Het nieuwe platform ‘financiële fitheid’ stimuleert werknemers financieel fit te worden, zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst en geen geldzorgen hebben. Het platform zit in de pilotfase en zoekt gemeenten die mee willen doen.

De ontwikkeling van het digitale platform is een initiatief vanuit Kandoor en APG, de pensioenuitvoerder van onder meer ABP. A&O fonds Gemeenten en VNG ondersteunen het project door het testen van de functionaliteit en de inbreng van beleidsmatige thema’s die raken aan de financiële fitheid van medewerkers.

Platform

Op het platform stelt de gebruiker na een financiële fitheidtest persoonlijke doelen. Deze kan hij/zij vervolgens monitoren en opvolgen. Ook staat er informatie en tips en kunnen er vragen gesteld worden aan experts. Het platform stelt activatie centraal: het stimuleren om van intentie over te gaan naar actie met het oog op persoonlijke doelen en levensgebeurtenissen.

Denk aan het kopen van een huis, een scheiding, veranderen van baan, sparen voor een sabbatical, meer of minder werken, pensioen of nabestaandenvoorzieningen voor gezinsleden, maar ook het aflossen van schulden.

Pilot

De pilot start in september en duurt tot februari 2021. Een aantal gemeenten doet al mee. APG is op zoek naar meer gemeenten die mee willen werken. Dit is wat je kunt verwachten:

  • We laten gebruikers van het platform (eigen medewerkers) ervaren hoe het platform werkt en ontvangen van hen feedback om het platform verder te optimaliseren.
  • Met de werkgevers (gemeenten) willen we bekijken hoe het platform aansluit bij en kan bijdragen aan hun beleid en de bestaande middelen op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
  • Als deelnemers vragen hebben rondom pensioenzaken, zal er vanuit het platform worden doorverwezen naar middelen die ABP biedt, zoals HOI (Helder Overzicht & Inzicht) of ondersteuning worden geboden door pensioenambassadeurs.
  • Vanuit het projectteam willen we leren hoe we het platform zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Na de pilotfase delen we de resultaten.

Aanmelden

Wil je meedoen aan de pilotfase dan kan je contact opnemen met Rick de Boer van APG: Rick.de.boer@apg.nl / 06 236 061 40.

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt een beperkte tijdsinvestering gevraagd voor coördinatie en projectaansturing van gemiddeld 2 uur per week. Het A&O Fonds Gemeenten biedt pilotgemeenten subsidie voor de interne uren die vanuit de gemeente worden besteed aan projectcoördinatie en -afstemming. Alle operationele zaken, waaronder de interne communicatiemiddelen om medewerkers te werven, wordt door APG verzorgd.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant