Het aantal gemeentevacatures stijgt en de vraag om HBO'ers groeit. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt.

Het blijft krap op de arbeidsmarkt. Ook in het vierde kwartaal van 2019 doet de economie het nog erg goed. Dit leidt tot een stijgend aantal vacatures ook bij gemeenten. Medewerkers wisselen nu makkelijker van baan en daardoor stijgt ook het aantal vacatures bij gemeenten, alhoewel deze groei in het vierde kwartaal van 2019 wel wat afneemt. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat een deel van de gemeenten door de hogere kosten van jeugdzorg en WMO minder financiële armslag heeft.

Meer hoger opgeleiden

Het beeld dat de gemeente steeds meer HBO'ers nodig heeft, krijgt een meer structurele achtergrond: het gevraagde opleidingsniveau bij gemeenten stijgt voor veel functies al langer van MBO naar HBO. Het past ook bij het algemene beeld van de arbeidsmarkt dat de provincies Noord-Holland (het gaat economisch zeer goed met de noordvleugel van de Randstad) en Zeeland (een provincie met bevolkingskrimp en weinig hoger onderwijsdeelnemers) veel vacatures hebben.

De stijging van het aantal vacatures in Drenthe is opvallend en daar is arbeidsmarkttechnisch niet meteen een verklaring voor te geven. Volgens het CPB zal de economische groei de komende jaren wat afnemen.

Minder groei arbeidsproductiviteit

Tegelijkertijd wordt de groei van de arbeidsproductiviteit lager dan eerder ingeschat. Als gevolg hiervan blijft het krap op de arbeidsmarkt en blijft er veel concurrentie voor gemeenten. Voor de huidige medewerkers blijven onder die omstandigheden veel interessante vacatures te vinden. Naar verwachting blijft het aantal vacatures dan ook aanzienlijk.

Samenvatting

Onderaan deze pagina is de Vacaturemonitor van het 4de kwartaal van 2019 te downloaden, maar hier alvast een samenvatting.

  • Jaar-op-jaar is nog steeds een groei van 26% te zien in het aantal door gemeenten nieuw geplaatste vacatures, maar deze groei begint af te nemen.
  • Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 lag het aantal vacatures voor het merendeel van de beroepsgroepen hoger. Vooral de beroepsgroepen ‘voorlichting/communicatie’, ‘trainee/BBL-stage’, ‘buitendienst/groenvoorziening’, en ‘bestuurlijk’ groeiden sterk.
  • In het vierde kwartaal werden relatief veel vacatures geplaatst voor de beroepsgroepen ‘ruimtelijke ordening/milieu’, ‘algemene functies’, en ‘buitendienst/groenvoorziening’.
  • Waar in het derde kwartaal meer vacatures op MBO- dan HBO-niveau werden geplaatst, werden in het vierde kwartaal weer meer vacatures op HBO-niveau geplaatst. Vooral binnen de beroepsgroepen ‘automatisering/ICT’ en ‘welzijn/jeugdzorg’ is de vraag naar hoger geschoolden gegroeid.
  • In de provincies Zuid- en Noord-Holland werden opnieuw de meeste vacatures geplaatst. Ondertussen groeide het aantal door gemeenten geplaatste vacatures sterk in de provincies Drenthe en Zeeland.
  • De groei in het aantal vacatures via intermediairs in het tweede kwartaal van 2019 heeft niet doorgezet. Het aandeel vacatures via intermediairs ligt weer op nagenoeg hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar 2019.

Voor alle monitors, ga naar ons overzicht op de Vacaturemonitor-pagina.

Wij zijn heel benieuwd of jullie de Vacaturemonitor een handig middel vinden. Heb je tips voor ons? Stuur een e-mail naar maartje.bedaux@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant