Het College voor Arbeidszaken organiseert op donderdag 8 april 2021 samen met A&O fonds Gemeenten het jaarlijkse kennisevenement voor Arbeidszaken. Dit event is voor alle medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties die meer willen weten over arbeids(recht) gerelateerde thema’s.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor het werken bij gemeenten? Hoe blijven medewerkers flexibel en vitaal en welke lering kunnen we trekken uit een jaar werken met privaatrechtelijke Cao Gemeenten en Cao SGO? Welke juridische veranderingen kunnen we nog meer verwachten? Meld je met de knop hieronder direct aan of lees verder over het programma.

VNG logo 100

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.

Het programma

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Thijs Launspach 500

Keynotespreker Thijs Launspach

De dag wordt afgetrapt door de populaire spreker en psycholoog Thijs Launspach. Thijs is expert op het gebied van stressmanagement en gaat je helpen met het stressvrij werken in coronatijd. Thijs deelt zijn visie op mentaal gezond blijven in tijden van crisis en zijn favoriete tips en tricks op het gebied van stress, thuiswerken en voor jezelf zorgen.

De maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus af te remmen, zijn voor iedereen ingrijpend. De lockdown heeft veel impact op ons dagelijks leven. Het kan zelfs leiden tot psychische klachten. Daarom is het nu meer dan ooit nodig om te investeren in onze mentale gezondheid en onze weerbaarheid te versterken. Het is daarvoor essentieel om te weten hoe je op een effectieve manier om kunt gaan met stress en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook zodat ons gezin, onze collega’s, onze vrienden en onze gemeenschap op ons kunnen bouwen.

In dit interactieve webinar deelt psycholoog Thijs Launspach zijn visie over hoe je mentaal gezond kunt worden en blijven in tijden van crisis. Thijs deelt zijn favoriete tips en tricks op het gebied van stress, thuiswerken en voor jezelf zorgen.

Website Thijs Launspach

De maatregelen die de overheid heeft genomen [...] kunnen zelfs leiden tot psychische klachten. Het is daarvoor essentieel om te weten hoe je op een effectieve manier om kunt gaan met stress en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen.

Thijs Launspach, Keynote spreker en psycholoog

Workshops

De plenaire start wordt gevolgd door twee rondes met workshops, waarbij je zelf kunt kiezen bij welke workshops je wilt aansluiten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit workshops over het nieuwe werken, vitale medewerkers en juridische vraagstukken en ontwikkelingen in het gemeentelandschap. Ook kan je workshops volgen over de nieuwe regels uit het pensioenakkoord, een jaar werken met de Wnra, de reikwijdte van de Cao Gemeenten of een minicursus up-to-date in het arbeidsrecht. Alle workshops worden gegeven door experts.

RONDE 1

 1. Pepijn Louisse en Fieke Horsten: projectleiders Vitaliteit bij A&O fonds Gemeenten - Gezondheid en vitaliteit van medewerkers – Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
  Door de coronacrisis realiseren we ons beter dan ooit hoe belangrijk mentale en fysieke gezondheid is. Mentaal en fysiek gezond zijn en blijven vraagt een continue inspanning van ieder voor zich, maar ook van ons allen samen. Hoe? Daarover gaat Fieke Horsten in gesprek met Pepijn Louisse, beide werkzaam voor het A&O fonds gemeenten op het gebied van vitaliteit. Een aantal aansprekende voorbeelden en tips van gemeente Geldrop-Mierlo, Hilversum en Stichtse Vecht komen daarbij aan de orde.
 2. Peter Andela - Een jaar Wnra: de eerste ervaringen
  Op 1 januari 2020 trad de (WNRA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Het dienstverband van de ambtenaar is van het publiek recht naar het private recht gegaan. Juridisch betekende dat een hele omslag. Nu, ruim een jaar na de invoering van deze wet bespreken we tijdens de workshop de veranderingen en ervaringen die het meest opgevallen zijn na de omzetting van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Wat betekende verder de coronacrisis voor HR en met welke veranderingen moeten we in 2021 nog rekening houden? Je hoort het allemaal van Peter Andela, advocaat bij Vijverberg Advocaten & Juristen, die het afgelopen jaar de ontwikkelingen op de voet heeft gevolgd.
 3. Esther Koot - Cao-recht: reikwijdte van cao’s en gevolgen voor de organisatie
  In deze praktische workshop van Esther inventariseren we hoe een cao van toepassing wordt. Daarnaast gaan we in op de situatie dat de werkingssfeer van een cao botst of overlapt met de werkingssfeer van een andere cao. Wat betekent dit voor jouw praktijk? En hoe voorkom je de gevolgen daarvan zoveel mogelijk?

RONDE 2

 1. Vandena van der Meer - Het nieuwe pensioenstelsel: de mogelijkheden van eerder met pensioen.
  Vandena vertelt over de regels van het nieuwe pensioenstelsel en wat de mogelijkheden zijn voor het eerder stoppen met werken. Is dit misschien ook interessant voor jouw gemeente? Daarnaast geeft ze ook een korte introductie over het Pensioenakkoord inclusief een taakverdeling van alle partijen. Hierbij wordt ingezoomd op de RVU-mogelijkheden van het Pensioenakkoord die afgezet worden tegen de generatieregelingen die er bij verschillende gemeenten al zijn.
 2. Saskia Nijs – Hybride werken
  Nu we langzaamaan weer durven te dromen over werken op kantoor, wordt het ene na het andere onderzoek gelanceerd om te bepalen hoe vaak en wanneer mensen thuis willen blijven werken. De meeste van ons zijn er wel ‘klaar mee’ maar willen toch ook niet terug naar hoe het was. En dus proberen werkgevers zich voor te bereiden op een hybride terugkomst naar de werkplek. Wellicht kunnen we met minder vierkante meters of gaan we de bureaus wat anders neerzetten. Kiezen we wellicht toch voor die dure koffieautomaat nu mensen thuis gewend zijn aan lekkere koffie?
  Saskia neemt jullie mee in de ingewikkelde vragen die er nu nog liggen. Durven dromen van de hybride werkomgeving na COVID-19 die ons inspireert, waardeert en waar we tot creatieve en innovatieve hoogte kunnen stijgen. Welke kansen liggen er voor jouw gemeente?
 3. Caroline van Gent en Marion van den Brekel - Integriteit: een wereld van verschil!?
  De advocaten Caroline van Gent en Marion van den Brekel analyseren een aantal recente uitspraken van kantonrechters over (vermeende) integriteitsschendingen, om zo antwoord te kunnen geven op de vraag of de civiele rechter bij integriteitskwesties anders toetst dan de bestuursrechter.

Misschien vind je dit ook interessant