Programma Wendbaarheid Mens en Organisatie

Wat we zien

Gemeenten zien zich gedwongen te veranderen …
De rijksoverheid draagt steeds nieuwe taken aan gemeenten over en de samenleving is in beweging. Ook arbeidsmarktvraagstukken zijn van invloed op de manier waarop gemeenten en hun medewerkers kunnen opereren. Om al die redenen – en meer – staan gemeenten voor de opgave zich voortdurend aan te passen, te ontwikkelen en te verbeteren.

… en daar is kennis en kunde voor nodig
Veranderen doen gemeenten in reactie op de vraag van buiten, maar ook proactief en vanuit de eigen visie. Ook van de medewerker wordt veel verwacht als het gaat om kennis, vaardigheden en houding. Aan het roer staan van je eigen persoonlijke of organisatieontwikkeling én tegelijkertijd duurzaam inzetbaar zijn, vereist schaken op verschillende borden.

Wat we doen

We zoeken de aansluiting tussen willen en kunnen …
Optimale aansluiting tussen wat de werknemer kan en wil en wat de gemeente als werkgever vraagt en biedt, is noodzakelijk. In dit thema stimuleren we gemeenten en medewerkers zich te ontwikkelen.

… met oog voor duurzame inzetbaarheid
De projecten en activiteiten richten zich op de werkgevers- én de werknemerskant van duurzame inzetbaarheid. Waar mogelijk worden algemene activiteiten ingezet, en waar nodig ontwikkelen we activiteiten die zich richten op specifieke doelgroepen of lokaal te vertalen te zijn.

Activiteiten zijn onder andere de Meester in je Werk
week, die in 2019 voor de zesde keer wordt georganiseerd,
de vitaliteitscampagne BRUIS en het netwerk voor loopbaanprofessionals. Het nieuwe online platform Allesuitjezelf.nl gaat in het voorjaar live en met het programma Grip op Groei doen we onderzoek en organiseren we bijeenkomsten om medewerkers
te inspireren zelf regie te nemen over hun loopbaan. Daarnaast doen we onderzoek naar onder andere e-learning en digivaardigheid.
Ook werken we met gemeenten aan vernieuwde versies
van verschillende arbocatalogi, die in het voorjaar gepubliceerd worden.

Lees meer over de onderdelen van het programma

Via de bovenstaande tabs Meester in je Werk, BRUIS, Allesuitjezelf.nl, Grip op Groei en Arbocatalogi.

Meester in je Werk Week

Nadenken over je loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap is altijd belangrijk. Zeker in deze tijd, waarin de arbeidsmarkt en de inhoud van functies zo enorm in beweging zijn.

De Meester in je Werk Week is de landelijke actieweek over loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. In het hele land vinden er tijdens die week tal van activiteiten plaats. Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten door het aanbieden van workshops, trainingen en activiteiten.

Medewerker Gemeente Deventer “De hoeveelheid en diversiteit van workshops was fantastisch. We kunnen op deze manier een enorme impuls geven aan professionele loopbaanontwikkeling.”

In 2018 deden enthousiaste ambtenaren van ruim 200 gemeentelijke organisaties mee aan de activiteiten in deze week. Dat kon via eigen activiteiten van gemeenten of via het brede aanbod van trainingen, workshops en activiteiten die het A&O fonds Gemeenten beschikbaar stelde.

Meester in je Werk Week 2019

In 2019 vindt de Meester in je Werk Week voor de vijfde keer plaats in de week van 11 t/m 15 november. Uiteraard kunnen alle gemeenten ook dit jaar weer meedoen! Meer weten, kijk hier.

BRUIS, campagne over vitaliteit

De wereld verandert, werk verandert en mensen veranderen ook. Het is van belang dat  je als gemeentemedewerker gezond, vitaal en prettig blijft (samen)werken in deze veranderende tijden. Daarom heeft het A&O fonds Gemeenten de campagne BRUIS ontwikkeld. Deze campagne kun jij ook inzetten in jouw gemeente!

Wat is BRUIS?

