Een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen ziet de Woerdense gemeentesecretaris Martien Brander vooral als een kans. Hij doelt daarbij op het persoonlijke contact dat de afgelopen pandemieperiode wel erg op de achtergrond was geraakt. Daarbij is er ook werk aan de winkel in zijn gemeente, want de organisatie heeft versteviging nodig.

‘Ik groeide op met politiek en bestuur. Mijn vader zat in de gemeenteraad en werd later wethouder. Dat boeide me en het zat er al vroeg in dat ik ook voor de overheid wilde werken,’ aldus Martien. ‘Zelf was ik politiek actief in Haarlem en in het begin van mijn loopbaan werkte ik voor de overheid bij een adviesbureau en een wervings- en selectiebureau. Dat werd vervolgens bestuursadviseur in de Haarlemmermeer en daarna leidinggevende. Ik maakte de overstap naar de directeurspositie in Woerden en werd waarnemend gemeentesecretaris. Nu combineer ik het algemeen directeurschap met de functie van gemeentesecretaris per december 2020.’

Contact verstevigen

‘Ik werk hier nu ruim een jaar en ik merk goed dat het een functie is die alles tegelijk is. Overzicht houden is best lastig, maar dat gaat steeds beter. Daarbij wil ik benaderbaar zijn en blijven voor collega’s die mij bellen met vragen. Bij het college heb ik natuurlijk ook de rol om zorgen voor voldoende middelen voor de uitvoering. Als iets niet is uitgevoerd, draaien immers alle hoofden in het college ook naar mij met de vraag waarom dat zo is. Er is altijd spanning tussen de ambitie van het college en de mogelijkheden van de organisatie, maar dat hoort er nu eenmaal bij.’ Als Martien terugkijkt op de afgelopen periode constateert hij dat hij vooral het contact heeft gemist, bijvoorbeeld ook met de gemeenteraad. Door corona waren de vergaderingen ‘op afstand’ Daarover zegt hij: ‘De band van de organisatie met de raad is belangrijk. Het elkaar kunnen vinden en bijvoorbeeld dat een raadslid mij ook even kan bellen met een vraag, dat verdient versteviging.’

Martien brander nieuw college is een kans 1000
Fotografie: Beeldredaktie | Lex van Lieshout

Door corona waren de vergaderingen op afstand. Ik miste contact want de band van de organisatie met de raad is belangrijk.

Martien Brander, Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Woerden

Zakelijker denken

Straks is er een nieuw college. Hoe kijkt Martien daar tegenaan? ‘De afgelopen vier jaar heeft het college ons heel erg gestimuleerd om meer zakelijk te denken en dingen explicieter te maken. Daarom zie ik een nieuw college ook als een kans om die gewenste zakelijkheid in de nieuwe periode door te voeren. Met name gaat dat over de opdrachtgevende rol van raad en college. We moeten goed in gesprek gaan over wat het college wil en wat wij als organisatie kunnen leveren.

De afgelopen jaren zijn veel grote bouwprojecten in Woerden ontwikkeld of in uitvoering genomen. Het betreft onder meer de ontwikkeling van De Poort van Woerden: het stationsgebied, een braakliggend gebied naast het station en een kantorengebied dat we gaan omvormen. Er is ligt ook een vraag over de toekomst van een kassen- en tuinbouwgebied. Dan is er nog de energietransitie. De opdracht moet dus helder zijn en moet door ons als organisatie kunnen worden waargemaakt.’

Professionele opdrachtgever

Martien wijst erop dat er nog een aantal grote zaken moeten worden uitgewerkt. ‘De Omgevingsvisie kan bijna worden vastgesteld, maar daarin is een aantal zaken als uitwerkingsgebied vastgesteld. Het werk is dus nog niet klaar.’ Daarnaast meldt Martien dat de organisatie meer ruimte nodig heeft. ‘We hebben de afgelopen jaren ingeteerd op de organisatie. Meer taken kwamen erbij zonder dat we de organisatie hebben laten meegroeien.

Dat wreekt zich ook in een hoge werkdruk en dat er af en toe dingen onnodig fout gaan. We willen de relatie met de gemeenteraad als opdrachtgever versterken door nog meer dan nu een professionele opdrachtnemer te zijn. Die ook aangeeft wat er nodig is om een opdracht goed uit te voeren. Dat vereist rust, naast professionele assertiviteit. We vragen daarom ook om middelen om de organisatie structureel te kunnen blijven ontwikkelen. Dat gebeurde tot nu toe steeds incidenteel.’

Meer taken kwamen erbij zonder dat we de organisatie hebben laten meegroeien. Dat wreekt zich ook in een hoge werkdruk [...] We vragen om middelen om de organisatie structureel te kunnen blijven ontwikkelen.

Martien Brander, Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Woerden

Aandacht voor ontwikkeling

Goed kunnen inspelen op de kansen die er straks liggen, vraagt om de juiste mensen ‘Om die binnen te trekken is niet eenvoudig in een krappe arbeidsmarkt’, meldt Martien. ‘Daarom ook faciliteren we dat mensen thuis een goede werkplek inrichten en we geven collega’s veel vrijheid om hun werktijden en werkplek bewust te kiezen. We zijn dus goed voorbereid op het hybride werken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan ontwikkeling van medewerkers.

Om daarin te ondersteunen hebben we de Groene Hart Academie opgezet die actief is met opleidingen. Het is een leeromgeving waar ook al andere gemeenten aan deelnemen en waarbij we ook met de provincie samenwerken. Wat we daar bieden is heel erg gericht op maak je eigen loopbaan. Dat kan met allerlei opleidingen, trainingen en inspiratiesessies. We merken dat dit aanspreekt. Onze aandacht voor ontwikkeling leidde ertoe dat we een collega op latere leeftijd hebben kunnen laten doorgroeien naar een junior managementpositie. Daar ben ik trots op, dat ontwikkeling op alle collega’s van toepassing is.’

Misschien vind je dit ook interessant