Fysiek domein

Wijkgericht Werken

In dit werkdocument presenteren we alle lessen uit de werkplaatssessie waar gewerkt is aan de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Wijk- en sectorambtenaren van de zes gemeenten Coevorden, Oss, Oost Gelre, Overbetuwe, Almelo en Zwijndrecht hebben hieraan bijgedragen. Dit document bevat waardevolle casuïstiek, adviezen en tips voor gemeenten die aan de slag willen óf zijn met wijkgericht werken en de Omgevingswet.

Werkboek wijkgericht werken zo doen we dat

Digitale transformatie

Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeenten

Door datagedreven te werken, kunnen gemeenten efficiënter hun doel bereiken. In het Sociaal domein helpt goed gebruik van informatie bijvoorbeeld om mensen met een mogelijke hulpvraag eerder in beeld te krijgen. En in het Fysiek domein om doelmatiger en doeltreffender om te gaan met onderwerpen als onderhoud, parkeren, of het ophalen van afval. Het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente helpt je op weg. In deze paper lees je hoe.

Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeenten 2020

Arbeidsmarktcommunicatie

Toolkit Generatiepact

De toolkit is voor iedereen die betrokken is bij het samenstellen van een Generatiepact. Het bevat een stappenplan met vier fasen, die ieder toewerken naar een besluit.

Overzicht Generatiepacten 2020