BRUIS stimuleert iedereen die bij een gemeente werkt om na te denken hoe je zelf en met elkaar duurzaam vitaal kan blijven werken. BRUIS geeft handvatten om vaktrots, vakmanschap, balans, samenwerking en ontwikkeling te versterken. Of het nu gaat om plezier op werk of een relaxt en fit toekomstbeeld, bruisen doe je met elkaar. De campagne bevat alle ingrediënten om interactie over goed en prettig te kunnen en blijven (samen)werken, en te leven te stimuleren.

Medewerker Gemeente Veldhoven “De bruisende regiobijeenkomst was actief, inspirerend en leerzaam. Met de tips kun je meteen aan de slag. Je hoort bovendien veel over de manier waarop collega’s van andere gemeenten met dit onderwerp bezig zijn. Je staat hierin niet alleen.”

Ben jij enthousiast en benieuwd hoe je de campagne kunt inzetten in jouw gemeente? Kijk voor meer informatie over de regiobijeenkomsten, toolkit en pilots op www.aeno.nl/BRUIS

BRUIS is een programma van het A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Campagne BRUIS

Allesuitjezelf.nl

De wereld verandert en de gemeentelijke dienstverlening ook. Bijvoorbeeld door nieuwe wetten en regelgeving, maar ook door technologie of een andere manier van werken. Voor medewerkers is het belangrijk om bij te blijven in hun vak en om zich (nog) verder te ontwikkelen. Zo houden ze aansluiting bij hun dagelijkse werk en zijn ze toekomstbestendig.

Op de website Allesuitjezelf.nl gaan medewerkers aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Je vind hier de TalentSpiegel, een Arbeidsmarktscan en een groot aantal trainingen en online cursussen om je te inspireren en informeren, zodat medewerkers aan de slag gaan met hun eigen ontwikkeling. Ook staan er loopbaanadviseurs en e-coaches klaar voor begeleiding.

Wil jij deze website inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers of zelf aan de slag? Neem contact op of kijk op www.allesuitjezelf.nl

 

Grip op Groei

Met Grip op Groei zijn medewerkers in schaal 4 t/m 9 zelf aan zet! We stelden een werkgroep samen en vroegen hen: wat zou jou helpen om zelf de regie te nemen over jouw loopbaan? Bijna 30 gemeentelijke organisaties gingen de uitdaging aan om deel te nemen aan het daaruit volgende concept: Tap de Toekomst, een toekomstproeverij in de kroeg. Lees hier meer over het programma.

Grip op Loslaten

Voor een flexibele en wendbare organisatie is informeel persoonlijk leiderschap nodig. Leidinggevenden die durven los te laten en hun medewerkers ruimte bieden, inspireren en faciliteren in de eigen ontwikkeling. Met het project Grip op Loslaten gaan we samen met leidinggevenden van gemeenten aan de slag. Centraal in de aanpak staat: niet alleen meedenken, maar ook meedoen!”. Lees hier meer over Grip op Loslaten.

Grip op Groei en Grip op Loslaten zijn programma ‘s van het A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Arbocatalogi

De arbocatalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. In de catalogus  lees je wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico en er worden mogelijke maatregelen genoemd. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De arbocatalogus is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO).

De arbocatalogus komt tot stand in samenwerking met deskundigen en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en sociale partners. In 2019 komt er een update uit!

Medewerkers gemeente Terneuzen: “Arbocatalogus Werkdruk: Goede achtergrondinformatie en veel handvatten. Dit is wel nodig want ik vind het nog steeds een complex onderwerp”

Gemeenten mogen afwijken van wat er in de arbocatalogus is opgenomen als de gemeente kan aantonen dat het alternatief eenzelfde veiligheidsniveau biedt. De bewijslast ligt in dat geval bij de gemeente.

De Arbeidsinspectie toetst deze arbocatalogus op de criteria werkgebied, vertegenwoordiging van sociale partners, bekendheid en beschikbaarheid voor werkgevers en werknemers en het voldoen aan doelvoorschriften uit de Arbowet.

Binnenkort vind je hier de vernieuwde arbocatalogus.

Tevens vind je bij A&O fonds Gemeenten het GIR (Gemeentelijk Incidenten Register) en het RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten).