Wie gaat solliciteren bij de gemeente Hollands Kroon hoeft zich niet al te druk te maken om zijn cv. Ze zien liever dat je ‘HK-proof’ bent dan dat je stapels diploma’s hebt. Thea de Nooijer, Rebecca Strooper, Anouk van Klaveren en Stefan Louwerse zijn het levende bewijs: drie van hen zijn van huis uit niet opgeleid voor hun huidige functie bij de gemeente Hollands Kroon en een vierde was nergens zo ver gekomen als hier. A&O fonds Gemeenten wilde hier meer van weten en sprak hen uitvoerig over werken met skills.

Terwijl vaardigheden steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt, zijn er nog maar weinig organisaties die echt actief werken met skills. Thea de Nooijer, HR-medewerker bij de gemeente Hollands Kroon, begrijpt het wel. “Diploma’s bieden houvast”, aldus Thea, “en de zekerheid dat iemand in ieder geval geschoold is. Maar meer ook niet, want een cv zegt niets over eigenschappen, vaardigheden, en capaciteiten. En, belangrijker nog, of iemand wel bij de organisatie past.” Vooral dat laatste blijkt een uitdaging, zo weet ook de gemeente Hollands Kroon uit ervaring. Want niet iedereen voelt zich senang in deze zelforganiserende organisatie.

Inspireren over Leren Hollands Kroon portret Thea de Nooijer
Fotografie: Maartje Kuperus

Diploma’s bieden houvast, maar zeggen niets over iemands skills en of iemand wel bij de organisatie past.

Thea de Nooijer, HR-medewerker gemeente Hollands Kroon

Burgerzaken aan huis

Hollands Kroon staat bekend om haar eigenzinnigheid en daadkracht. ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat’ lijkt er het devies. Zo komen ze in Hollands Kroon gewoon aan huis voor aanvragen van rijbewijzen, paspoorten en geboorteaangiftes. “Uiteindelijk gaat het erom dat je een werkwijze vindt die voor iedereen werkt”, zegt Rebecca Strooper, HR-collega van Thea. “Een manier van dienst verlenen die door onze inwoners wordt gewaardeerd.”

Inspireren over leren Hollands Kroon3 1000
Fotografie: Maartje Kuperus

HK-proof

Wat ook goed werkt is de werving-en-selectieprocedure van de gemeente Hollands Kroon. Vast onderdeel is een gesprek met zogeheten selecteurs, medewerkers die puur kijken of een kandidaat ‘HK-proof’ is. “Een studie is niet heilig”, licht Thea toe. “Op papier kan iemand perfect zijn, maar uiteindelijk toch niet passen bij de organisatie en hoe wij werken.

Een gesprek met onze selecteurs moet teleurstelling voorkomen, bij de kandidaat en bij ons.” Hoe toetsen deze selecteurs kandidaten en waar kijken ze naar? “Iemand moet in ieder geval passen bij onze kernwaarden: vertrouwen, lef, contact, respect, bevlogenheid en innovatie”, antwoordt Rebecca. “En zich prettig voelen bij het idee van werken in een zelforganiserende organisatie. Want dit vraagt om zelfredzaamheid, creativiteit en doorzettingsvermogen.”

Inspireren over Leren Hollands Kroon portret Anouk van Klaveren
Fotografie: Maartje Kuperus

Ik stimuleer collega’s om zich te blijven ontwikkelen. Kansen genoeg bij Hollands Kroon.

Anouk van Klaveren, HR-medewerker en voormalig BOA gemeente Hollands Kroon

Concrete opleidingseisen

In de vacatures van de gemeente Hollands Kroon lezen we dat zij zoeken naar mensen die hulpvaardig zijn, oplossingsgerichte denkers, actief willen leren en die tijdsplanning en budgetten zelf kunnen organiseren. Herkennen medewerkers Anouk van Klaveren en Stefan Louwerse zich in deze skills? Anouk herkent Stefan er wel direct in, maar ze vindt het lastiger om over zichzelf te zeggen. “Ik weet dat ik sowieso een paar van deze eigenschappen heb, anders werkte ik hier niet meer”, grapt zij. “Maar exact zou ik het niet weten.”

Rebecca valt haar bij en zegt deze skills wel degelijk in Anouk te herkennen. Anouk wisselde onlangs van functie, nadat zij had aangegeven zich verder te willen ontwikkelen. Drie jaar geleden solliciteerde zij op de vacature van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Een functie met concrete opleidingseisen en een duidelijk profiel. Speelde skills toen al een rol? Anouk denk even na en dan geeft Thea aan dat bij functies met specifieke opleidingseisen, zoals jurist of BOA, er iets meer nadruk ligt op de opleiding en het diploma. “Maar wat iemand laat zien tijdens een casus is uiteindelijk doorslaggevend.”

Inspireren over Leren Hollands Kroon
Fotografie: Maartje Kuperus

Aandacht voor skills in het onderwijs

Een casus dus. De gemeente kijkt naar wat iemand weet en kan via een casus. Volgens Thea een onmisbare stap in de procedure. Ze herinnert zich een kandidate die op papier perfect was, met glans door de gespreksronde kwam, maar bij de casus toch niet de juiste vaardigheden bleek te bezitten. “Of dacht te bezitten”, merkt Stefan Louwerse op.

Stefan is beleidsadviseur biodiversiteit bij de gemeente Hollands Kroon. Hij is groot voorstander van werken met skills, maar ziet ook valkuilen. “De maatschappij is nog steeds erg gericht op diploma’s”, zegt Stefan, “al komt er in het onderwijs wel steeds meer aandacht voor skills. Studenten leren denken in vaardigheden, eigenschappen en capaciteiten, deze te herkennen en ontwikkelen zodat zij breed inzetbaar zijn.”

