In het derde kwartaal van 2022 nam het aantal gemeentelijke vacatures af. In totaal plaatsten gemeenten 8.700 vacatures online, een daling van 11% ten opzichte van het tweede kwartaal. De meest gevraagde beroepsgroepen zijn ‘ruimtelijke ordening en milieu’ en ‘welzijn/jeugdzorg’. Daarnaast is er vooral meer vraag naar projectleiders. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal met actuele informatie over de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit.

Arbeidsmarkt iets minder krap

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal volgens het CBS iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17.000, terwijl er 45.000 werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Ook binnen de gemeentelijke sector was de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2022 iets minder gespannen. We zagen in de vorige Vacaturemonitor dat het hier en daar al begon te knellen in de uitvoering. Met een iets minder gespannen arbeidsmarkt schept dat in ieder geval weer wat meer lucht.

Met 8.700 geplaatste vacatures ligt het aantal nog altijd 4% hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Gaan we verder terug in de tijd, naar voor het uitbreken van de coronacrisis, dan het ligt het aantal met 45% flink hoger. De vraag naar gemeentemedewerkers blijft daarmee nog steeds onverminderd hoog.

Vacaturemonitor 3e kwartaal 2022 figuur1

Kwartaal-op-kwartaal: krimp binnen alle beroepsgroepen, vooral krimp bij buitendienst, dienstverlening en ICT

De grootste beroepsgroep blijft ‘ruimtelijke ordening en milieu’. De vraag naar ‘welzijn/jeugdzorg’ groeide, daarmee is het naar aantal vacatures de op twee na grootste groep. De vraag naar ICT’ers is fors afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. Een relatief grote krimp heeft zich voorgedaan in de beroepsgroepen ‘buitendienst/groenvoorziening’ en ‘dienstverlening/facilitair’. Het zijn diensten die gemeenten mogelijk ‘outsourcen’.

Vacaturemonitor 3e kwartaal 2022 figuur2

Jaar-op-jaar: opvallende terugloop bij ICT

Het beeld wisselt van beroepsgroep tot beroepsgroep, met grote plussen maar ook minnen, waarvan een grote min bij ‘buitendienst/groenvoorziening’. Er is meer vraag naar ‘openbare orde/veiligheid’ en ‘sociale zaken/werkgelegenheid’. We zien eveneens meer vraag naar bestuurlijke en juridische functies. Het weerspiegelt hoogstwaarschijnlijk de maatschappelijke situatie waarin we nu leven: schuldenproblematiek door hogere (energie)kosten, komst van meer migranten, etc. Naast ‘buitendienst/groenvoorziening’, nam vooral de vraag naar ‘dienstverlening/facilitair’ en ‘onderwijs/wetenschap/cultuur’ af. Hier speelt ‘outsourcing’ hoogstwaarschijnlijk op de achtergrond. Verder opvallend is ook hier de teruggang in de vraag rondom ‘automatisering/ICT’.

Algemene functies: veel belangstelling voor projectmatige functies

We zien bij gemeenten met name groeiende belangstelling rondom projectmatig werken. De functie projectleider was de meeste gevraagde algemene functie. De vraag naar consultants blijft onverminderd hoog. De vraag naar stagiairs daalt, ook vergeleken met de cijfers van voor corona. We zien deze trend niet alleen bij gemeenten, maar ook op de landelijke arbeidsmarkt. Het probleem zit vooral in het niet goed kunnen begeleiden van stagiairs. Beleidsmedewerkers sociaal-cultureel werk en ruimtelijke ordening blijven de belangrijkste beroepen op basis van het aantal vacatures. De vraag naar directiesecretaressen en medewerkers publiekzaken kromp.

Terugloop op alle opleidingsniveaus, jaar-op-jaar nog groei in hbo-vacatures

De meest geplaatste vacatures waren in het derde kwartaal van 2022, net als eerdere kwartalen, op HBO-niveau. Ongeacht de gevraagde opleidingsachtergrond, is overal sprake van krimp. Deze krimp is voor alle groepen ongeveer even groot.

Groei in Flevoland en Utrecht en forse krimp in het uiterste noorden en zuiden

De meeste provincies lieten een krimp zien vergeleken met het tweede kwartaal van 2022. Deze krimp was het grootst in Groningen, Drenthe, Noord Brabant en Limburg. In Flevoland en Utrecht steeg het aantal vacatures.

Misschien vind je dit ook interessant