Het vierde kwartaal is traditioneel een kwartaal waarin gemeenten nog veel vacatures plaatsen. We zien dat ook terug in de cijfers van deze Vacaturemonitor. In totaal plaatsten gemeenten in deze periode ruim 11.000 vacatures online. Vooral bij de beroepsgroepen ICT en de buitendienst zagen we een groei. Alleen de vraag naar trainees en BBL-stagiairs is gedaald. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal met actuele informatie over de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit.

Andere manier van werken

De vraag naar gemeentemedewerkers blijft nog steeds onverminderd hoog. We zullen er toch mee moeten dealen: de arbeidsmarktkrapte is namelijk here to stay! We pleiten daarom om naar een andere manier naar de organisatie van werk te kijken: “is het echt nodig om elke vacature op te vullen?”. De oplossing zit dan vooral in het inzetten op behoud van mensen en het benutten van intern potentieel, maar bijvoorbeeld ook in het zichtbaar maken van interne doorstroommogelijkheden en opleiding en ontwikkeling binnen jouw gemeente.

Vacatures per kwartaal Q4 2022

Aantal vacatures stijgt flink

In het vierde kwartaal van 2022 plaatsten gemeenten 11.422 vacatures op het internet, een kwartaal-op-kwartaal stijging van 31%. Vergeleken met een jaar geleden is wel sprake van een daling, weliswaar licht. Het aantal gemeentelijke vacatures daalde met 1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Vergeleken met de periode voor corona ligt het aantal vacatures fors hoger, 90%.

Aantal vacatures per beroep Q4 2022

Groei binnen alle beroepsgroepen, vooral bij ICT en buitendienst

Vrijwel alle beroepsgroepen laten een (flinke) stijging te zien ten opzichte van het derde kwartaal. De grootste beroepsgroep blijft, zoals traditioneel, ‘ruimtelijke ordening en milieu’. Na een grote afname in de vraag naar ICT’ers in het derde kwartaal, zien we deze in het vierde kwartaal weer fors stijgen. Alleen de vraag naar trainees en BBL-stagiairs is gedaald. In het derde kwartaal was ook al een teruggang te zien in de vraag naar trainees en BBL-stagiairs. We zien deze trend niet alleen bij gemeenten, maar ook op de landelijke arbeidsmarkt. Het probleem zit vooral in het niet goed kunnen begeleiden van stagiairs.

Vacatures per beroep Q4 2022

Veel belangstelling voor projectmatige functies, toename leidinggevende functies

Binnen de groep ‘algemene functies’ is er vanuit gemeenten vooral meer vraag naar projectmatige functies. Projectleiders vormen een sterk groeiende groep in de sector. In het vierde kwartaal zien we ook weer wat meer vraag naar leidinggevende functies.

Kwartaal-op-kwartaal steeg het aantal vacatures op alle opleidingsniveaus. De stijging was het sterkst op MBO/HBO-niveau.

In vrijwel alle provincies nam het aantal gemeentelijke vacatures toe. Alleen in Flevoland daalde het aantal vacatures (-10%). Friesland kende de grootste stijging (+61%).

Kunnen wij je verder brengen?

Wil jij ook anders naar jouw vacature-uitdagingen kijken? Wij bieden verschillende tools, praktijkvoorbeelden en inspiratie, neem contact op met ons en we denken graag met je mee! Mail naar projectleider Patricia Honcoop via patricia.honcoop@aeno.nl of bel naar 070-7630030.

Misschien vind je dit ook interessant