Inspireren over Leren Hollands Kroon portret Rebecca Strooper
Fotografie: Maartje Kuperus

Ga het maar proberen, Anouk! En dat pakte goed uit.

Rebecca Strooper, HR-medewerker gemeente Hollands Kroon

My Learning Factory

Eenvoudig cv’s selecteren is er niet bij, want er moet doorgevraagd en getoetst worden. Maar hoe ervaren medewerkers het werken met skills? Anouk begon bij de gemeente als BOA en werkt nu, zonder HR-opleiding, in het team Ontwikkeling Menselijk Kapitaal. Samen met Thea en Rebecca die ook geen HR-achtergrond hebben. “Klopt!”, antwoorden de dames in koor. “Dat is het mooie aan zelforganisatie”, zegt Rebecca. “Als zelforganiserend team maak je een keuze en ben je samen verantwoordelijk voor de uitkomst. Zo zeiden we vanuit het team Ontwikkeling Menselijk Kapitaal tegen Anouk ‘ga het maar proberen’, en dat pakte goed uit.”

Anouk kreeg de kans om in een stageperiode te ontdekken of de werkzaamheden, het team en zij bij elkaar pasten. Anouk: “Na een periode van zes weken ben ik, zonder HR-diploma en op basis van mijn skills, veranderd van functie. Samen met mijn collega’s werk ik aan My Learning Factory, onze online leeromgeving. Ik stimuleer collega’s om zich vooral te blijven ontwikkelen. Kansen genoeg bij Hollands Kroon.”

Inspireren over Leren Hollands Kroon portret Stefan Louwerse
Fotografie: Maartje Kuperus

Op basis van alleen mijn cv was ik nooit zo ver gekomen als nu.

Stefan Louwerse, beleidsadviseur biodiversiteit gemeente Hollands Kroon

Unieke kans

Ook Stefan heeft zijn carrière grotendeels te danken aan de kansen bij de gemeente Hollands Kroon. Hij vertelt: “Ik wilde werken in het groen en deed de mbo-2 opleiding Tuin, park en landschap. Maar de stages in het eerste jaar waren zo verschrikkelijk, dat ik overwoog militair te worden. Alleen de stage bij de gemeente Hollands Kroon wilde ik nog proberen. Gelukkig werd mijn passie voor het groenvak daar weer aangewakkerd.”

Stefan rondt zijn mbo-2 opleiding succesvol af en begint zelfs met een vervolgopleiding. Hij haalt zijn hoveniersdiploma (mbo-3), werkt twee jaar als hovenier en keert weer terug naar de gemeente. Ditmaal voor het leer-werktraject Meewerkend voorman groenvoorziening (mbo-4). En dan neemt zijn carrière echt een vlucht: “Tijdens het leer-werktraject kreeg ik het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid om me te ontwikkelen en te bewijzen.

Een unieke kans.” Met het behalen van zijn mbo-4 diploma, loopt ook zijn contract af. Met alle kennis en ervaring die hij dan heeft opgedaan én zijn skills, overtuigt Stefan de directie om hem opnieuw aan te nemen. Inmiddels heeft hij zijn hbo-diploma op zak en werkt hij als beleidsadviseur biodiversiteit bij de gemeente Hollands Kroon. “Zo ver was ik op basis van mijn cv nooit gekomen”, zegt een trotse Stefan.

Meer over deze werkwijze?

Klik op de + en lees meer over deze werkwijze en de geleerde lessen.

Gemeente Hollands Kroon | Werken met skills

Gemeente Hollands Kroon is een innovatieve gemeente in de kop van Noord-Holland. Bij het ontstaan van de fusiegemeente in 2012 vonden alle deelgemeenten dat het ‘anders’ moest. Van zelfsturend transformeerde Hollands Kroon de afgelopen jaren naar zelforganiserend. Werken met skills is hier onderdeel van.

Werkvorm

Werken met skills is een nieuwe vorm van werving en selectie bij instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waarbij geselecteerd wordt op skills en niet op cv.

Lessons learned

  • Bekijk werk met andere ogen; je kunt altijd een carrièreswitch maken.
  • Stel jezelf en anderen de vraag ‘Wat wil je nog meer leren?’
  • Leren in de praktijk is enorm waardevol.
  • Biedt mensen kansen via interne opleidingen of workshops.
  • Maak zelfontplooiing leuk (van ambtenaar naar ambteleuk).
Inspireren over leren Hollands Kroon2
Fotografie: Maartje Kuperus

Leren over leren-sessie: Werken met Skills

Wil je ook aan de slag met werken met skills? Doe op dinsdag 26 september van 10.00 tot 16.00 uur mee aan de 5e editie van de Leren over leren-sessies. Het thema deze keer is: Werken met Skills. Ga samen met andere leer-, ontwikkel- en arbeidsmarktcollega's aan de slag. Meld je nu aan via de groene knop.

Community Leren en Ontwikkelen

Word nu lid van onze community Leren en Ontwikkelen. In deze online community leer je onder andere collega's van andere gemeenten kennen die ook met leren en ontwikkelen bezig zijn. Je kan vragen stellen maar ook andere helpen aan antwoorden en je deelt relevante vakinformatie.

Community Leren en Ontwikkelen

We hebben je hulp nodig. We hebben een korte vragenlijst gemaakt om te meten wat de bezoekers van deze site vinden van de verhalen die we hier publiceren. Zou je onze enquête (5 minuten) willen invullen? Alvast hartelijk dank!

Misschien vind je dit ook interessant