Dries Doornweerd is projectleider Omgevingswet bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De Bestuursdienst is al vroeg gestart met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Naast het verbinden van alle betrokkenen, wat voor Dries een van de belangrijkste punten is, wordt er hard gewerkt aan verkennen en analyseren.

De opgave verkennen en analyseren

“We lopen goed op schema”, vertelt Dries. “In 2016 en 2017 zijn we vooral bezig met verkennen en analyseren. We hebben hierbij ondersteuning gevraagd aan het bureau BRO. Zij hebben veel ervaring en expertise in het ruimtelijk domein en een breed overzicht.

In samenwerking met BRO hebben wij implementatieplannen voor beide gemeenten gemaakt en BRO ondersteunt ons gedurende het hele proces van de invoering. Daarnaast werken we met projectgroepen. Hierin zitten medewerkers kriskras uit de organisatie met uiteenlopende achtergronden. Deze projectgroepen zijn in 2016 al opgezet.”

Verbinden

“Ik wil vooral verbinden! Medewerkers die op een of andere manier met de wet te maken gaan krijgen bij elkaar brengen en van elkaar laten leren. Dat doe ik door kennisbijeenkomsten te organiseren. Maar onlangs hebben we ook een pubquiz georganiseerd. Die gaf veel stof tot nadenken bij mijn collega’s!

Iedereen is welkom om mee te doen. Medewerkers die sowieso met de Omgevingswet moeten gaan werken krijgen op andere momenten nog extra informatie. Zo is er dit jaar nog een extra kennisbijeenkomst voor collega’s van het klant contact centrum (KCC) en voor de vergunningsverleners, toezichthouders en handhavers. Daarnaast sluit ik aan bij de werkoverleggen van teams. Om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.” Dries vervolgt: “We willen werken met verschillende vormen van participatie. Daarbij besteden we veel aandacht aan de ‘unusual supects’: hoe krijgen we de mensen die nooit participeren, om welke reden dan ook, wél aan tafel? Dat houdt ons bezig.”

Ik wil vooral verbinden. Iedereen is welkom om mee te doen!

Dries Doornweerd, Projectleider Omgevingswet bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Werken in de geest van de omgevingswet

Een ander voorbeeld is volgens Dries Doornweerd de werkwijze van zijn collega’s in het ruimtelijk domein. “Zij proberen nu al te werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatiefnemer zich meldt, gaan zij op bezoek op locatie. Aan de keukentafel bespreken ze de plannen en de wensen. Onze medewerkers zijn getraind om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen.

Deze keukentafelgesprekken zorgen ervoor dat er vertrouwen ontstaat bij de initiatiefnemer. Een bijkomend voordeel is dat we op locatie ook meteen de beperkingen kunnen benoemen. Stel, er loopt een hoogspanningsleiding over een terrein waar mensen willen bouwen. Dan kunnen we meteen aangeven dat een verzoek geen zin heeft en meedenken over andere oplossingen.”

De vergunningverleners, handhavers en de medewerkers van ruimtelijk ontwikkeling zitten allemaal op één afdeling. “Dat heeft de samenwerking sterk verbeterd. Mensen vinden elkaar nu eenmaal sneller als ze bij elkaar in de buurt zitten,” vertelt Dries.

Projectmatig veranderen

De werkwijze van de bestuursdienst is veelal projectmatig. “Maar dat betekent niet dat we geen oog hebben voor de veranderopgave in houding en gedrag. Integendeel,” zegt Dries. “Doordat we een duidelijk plan van aanpak hebben met een heldere tijdsplanning weten we wat er op een bepaald moment klaar moet zijn. We verweven de ontwikkeling van medewerkers in dit proces. Doordat we gefaseerd werken, maken we hier voldoende tijd voor.

De bemensing voor de projecten die eraan komen is geregeld.” Dries is het meest tevreden over spontane reacties van collega’s. “Die zijn heel bijzonder. Een collega die veel weet van bedrijfsprocessen meldde zich spontaan na een van de bijeenkomsten. Hij dacht dat we zijn expertise goed kunnen gebruiken. Dat is ook zo.”

Geen beste methode

Volgens Dries is er geen ‘beste methode’ voor de invoering van de Omgevingswet. “Gemeenten moeten zelf kiezen wat het beste bij hen past. Wij kiezen voor een gedegen aanpak. Je doet het ten slotte voor de fysieke leefomgeving van je inwoners en ondernemers.” Zorgen heeft Dries ook nog wel. “Het digitale stelsel moet straks de drager zijn van de Omgevingswet. Dit lijkt bij veel gemeenten de achilleshiel van de invoering te worden. Wij hebben hier al actie op ondernomen. Maar er is nog veel werk te doen op dit gebied.” Hij is er overigens van overtuigd dat de Bestuursdienst op tijd klaar is met de invoering. “We blijven kritisch kijken naar het proces en stellen dingen bij als dat nodig is. En als we expertise missen binnen de organisatie dan vragen we om hulp. Want alleen kom je verder maar samen bereik je meer!”

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg bestaat sinds 2012 en vormt de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Beide gemeenten hebben een eigen gemeenteraad, griffie en college van B&W.

De ambtelijke organisatie adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken.

Ruim 600 medewerkers werken voor 75.000 inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Betrokkenheid, Eigenaarschap, Samenwerken en Trots zijn belangrijke kernwaarden.

Misschien vind je dit ook interessant