Sociaal domein

Toolkit Sociaal domein

Een publicatie voor uitvoerders in het Sociaal domein, vol tips, trucs en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Toolkit Sociaal domein

Fysiek domein

Wijkgericht Werken

In dit werkdocument presenteren we alle lessen uit de werkplaatssessie waar gewerkt is aan de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Wijk- en sectorambtenaren van de zes gemeenten Coevorden, Oss, Oost Gelre, Overbetuwe, Almelo en Zwijndrecht hebben hieraan bijgedragen. Dit document bevat waardevolle casuïstiek, adviezen en tips voor gemeenten die aan de slag willen óf zijn met wijkgericht werken en de Omgevingswet.

Werkboek wijkgericht werken zo doen we dat

Toolkit Omgevingswet

Samenwerking is een van de pijlers van de geest van de Omgevingswet. Om hierbij ondersteuning en inspiratie te bieden is de OMOOC 'Aan de slag met de Omgevingswet' ontwikkeld; verschillende video's met inzichten. De toolkit bouwt door op deze OMOOC.

Toolkit OMOOC Omgevingswet

Publieksdiensten

Monitor Transformatie Burgerzaken 2019

Een onderzoek in 2018 en 2019 met als doel om in kaart te brengen welke veranderingen bij Burgerzaken ingezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen voor de komende jaren. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in juni 2019 is uitgevoerd.

Monitor Transformatie Burgerzaken 2019

Monitor Transformatie Burgerzaken 2018

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd.

Monitor Transformatie Burgerzaken 2018

Gezond en veilig werken

Arbocatalogus

De arbocatalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vind hierin beschrijvingen van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Factsheet GIR

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een webapplicatie, waarmee op simpele en eenduidige wijze incidenten kunnen worden geregistreerd en afgehandeld.

Vitaliteit

Toolkit BRUIS

De BRUIS toolkit met alle middelen om het thema vitaliteit bij jouw gemeente op de kaart te zetten.

Leiderschap en management

Boek 'De Veranderende Gemeente'

De Veranderende Gemeente is een onderzoek naar hoe verandertrajecten bij gemeenten in de praktijk verlopen.

Boek De Veranderende Gemeente

Digitale transformatie

Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeenten

Door datagedreven te werken, kunnen gemeenten efficiënter hun doel bereiken. In het Sociaal domein helpt goed gebruik van informatie bijvoorbeeld om mensen met een mogelijke hulpvraag eerder in beeld te krijgen. En in het Fysiek domein om doelmatiger en doeltreffender om te gaan met onderwerpen als onderhoud, parkeren, of het ophalen van afval. Het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente helpt je op weg. In deze paper lees je hoe.

Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeenten 2020

Boek: Bouwen aan Morgen

Bouwen aan morgen gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties.

Boek Bouwen aan Morgen

Publicatie 'Digivaardig bij de gemeente'

De publicatie ‘Digivaardig bij de gemeente’ is het verslag van een verkenning die A&O fonds Gemeenten in 2018 uitvoerde om na te gaan hoe gemeenten digivaardigheden van hun medewerkers stimuleren.

Publicatie Digivaardig bij de gemeente

Boek 'Digitale transformatie' - deel 1 (2018)

Een onderzoek naar de impact van digitale transformatie op gemeentelijke organisaties. Dit eerste deel (2018) is een literatuurstudie en belicht A&O fonds verschillende onderwerpen.

Digitale Transformatie deel 1

Boek 'Digitale transformatie' - deel 2 (2019)

In deze uitgave gaat A&O fonds Gemeenten dieper in op digitale transformatie bij gemeenten. Het boek belicht nieuwe, slimme technologieën en de impact daarvan op werkprocessen.

Digitale transformatie deel 2

Publicatie 'Datagedrevensturing in gemeenten'

In 2017 deed A&O fonds Gemeenten een studie naar de wereld van digitalisering in gemeenten. De publicatie is een verkenning van de veranderingen door het werken met big data.

Publicatie Datagedreven werken in gemeenten

Arbeidsmarktcommunicatie

Toolkit Generatiepact

De toolkit is voor iedereen die betrokken is bij het samenstellen van een Generatiepact. Het bevat een stappenplan met vier fasen, die ieder toewerken naar een besluit.

Overzicht Generatiepacten 2020

Arbeidsmarktonderzoek

Publicatie 'Personeelsmonitor'

De Personeelsmonitor is het onderzoek van A&O fonds Gemeenten naar arbeidsmarkttrends en HR ontwikkelingen.

Rapport 'Jong@Gemeenten'

Aan het onderzoek Jong@Gemeenten, naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, deden 1.944 jonge ambtenaren tot 35 jaar mee.

Volledige onderzoeksrapportage Jong@Gemeenten - Motivaction

Vacaturemonitor - 3de kwartaal 2019

Met de Vacaturemonitor willen we gemeenten elke kwartaal informeren over actuele informatie op de arbeidsmarkt en waar mogelijk vooruit kijken.

Vacaturemonitor Q3 2019

Factsheets 'Waar haal je ze vandaan?'

Behorend bij het rapport 'Waar haal je ze vandaan?'. Voor de zes meest schaarse doelgroepen is de informatie over arbeidsmarktgedrag bij elkaar gebracht op overzichtelijke factsheets. Bekijk hier alle factsheets.

AO factsheet Jongeren 2019 GHD

Rapport 'Waar haal je ze vandaan?'

De resultaten van het onderzoek over hoe gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten om het juiste talent aan te trekken. Het rapport biedt ook tips van collega’s en adviezen van professionals.

Rapport 'Waar haal je ze vandaan?'