Verbinding houden met de organisatie en de inrichting van het kantoor en thuis waren de belangrijkste uitdagingen van hybride werken in 2021. Aan het eind van vorig jaar lag de focus meer op de rol van de leidinggevende en de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. A&O fonds Gemeenten deed onderzoek bij gemeenten onder projectleiders hybride werken. Lees hier de uitkomsten.

Op vier momenten in 2021 is projectleiders hybride werken bij gemeenten gevraagd welke uitdaging op het gebied van hybride werken op dat moment de meeste prioriteit had. Deelnemers konden daarbij 10 uitdagingen prioriteren. Verbinding houden met organisatie en Inrichting kantoor en thuis staan op alle vier de momenten in de top 3 bij de projectleiders.

Verder zien we dat bij de metingen in juli en september de top 3 uit dezelfde uitdagingen bestond: Terugkeren: hoe doen we dat, Huisvesting: inrichting kantoor en thuis en Verbinding houden met organisatie. In de maanden oktober en november verdween Terugkeren uit de top 3. In de plaats daarvoor kwam in oktober Gedrag: Leiderschap en rol leidinggevende en in november Gedrag: mentale en fysieke gezondheid voor in de plaats.

Fieke Horsten, projectleider hybride werken bij A&O fonds Gemeenten, legt uit wat de uitdagingen betekenen voor 2022.

Fieke rke0400 ps online

Betrokkenheid naar elkaar en verbinding houden met de organisatie vraagt extra inspanning en zal om blijvende aandacht vragen.

Fieke Horsten, Projectleider Hybride werken A&O fonds Gemeenten

Hybride werken de norm

“Veel organisaties zijn afgelopen jaar bezig geweest met gezond thuiswerken door tips te delen om in beweging te blijven, aandacht voor mentale gezondheid en voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ook hebben veel organisaties de inrichting van kantoor aangepast.

Hybride werken wordt bij veel organisaties de norm. Dat betekent dat het kantoor een andere functie krijgt, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats met creatieve ruimtes, stilte plekken, vergaderzalen, videobel plekken en hier en daar de ‘traditionele’ werkplek. Dit alles meestal voorzien van een reserveringssysteem.

Hoever organisaties zijn op het gebied van huisvesting verschilt erg en hangt vaak samen met of er al verbouwingsplannen waren. Er zullen dus altijd organisaties zijn die hiermee bezig zijn. Het aanpassen van huisvestiging kost tijd, doe je graag in één keer goed en is ingrijpend. Organisaties werken met pilots, kijken aan hoe het in de praktijk werkt en hopen in 2022 een beter beeld te krijgen van de nieuwe manier van werken en de huisvesting daar definitief naar in te richten. Hiermee is het niet verassend dat deze uitdaging bij alle momenten hoog wordt geprioriteerd".

Bij veel organisaties gaan de video- of hybride vergaderingen nog niet soepel. Het is belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en de kans krijgt iets in te brengen.

Fieke Horsten, Projectleider Hybride werken A&O fonds Gemeenten

Verbinding houden vergt persoonlijk leiderschap

“Hoe blijft iedereen betrokken? Als je iemand live ziet pik je makkelijker signalen op hoe het met iemand gaat. Bij hybride werken is het belangrijk niet alleen aandacht te hebben voor het werk dat gedaan moet worden, maar ook aandacht voor elkaar en dus ook iemand zijn privésituatie (werkt iemand thuis met kinderen, is er iemand ziek in de familie, zit iemand de hele dag alleen thuis?).

Een leidinggevende die hierin kan faciliteren maar ook persoonlijk leiderschap waarbij je zelf initiatief neemt richting je collega’s spelen hierin een rol. De spontane ontmoeting is lastig, zeker met collega’s waar je niet mee samenwerkt. Betrokkenheid naar elkaar en verbinding houden met de organisatie vraagt extra inspanning en zal om blijvende aandacht vragen. Bij veel organisaties gaan de video- of hybride vergaderingen nog niet soepel. Het is belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en de kans krijgt iets in te brengen.”

Uitkomsten

Top 3 - 5 juli 2021 (n=59)

 1. Terugkeren: hoe doen we dat
 2. Huisvesting: inrichting kantoor en thuis
 3. Gedrag: verbinding houden met organisatie
Top 3 : Terugkeren/hiusvesting/verbinding houden

Top 3 - 6 sept 2021 (n=42)

 1. Gedrag: verbinding houden met organisatie
 2. Terugkeren: hoe doen we dat
 3. Huisvesting: inrichting kantoor en thuis
Top 3: verbinding houden/terugkeren/huisvesting

Top 3 - 28 oktober 2021 (n=40)

 1. Huisvesting: inrichting kantoor en thuis
 2. Gedrag: verbinding houden met organisatie
 3. Gedrag: Leiderschap en rol leidinggevende
Top 3: huisvesting/verbinding houden/leiderschap

Top 3 - 30 november 2021 (n=62)

 1. Huisvesting: inrichting kantoor en thuis
 2. Gedrag: mentale en fysieke gezondheid
 3. Gedrag: verbinding houden met organisatie
Top 3: Huisvesting/mentale en fysieke gezondheid/verbinding houden

Hybride werken

Alles wat A&O aan geleerde lessen bij gemeenten ophaalt, is verzameld op deze plek. Lees de tips en de nieuwste inzichten. Ook kan je lid worden van onze community Hybride Werken.

Naar Community Hybride werken

Volg ons op onze socials

Blijf snel op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube.

LinkedIn Twitter Youtube

Nieuwsbrief

Wij verzamelen de laatste informatie over jouw vakgebied bij de gemeente in onze verschillende nieuwsbrieven. Abonneer je hier.

Naar nieuwsbrief

Misschien vind je dit ook interessant