Het aantal vacatures in het 1ste kwartaal van 2021 heeft opnieuw een hoogtepunt bereikt. Met 6.247 vacatures is dat veel hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020, toen de krapte op de arbeidsmarkt het hoogste was in februari 2020. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt.

Gevolgen van corona lijken beperkt

De gevolgen van de coronacrisis lijken voor de economie en arbeidsmarkt vooralsnog mee te vallen. De economie is in Nederland veel minder achteruit gegaan dan in andere landen van de Europese Unie. De sectoren horeca, recreatie en cultuur hebben het in deze coronacrisis vooral hard te verduren. In de meeste andere sectoren bleef de krimp van de economie beperkt. De werkloosheid steeg tussen maart en augustus 2020 van 2,9 naar 4,6 procent, maar is in maart 2021 alweer gedaald naar 3,5 procent.

Gemeentelijke arbeidsmarkt trekt zich weinig aan van corona

Na een dip van het aantal openstaande vacatures in het 2de kwartaal van 2020 lijkt de gemeentelijke arbeidsmarkt zich niet zo veel aan te trekken van de coronacrisis. In de loop van 2020 liep de werving weer als vanouds en was er sprake van een inhaalslag die zich in 2021 nog verder heeft doorgezet.

Nieuw hoogtepunt aantal vacatures

Het 1ste kwartaal van 2021 laat met 6.247 openstaande gemeentelijke vacatures opnieuw een hoogtepunt zien. Hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020, toen de krapte op de arbeidsmarkt zijn hoogtepunt bereikte. Maar de ontwikkelingen blijven spannend. We weten niet wat de effecten van de coronacrisis op de lange termijn zullen zijn op de gemeentelijke arbeidsmarkt.

Groei gezondheid, ICT en vervoer

Wat opvalt is de aanhoudende groei in de welzijn- en gezondheidszorgberoepen en de stijging van het aantal vacatures op het gebied van automatisering/ICT en die van verkeer/vervoer/nautisch. Deze laatste toename is waarschijnlijk toe te schrijven aan het naar voren halen van infrastructurele projecten.

Samenvatting Vacaturemonitor eerste kwartaal 2021

  • Enorme stijging aantal gemeentelijke vacatures: 29% hoger dan het (record)aantal in het 4de kwartaal van 2020 en 38% hoger dan het 1ste kwartaal van 2020.
  • Een nieuw hoogtepunt van 6.247 vacatures. Het hoogste aantal vacatures sinds begin Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018).
  • In februari 2021 stonden 2.215 gemeentelijke vacatures uit, een voorlopig hoogtepunt voor 2021.
  • Merendeel beroepsgroepen laat kwartaal-op-kwartaal groei zien. Het sterkst was de groei in beroepsgroepen verkeer/vervoer/nautisch (62%) en automatisering/ICT (52%).
  • Beroepsgroepen bestuurlijk en griffie lieten beiden een krimp (5%) zien.
  • Jaar-op-jaar is een sterke, blijvende groei te zien in de vraag naar welzijn- en jeugdzorgmedewerkers.
  • Aantal vacatures groeide voor elk opleidingsniveau, maar groei was het grootst op MBO/HBO-niveau.
  • In alle provincies behalve Zeeland groeide het aantal gemeentelijke vacatures. Vooral in de provincies Utrecht en Zuid-Holland was een sterke groei te zien.

Vacaturemonitor in de pers

- Gemeente.nu 'Openstaande vacatures gemeenten pijlsnel omhoog', zaterdag 24 april 2021
- Binnenlands Bestuur 'Recordaantal vacatures bij gemeenten', woensdag 28 april 2021
- Binnenlands Bestuur 'Sterke vacaturegroei bij gemeenten in Randstad', vrijdag 30 april 2021
- Werf& recruitment en arbeidsmarktcommunicatie 'Personeelstekorten weer aan de orde van de dag', woensdag 12 mei 2021

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant