Een baan bij de gemeente? Nee, daar hadden Danaé Slegers – Pennings en Gera van de Meerakker nooit aan gedacht. Toch begonnen ze beiden aan een leer-werktraject bij de gemeente Meierijstad, om er tien jaar later nog altijd te werken. Samen met Dorothee de Louw, adviseur dienstverlening gemeente Meierijstad en projectleider, kijken Danaé en Gera terug op hun deelname aan het leer-werktraject en wat het hen gebracht heeft.

“Ik was 18 jaar, woonde nog bij mijn ouders en werkte als kapster in een salon”, begint Danaé Slegers – Pennings het gesprek. “Werk dat eigenlijk niet echt bij mij paste.” Haar ouders hadden haar kappersopleiding betaald en daarom vond Danaé dat zij moest doorzetten. Toch besloot ze te stoppen met het kappersvak.

Inspireren over leren regiogemeenten Brabant in gesprek
Fotografie: Maartje Kuperus

Niet lang daarna wees haar moeder haar op het leer-werktraject van de gemeente Schijndel (nu Meierijstad). “Ik had geen idee wat een baan bij de gemeente inhield. Ik wist niet eens wat de gemeente precies deed”, lacht Danaé. “Maar mijn moeder verzekerde me dat dit een kans was op een leuke baan bij een goede werkgever met een goed pensioen. Dat zei me allemaal vrij weinig, maar ik wilde het een kans geven en dus meldde ik me aan.”

Meer baanzekerheid

Danaé was destijds een van de eerste deelnemers aan het leer-werktraject gericht op het werven van medewerkers Publiekszaken. Dorothee de Louw, adviseur dienstverlening bij de gemeente Meierijstad en projectleider van het regionale leer-werktraject, vertelt: “Het leer-werktraject ontstond tien jaar geleden als gedeeltelijke oplossing voor de personeelstekorten bij het klantcontactcentrum (KCC) en Burgerzaken van de gemeente Schijndel. Een collega daar kwam op het idee om zelf mensen op te leiden om zo een eigen kweekvijver te creëren en werkzoekenden meer baanzekerheid te geven. Want ook al biedt het leer-werktraject geen baangarantie, 90% van de deelnemers gaat na afloop werken bij een gemeente.”

Inspireren over leren regiogemeenten Brabant | Gera van de Meerakker
Fotografie: Maartje Kuperus

Na zo’n lange carrière vroeg ik me af: waar kan ik op mijn 47e nog aan de slag en hoe kan ik mijn kwaliteiten laten zien?

Gera van de Meerakker, Medewerker Communicatie, gemeente Meierijstad

Vrijheid om te kiezen

Ook Danaé en Gera vonden na het leer-werktraject van een jaar, beiden een baan bij de gemeente. Beiden bij de gemeente Sint-Oedenrode, die inmiddels samen met Schijndel en Veghel de fusiegemeente Meierijstad vormt. Gera vertelt: “Na het behalen van mijn diploma kon ik meteen parttime op uitzendbasis aan de slag als medewerker Publiekszaken bij een andere gemeente. Daarnaast had ik inmiddels ook een andere baan gevonden als projectleider voor 12 uur in de week.” Gera was 47 toen zij destijds aan het leer-werktraject begon en had al een heel werkend leven achter de rug als adviseur.

“Ik ben zo blij dat ik de stap genomen heb”, zegt Gera, “Door het werk-leertraject heb ik de gemeentelijke organisatie goed leren kennen, in theorie en in de praktijk. Ik had het geluk dat er op een gegeven moment een vacature was bij het KCC in Sint-Oedenrode en ik toen daar in dienst ben gekomen en met de fusie ben meegegaan naar het KCC van Meierijstad.”

