Voor de
 verschilmakers.

Na indienen aanvraag

Subsidie Stappenplan 1 800px

Wanneer hoor je van ons?

We werken met drie periodes. Pas na afloop van elke aanvraagperiode krijg je te horen of jouw aanvraag is gehonoreerd of niet.

Aanvraagperiode beoordelingsperiode

 • Periode 1 januari t/m 31 maart, beoordelingsperiode april
 • Periode 2 mei t/m 15 augustus, beoordelingsperiode augustus / begin september
 • Periode 3 september t/m 30 november, beoordelingsperiode december

Het kan natuurlijk zijn dat we tussentijds vragen hebben. Dan nemen we contact met je op.

Je aanvraag is goedgekeurd, wanneer wordt de subsidie betaald?

Stimuleringsregeling

Als je subsidie of een expert hebt gekregen voor een project dat alleen nieuw is voor jouw gemeente, krijg je snel nadat wij de aanvraag gehonoreerd hebben het geld. Als je een expert hebt gekregen, verloopt de financiering daarvan volledig via ons.

StimuleringsregelingPLUS

Als je subsidie hebt gekregen voor een project dat nieuw is voor de sector, dan krijg je daarvan bericht. De uitbetaling van de subsidie vindt pas plaats na afloop van het project. Als je een expert hebt gekregen voor de start van het project, verloopt de financiering volledig via A&O fonds Gemeenten. Ook de expert die tijdens het project met je meeloopt, wordt rechtstreeks door ons betaald.

Resultaten delen

Met deelname aan de Stimuleringsregeling of de StimuleringsregelingPLUS ga je ermee akkoord dat de resultaten van jouw project via A&O fonds Gemeenten met andere gemeenten gedeeld worden. Voor beide regelingen gelden verschillende manieren.

Stimuleringsregeling

Afhankelijk van toekenning subsidie of expertise zijn hier twee mogelijkheden:

 1. Je hebt een expert gekregen
  Na afloop van de begeleiding door de expert in jouw project deel je met ons via mail jouw bevindingen en wat bij de gemeente de vervolgstappen zijn.

 2. Je hebt subsidie gekregen
  Aan het eind van het project lever je een korte beschrijving van de resultaten van het project in. Dat doe je via onderstaand formulier.

Wij delen de informatie met andere gemeenten, zodat zij hun voordeel kunnen doen met jouw kennis.

StimuleringsregelingPLUS

Bij subsidie voor een project dat nieuw is voor de sector deel je niet alleen na afloop het resultaat maar lever je daarnaast jaarlijks tweemaal een tussenrapportage in. Ook loopt er tijdens het project een procesbegeleider mee. Uiteraard geef je deze begeleider die informatie die relevant is voor zijn of haar opdracht.

 • Tussenrapportage
  Tweemaal per jaar, op 1 april en op 1 oktober, dien je een tussenrapportage over de voortgang van het project in. De procesbegeleider helpt je hierbij.
 • Expert
  Daarnaast word je een aantal maal per jaar benaderd door een procesbegeleider die met jou over het proces praat. De expert haalt hierbij de leeropbrengst op met als doel dat wij dit met de sector kunnen delen.

 • Eindevaluatie
  Na afloop van je project ben je deel je de resultaten en de geleerde lessen met A&O fonds Gemeenten met als doel dat andere gemeenten direct aan de slag kunnen met de kennis die in jouw project is opgedaan. Hiervoor gebruik je onderstaand formulier. Dit vul je aan met producten die tijdens je project zijn gemaakt, zoals handboeken, beschrijvende tekeningen, toolkits etcetera.

Wij delen de informatie met andere gemeenten, zodat zij hun voordeel kunnen doen met jouw kennis.

Vragen?

Heb je vragen, wil je meer weten of even sparren? Neem dan contact op met A&O fonds Gemeenten via 070 7630030 of mail naar subsidies@aeno.nl.

Stuur een email
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten