De groei in het aantal gemeentelijke vacatures hield in het tweede kwartaal van 2021 aan. Er werd opnieuw een hoogtepunt bereikt met 8.757 vacatures. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 6.247 openstaande vacatures bij gemeenten. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit. Download de monitor hier of lees verder voor de samenvatting.

De coronacrisis is de zwaarste economische crisis in meer dan 90 jaar. Toch bleven de gevolgen van de pandemie voor de economie en arbeidsmarkt gering. Dit kwam enerzijds door de genomen crisismaatregelen, maar anderzijds doordat de crisis niet een oorzaak in, maar buiten de economie heeft.

Krapte keert terug

De arbeidsmarkttrends van voor maart 2020 zien we weer terugkomen. Met name de krapte op de arbeidsmarkt keert terug. Het CBS noteerde in haar meest recente kwartaalbericht over de arbeidsmarkt dat er inmiddels meer vacatures in Nederland zijn dan werklozen.

Stijging aantal vacatures zet onverminderd door

In het tweede kwartaal van 2021 lag het aantal door gemeenten geplaatste vacatures zelfs 40% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021 en zelfs 173% hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De sterke groei uit het vorige kwartaal zet daarmee door én er is een versnelling in de groei te zien.

Opnieuw flinke concurrentie op arbeidsmarkt

Met de terugkeer van de krapte krijgen gemeenten dus weer te maken met flinke concurrentie op de arbeidsmarkt. Andere sectoren trekken ook aan het gemeentepersoneel en jonge nieuwe medewerkers hebben de neiging soms na een aantal jaren weer te vertrekken om nog eens een andere sector uit te proberen. Het wordt een uitdaging om vooral HBO-afgestudeerden in de richtingen die ook al voor de coronacrisis veel krapte toonden (ruimtelijk/milieu, techniek, ICT, financieel) ervoor te interesseren om bij de gemeente te komen werken.

Samenvatting Vacaturemonitor tweede kwartaal 2021

  • Een nieuw hoogtepunt met 8.757 vacatures. Het hoogste aantal vacatures sinds begin Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018).
  • Kwartaal-op-kwartaal groei 40%; jaar-op-jaar groei 173%.
  • Binnen alle beroepsgroepen groei. Vooral vraag naar ‘sport/recreatie’ (+167%), ‘dienstverlening/facilitair’ (+132%) en ‘trainee/BBL-stage’ (+98%) steeg sterk; beroepsgroepen die gebaat zijn bij fysieke interactie.
  • Beroepsgroepen 'burger/-publiekszaken' en 'administratief' sterkste jaar-op-jaar groei (en dus het grootste herstel na de lockdown). Ook vraag naar ‘buitendienst/groenvoorziening’ is inmiddels hersteld.
  • Aantal vacatures groeide bij alle opleidingsniveaus, maar tot en met MBO/HBO-niveau sterkste groei.
  • In alle provincies groeide het aantal gemeentelijke vacatures. Aantal vacatures zijn het hoogst in Zuid-Holland.

Misschien vind je dit ook interessant