Inspireren over leren regiogemeenten Brabant
Fotografie: Maartje Kuperus

Echt gemotiveerd

Naast de onderwijsmodules lopen deelnemers 1,5 dag onbetaald stage bij de gemeente. Hoe hebben Danaé en Gera de stage ervaren? “Ik dacht letterlijk: waar ben ik aan begonnen?”, reageert Danaé als eerste. “Ik was natuurlijk heel jong en echt alles was nieuw voor me. Gelukkig had ik een hele fijne mentor die mij veel zelf liet doen waardoor ik snel zelfvertrouwen kreeg. Het hielp ook dat ik stageliep bij mijn eigen gemeente en ik veel bekenden aan de balie of telefoon kreeg. Zij reageerden allemaal zo enthousiast en moedigden me aan.”

Ook Gera kijkt heel positief terug op haar stage. “Bij Burgerzaken werken betekent dat je veel moet weten van regels voor aanvragen en de uitgifte van onder meer paspoorten en rijbewijzen. Secuur werk dus dat was goed opletten. Maar iedereen was enorm behulpzaam en geduldig.”

Het leer-werktraject is voor de gemeente Meierijstad een behoorlijke investering, in tijd, geld en goodwill. Dorothee: “Omgerekend kost elke deelnemer ons ruim tweeduizend euro, afhankelijk van het aantal deelnemers. We houden dan ook altijd eerst een selectieronde waarin we duidelijk maken dat we volledige toewijding verwachten. En dat er een terugbetalingsplicht geldt bij voortijdige beëindiging van het traject. De echt gemotiveerde kandidaten blijven dan vanzelf over.”

Inspireren over leren regiogemeenten | Brabant Danae Slegers
Fotografie: Maartje Kuperus

Ik had nooit verwacht dat het leer-werktraject mij uiteindelijk zo veel zou brengen.

Danaé Slegers-Pennings, HR-medewerker gemeente Meierijstad

Doorstromen naar ander werk

Opvallend is dat zowel Gera als Danaé later nog zijn doorgestroomd naar verschillende andere functies binnen de gemeente. Hoe verklaart Dorothee dit? “Tijdens het leer-werktraject leiden we mensen heel breed op. Ze beginnen bij Publiekszaken, daar is het traject ook op gericht, en komen zo in aanraking met alle facetten van de gemeente. Sommigen stromen door op eigen initiatief, anderen worden voor een functie gevraagd.” Zoals ook Danaé.

Dorothee vroeg haar bij Burgerzaken te komen werken, waarna zij van de ene functie in de andere rolde. Danaé: “Ik had nooit verwacht dat het leer-werktraject mij uiteindelijk zo veel zou brengen. Ik ben zelfs Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) waardoor ik onder meer mijn zus heb mogen trouwen. Maar ook alle kansen die ik daarna heb gekregen, van managementassistent tot directiesecretaresse en nu HR-medewerker.”

Inspireren over leren regiogemeenten Brabant | Dorothee de Louw
Fotografie: Maartje Kuperus

Het leer-werktraject draagt bij aan de groei van de hele organisatie.

Dorothee de Louw, Adviseur dienstverlening, gemeente Meierijstad

Kennis behouden

Ook Gera stroomde van het KCC door naar een andere functie binnen de gemeente. “Als medewerker KCC zag ik veel vragen van inwoners voorbijkomen die te maken hadden met communicatie”, vertelt Gera, Vooral rond de fusie in 2017 werd het KCC overspoeld en was de behoefte aan communicatie groot. Toen bekend werd dat er een vacature kwam voor communicatiemedewerker, heb ik meteen gesolliciteerd. Ik werd aangenomen, mocht aanvullende opleidingen volgen en richt me nu op een volgende stap: communicatieadviseur.”

Schiet de gemeente haar doel niet voorbij als zo veel deelnemers doorstromen? “Nee, zeker niet”, antwoordt Dorothee beslist. “Niet iedereen verlaat Publiekszaken en er komt nog steeds nieuwe aanwas vanuit het leer-werktraject. Vooral via oud-deelnemers, dat zijn toch een beetje onze ambassadeurs. Daar komt bij dat het traject bijdraagt aan de groei van de hele organisatie. Zo behouden we mensen, kennis en ervaring.”

Meer over dit traject?

Klik op de + en lees meer over de toelatingseisen, studiebelasting en de geleerde lessen.

Regionaal leer-werktraject Publiekszaken | Toelatingseisen

In een leer-werktraject van een jaar worden deelnemers opgeleid tot medewerker Publiekszaken. Het traject duurt een jaar en start jaarlijks in september en het maximaal aantal deelnemers is 14, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten.

Toelatingseisen

Voorselectie onder kandidaten gebeurt op basis van enthousiasme, motivatie en inzet. Deelnemers ondertekenen een contract en stemmen in met een terugbetalingsplicht bij voortijdige beëindiging van het traject. Deelnemers met een uitkering van het UWV kunnen in principe niet meedoen omdat UWV hier geen toestemming voor geeft. We zijn hierover met UWV in gesprek.

Sollicitatie en meet & greet

Deelname aan het leer-werktraject geschied op basis van sollicitatie en motivatie.
De deelnemende regiogemeenten plaatsen jaarlijks één gezamenlijke vacaturetekst op de website werkeninnoordoostbrabant.nl waarna een eerste selectie plaatsvindt.

Potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een meet & greet. Zij horen direct daarna of er een (wederzijdse) match is en bij welke gemeente ze aan de slag kunnen.

Studiebelasting

Een jaar lang combineren deelnemers werken en leren. Zij gaan 8 uur per week naar school en lopen 12 uur per week onbetaald stage bij de gemeente

Kennis en vaardigheden

  • Deelnemers aan het leer-werktraject worden opgeleid door praktijkdocenten van de Academie voor Openbaar Bestuur.
  • Deelnemers leren hoe een gemeente werkt, krijgen basiskennis over belastingen, burgerzaken, het sociaal domein en vergunningen, en zij krijgen een beltraining.
  • Per module ontvangen zij een certificaat en bij het succesvol afronden van het hele traject krijgen zij een diploma.

Lessons learned

  • Onderschat een dergelijk leer-werktraject niet, de opstart kost behoorlijk wat tijd en vergt een goede coördinatie vanuit P&O.
  • Als gemeente vraagt een leer-werktraject veel aandacht op het gebied van administratie, organisatie, afstemming en begeleiding.
  • Van deelnemers vraagt het een behoorlijke investering in stage- en studietijd en flexibiliteit. Daartegenover staat een mooi diploma en veel werkervaring.
  • Het leer-werktraject kan doorontwikkeld worden voor verschillende vakgebieden.
Inspireren over leren regiogemeenten Brabant
Fotografie: Maartje Kuperus

Community Leren en Ontwikkelen

Word nu lid van onze community Leren en Ontwikkelen. In deze online community leer je onder andere collega's van andere gemeenten kennen die ook met leren en ontwikkelen bezig zijn. Je kan vragen stellen maar ook andere helpen aan antwoorden en je deelt relevante vakinformatie.

Community Leren en Ontwikkelen

Leren over leren-sessie: Werken met Skills

Wil je aan de slag met werken met skills? Doe op dinsdag 26 september van 10.00 tot 16.00 uur mee aan de 5e editie van de Leren over leren-sessies. Het thema deze keer: Werken met Skills. Ga samen met andere leer-, ontwikkel- en arbeidsmarktcollega's aan de slag. Meld je nu aan via de groene knop.

We hebben je hulp nodig

We hebben je hulp nodig. We hebben een korte vragenlijst gemaakt om te meten wat de bezoekers van deze site vinden van de verhalen die we hier publiceren. Zou je onze enquête (5 minuten) willen invullen? Alvast hartelijk dank!

Misschien vind je dit ook interessant