gezondwerk@aeno.nl. Vermeld hierbij waarom je de meting wilt inzetten en de groepsgrootte.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Met de BRUIShandleiding en tools kan je direct aan de slag in je gemeente. De toolkit bestaat uit top 5 kaarten, posters en video's die je kunt gebruiken om het thema vitaliteit bij jouw gemeente op de kaart te zetten. De materialen zijn gebruiksklaar; je kunt direct aan de slag.

Hoe ga je BRUISend aan de slag?

Handleiding

De BRUIShandleiding geeft handvatten voor het opzetten en voortzetten van de BRUIS-campagne. Dat gebeurt in drie fasen:

 • Interesseren
 • Delen
 • Activeren

Thuiswerken

Nu de veranderingen, zeker ook voor de gemeente, in een stroomversnelling zijn geraakt door corona, is het nog belangrijker geworden om prettig te blijven samenwerken, in een gezonde omgeving met vitale medewerkers.

Omdat er nu veel op afstand wordt gewerkt, heeft A&O een paar specifieke tools ontwikkeld, zoals de BRUIS top 5 kaart en het interactief BRUISgesprek die speciaal op deze nieuwe werksituatie van toepassing zijn.

BRUIS toolkit

De 'Klaar voor gebruik'-toolkit

Direct met BRUIS aan de slag? Download de toolkit met alle middelen, zoals top 5 kaarten, posters, video's die je kunt gebruiken om het thema vitaliteit bij jouw gemeente op de kaart te zetten! De materialen zijn meteen klaar voor gebruik.

Toolkit (zelf aan te passen)

De 'Zelf aan te passen'-toolkit

In deze toolkit vind je alle bestanden om de middelen aan te passen aan de huisstijl van jouw gemeente! Zet het logo van je gemeente op een poster, pas de kleuren aan of plaats een foto van je collega. Zo maak je je eigen BRUIS campagne!

Interesse?

Meld je dan aan door te mailen naar gezondwerk@aeno.nl. Vermeld hierbij waarom je de meting wilt inzetten en de groepsgrootte.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Via ons nieuwe BRUISspel 'Vraag Maar Raak!' leer je jezelf en je collega's (nog) beter kennen door stil te staan bij je eigen werkplezier.

BRUISspel1

Met vragen als: 'ik heb plezier in mijn werk door ..." en "ik heb geleerd dat je ook beter samen kunt werken door ..." worden de spelers meegenomen in een interessante dialoog over werkplezier en collegialiteit.

Het BRUISspel duurt per sessie 30 minuten en er kunnen tegelijkertijd 4-6 deelnemers aan meedoen. Benieuwd hoe goed jij je collega's en jezelf kent?

Leen het spel en speel het met je team! Het bordspel is op 1,5 meter afstand te spelen, waarbij 1 deelnemer de pionnen en kaartjes bedient. Stuur een email naar: gezondwerk@aeno.nl.

Gesprek snel op gang

Coach Zelforganisatie Gemeente Gulpen-Wittem, Ta’Sangka Rothheudt-Jurgens, liet A&O weten hoe waardevol het BRUISspel voor haar team is. Ze schrijft: "In een klein team hebben we het BRUISspel ingezet met als resultaat dat al heel snel het gesprek op gang kwam over de rol van het team, de verwachtingen van andere organisatieonderdelen hierin, en het beeld dat het team daar zelf over heeft.

Door de drukte van alledag ontstaan allerlei patronen die tot verschil in verwachtingen kunnen leiden. Door zelf duidelijker in beeld te krijgen welke rol het team wil en kan innemen, kan dit beter uitgedragen worden naar de interne klant of andere organisatieonderdelen en kunnen hier open gesprekken over gevoerd worden zodat helderheid ontstaat. Met het BRUISspel kwam deze dynamiek meteen als gespreksonderwerp naar voren hetgeen zeker als waardevol werd ervaren door alle teamleden!" (5 september 2020).

Ta Sangka Jurgens

In een klein team hebben we het BRUISspel ingezet met als resultaat dat al heel snel het gesprek op gang kwam over de rol van het team en de verwachtingen van andere organisatieonderdelen.

Ta’Sangka Rothheudt-Jurgens, Coach Zelforganisatie Gemeente Gulpen-Wittem

Ben jij enthousiast over de BRUIS-campagne en kun jij – en jouw gemeente – hulp gebruiken bij de vitaliteitsaanpak? Een aantal gemeenten gingen jou voor. Lees hier hun ervaringen met bijbehorende tips en tricks.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Gemeente Westland
Gemeente Velsen
Gemeente Hoorn
Gemeente Haarlem
Gemeente de Bilt

Misschien vind je dit ook interessant