Voor het derde jaar op rij laat de gemeentelijke sector een toename in de personeelsbezetting zien. Ook werken er voor het eerst meer vrouwen dan mannen bij gemeenten. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2018 van A&O fonds Gemeenten.

Vrijwel alle gemeenten werken aan de instroom van jongeren, maar er is weinig aandacht om jonge ambtenaren te behouden. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling laten de cijfers weinig verandering zien, ondanks de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan.

A&O fonds voorziet Nederlandse gemeenten elk jaar met de nieuwste werknemerscijfers. Voor het belangrijkste nieuws hebben we een online presentatie gemaakt. Om die te bekijken, klik op de button hieronder.

Personeelsmonitor 2018
medewerkers op kantoor

Nieuwe taken

Op 31 december 2018 waren er 163.645 personen in dienst bij 380 gemeenten. Daarmee is voor het derde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting.

Nieuwe taken en daarmee gepaard gaande toename van het budget zijn de belangrijkste redenen. Ook voor komend jaar verwachten veel gemeenten te groeien, met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/ jeugdzorg en automatisering/ICT.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures nam toe van 10,8% in 2017 naar 13% in 2018. Krimp verwachten gemeenten bij burger- en publiekszaken.

Superdocument, zoveel mooie cijfers, die helpen om inzichten te verkrijgen en collega’s mee te nemen en te overtuigen. Dit hebben we echt nodig!

jonge medewerkers

Vasthouden kennis en ervaring grote uitdaging

De grote veranderingen bij gemeenten: groei, nieuwe taken en uitdagingen zijn nog niet terug te zien in de inspanningen die gemeenten leveren op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De uitgaven zijn al jaren op hetzelfde niveau en het geld wordt al jaren op dezelfde manier ingezet: vakinhoudelijke trainingen en persoonlijke effectiviteit. Tegelijkertijd blijkt dat de groep medewerkers in de leeftijd van 35-55 jaar de afgelopen jaren het sterkst is teruggelopen. Dit zijn de ambtenaren met veel kennis en ervaring. Er ligt bij gemeenten een grote uitdaging om deze kennis de komende jaren vast te houden.

Jongeren behouden

Een ruime meerderheid van de gemeenten (82%) besteedt actief aandacht aan het bevorderen van de instroom van jongeren. Maar de meeste gemeenten (69%) voeren geen actief beleid om deze jonge ambtenaren te behouden. De uitstroom van jongeren neemt elk jaar iets toe, in 2018 was dit 16%. Om een beter beeld te krijgen van de in- en uitstroom van jonge ambtenaren (tot 35 jaar) heeft in opdracht van A&O fonds Gemeenten het onderzoek Jong@Gemeenten plaats gevonden. De resultaten van Jong@Gemeenten zijn in oktober 2019 gepubliceerd.

Een prachtig product. Als data-gekkie binnen HR ben ik er altijd erg blij mee.

Iets meer vrouwen

In 2018 werkten er iets meer vrouwen (52%) dan mannen bij gemeenten. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden is met 40% gelijk gebleven aan 2017. In 2017 verdienden vrouwen bij gemeenten een fractie meer dan mannen, in 2018 zijn het de mannen die gemiddeld iets meer verdienen.

Vertrouwen in doelstelling garantiebanen fors gestegen

Maar liefst 61% van de gemeenten verwacht de doelstelling voor garantiebanen (banen voor arbeidsgehandicapten) te behalen. In 2017 was dat nog 41%. De behaalde resultaten zijn beter dan verwacht waardoor de doelstelling van 2023 (5.250 garantiebanen) naar verwachting eerder behaald zal worden.

Heb je een vraag over de historische gegevens uit de Personeelsmonitor. Stuur dan een e-mail naar personeelsmonitor@aeno.nl. Ook voor andere vragen over de Personeelsmonitor kun je dit mailadres gebruiken.

Stuur email

Misschien vind je dit ook interessant